Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Απρ-2020 00:05

  Φoροαπόψεις 16.4.2020

  Φoροαπόψεις 16.4.2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Ακύρωση ταξιδιωτικών κρατήσεων και έκδοση πιστωτικού σημειώματος 

  Με την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" ρυθμίστηκε το θέμα τω ταξιδιωτικών κρατήσεων για τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) που έχουν συναφθεί  και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

  Το μέτρο αφορά και υπηκόους ξένων χωρών που πραγματοποίησαν ταξιδιωτικές κρατήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις στην χώρα μας. 

  Σύμφωνα με τη ρύθμιση εάν, κατόπιν της καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

  Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

  Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

  Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

  Το μέτρο αυτό θα λέγαμε ότι δίνει μία ανάσα ρευστότητας για τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και που αναμένεται να έχουν σημαντική μείωση του τζίρου τους και κατά τη θερινή περίοδο.

  * Πιστωτικό σημείωμα και για θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις

  Ανάμεσα στις ρυθμίσεις της από 13.4.2020 ΠΝΠ είναι και η πρόβλεψη σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους. Στους επιβάτες χορηγείται πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης ή του ματαιωθέντος ακτοπλοϊκού ταξιδιού, αντιστοίχως. Το πιστωτικό ισχύει για 18 μήνες από την έκδοσή του.

  Το μέτρο αφορά (α) πτήσεις που ματαιώνονται κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και (β) ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ματαιώνονται κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

  * Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ

  Με την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε το ευεργέτημα συμψηφισμού 25% του ποσού που καταβάλλεται εμπρόθεσμα για την ολοσχερή εξόφληση ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, παρέχεται στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και την 30.04.2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, το ευεργέτημα να συμψηφίσουν ποσό ίσο με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με καταληκτική ημερομηνία μετά την 01.05.2020. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τίθεται ως προϋπόθεση η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή την 26.03.2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

   

   


  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).


   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ