Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Οκτ-2019 00:04

  Φοροαπόψεις 10/10/2019

  Φοροαπόψεις 10/10/2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  *  Υποχρέωση αναγγελίας πρακτικής άσκησης

  Κάθε επιχείρηση που απασχολεί στα πλαίσια πρακτικής άσκησης κάποιον φοιτητή/σπουδαστή έχει από 1.10.2019 υποχρέωση αναγγελίας στο ΕΡΓΑΝΗ της έναρξης πρακτικής άσκησης με την υποβολή του εντύπου Ε3.5. "Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών" μαζί με τα τυχόν απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Υπενθυμίζουμε ότι η απασχόληση ενός πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και δεν γίνεται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά για τη δική του τεχνική και επαγγελματική μόρφωση. Στα πλαίσια αυτά, όπως ορίζεται στην Υ.Α. 2025805/2917/0022/30.4.1993, ο σπουδαστής δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, δώρα εορτών, αποζημίωσης αδείας, επιδόματος αδείας. Η πρακτική άσκηση και η ειδική σύμβαση λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή.

  * Εισαγωγή συναλλάγματος/Επαναπατρισμός κεφαλαίων από κάτοικο εξωτερικού

  Ο Έλληνας κάτοικος αλλοδαπής που επανεγκαθίσταται στη χώρα μας, μπορεί να εισάγει χρηματικά κεφάλαια από την αλλοδαπή ανεξαρτήτως ύψους, η δε Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψιν τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. 

  Σε κάθε περίπτωση, Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που έχει τις κατωτέρω προϋποθέσεις διαμονής στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει τα φορολογηθέντα εισοδήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να τα δηλώσει ως εισαγωγή συναλλάγματος χωρίς να φορολογηθεί. Μάλιστα, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενη αρθρογραφία μας σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τα χρήματα αυτά μπορούν να κατατεθούν ακόμη και σε κοινό λογαριασμό (με συνδικαιούχους π.χ. γονείς, τέκνα ή σύζυγο), χωρίς να προκύψει κάποια φορολογική υποχρέωση, καθώς από μόνη της η κατάθεση ποσών σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη.

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4172/2013, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος που εισάγεται στην Ελλάδα για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους ή που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους – μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.

  * Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013, ο όρος "εισόδημα από ακίνητη περιουσία" σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.
  Για τον προσδιορισμό των καθαρών φορολογητέων κερδών, το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και αποτελεί ταυτόχρονα και εκπιπτόμενη δαπάνη κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

   

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ