Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 23-Φεβ-2019 09:15

  Οι παγίδες και βασικοί κωδικοί της νέας δήλωσης

  Οι παγίδες και βασικοί κωδικοί της νέας δήλωσης
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Σπύρου Δημητρέλη

  Δέκα βασικά σημεία και αλλαγές περιλαμβάνει η φόρμα της φετινής φορολογικής δήλωσης. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της φορολογικής διοίκησης για τον τύπο και το περιεχόμενο της φετινής φορολογικής δήλωσης και των συνοδευτικών εντύπων της, από φέτος επέρχονται μερικές σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο της φορολογικής δήλωσης αλλά και στα αποτελέσματά της, δηλαδή την εκκαθάριση.

  Η κυριότερη αλλαγή που θα βιώσουν φέτος οι φορολογούμενοι αφορά τα έγγαμα ζευγάρια που θα υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, όπως κάνουν άλλωστε κάθε χρόνο. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα γίνει κανονικά όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, μόνο που κάθε σύζυγος θα λάβει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνεται πλέον συμψηφισμός του αποτελέσματος της εκκαθάρισης μεταξύ των δυο συζύγων, αλλά κάθε σύζυγος θα πληρώνει τον δικό του φόρο εισοδήματος ή θα εισπράττει τη δική του επιστροφή φόρου.

  Παράδειγμα

  Για παράδειγμα, έγγαμο ζευγάρι υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση. Από την εκκαθάριση προκύπτει ότι στον σύζυγο βεβαιώνεται φόρος εισοδήματος ύψους 1.000 ευρώ. Από την εκκαθάριση του εισοδήματος της συζύγου προκύπτει επιστροφή φόρου ύψους 500 ευρώ. Ενώ μέχρι πέρυσι γινόταν αυτόματα συμψηφισμός μεταξύ τους και ο σύζυγος πλήρωνε τη διαφορά των 500 ευρώ (από τα 1.000 ευρώ του δικού του φόρου αφαιρούνταν τα 500 ευρώ της επιστροφής της συζύγου), φέτος ο σύζυγος θα κληθεί να πληρώσει κανονικά τα 1.000 ευρώ φόρου που του αναλογούν και η γυναίκα του θα εισπράξει κανονικά την επιστροφή ύψους 500 ευρώ.

  Η αλλαγή αυτή προκαλεί και μερικά πρακτικά ζητήματα. Για κάθε σύζυγο θα εκδοθεί διαφορετική Ταυτότητα Οφειλής, εφόσον λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά, και, έτσι, ο καθένας θα πρέπει να μεριμνήσει για την πληρωμή του φόρου του μέσω του τραπεζικού συστήματος ή απευθείας μέσω του Τaxisnet με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αντίστοιχα, όταν οι σύζυγοι λάβουν πιστωτικό εκκαθαριστικό, δηλαδή δικαιούνται επιστροφή φόρου, τότε θα πρέπει ο καθένας χωριστά να χειριστεί τη σχετική διαδικασία, που μπορεί να φτάσει ακόμα και στην επίσκεψη στην Εφορία για την προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον το ποσό της επιστροφής είναι σημαντικό ή έχει δηλώσει υψηλές δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο ή το εισόδημα.

  Με τον πλήρη διαχωρισμό της εκκαθάρισης ουσιαστικά αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό και τα προβλήματα που δημιουργούνταν με την είσπραξη επιστροφών και την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον έναν σύζυγο όταν ο άλλος είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Πλέον, κάθε σύζυγος θα είναι υπεύθυνος για τη σχέση του με την Εφορία, και ειδικά για τον φόρο εισοδήματός του.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τον τρόπο εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή τα τεκμήρια διαβίωσης θα μπορούν να καλύπτονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ενώ το ίδιο θα γίνεται και με τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες μισθωτών και συνταξιούχων με πλαστικό χρήμα για την απόδοση της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο.

  Οι κυριότερες αλλαγές

  Οι τέσσερις κυριότερες αλλαγές που έγιναν στη φόρμα της φορολογικής δήλωσης είναι οι εξής:

  1) Στον πίνακα 1 προστέθηκε πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του έτερου συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο. Η υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης για την πρόθεση υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων γίνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου.

  2) Στον πίνακα 4α. τροποποιήθηκε η περίπτωση 11 (φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς-συντάξεις κ.λπ.) και συμπληρώνεται ανάλογα η περίπτωση 10. Λόγω της κατάργησης από 1/1/2018 της μείωσης σε ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που διενεργούνταν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από τον πίνακα 4Α απαλείφθηκαν οι επιλογές των κωδικών που αφορούν τον φόρο που αναλογεί (313-314 και 345-346) και θα δηλωθούν μόνο οι φόροι που παρακρατήθηκαν.

  3) Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή, μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106. Επίσης, το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το συγκεκριμένο εισόδημα μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106.

  4) Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

  Τα βασικά σημεία

  Βασικά σημεία της φετινής φορολογικής δήλωσης που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  - Για υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης δεν απαιτείται η γνωστοποίηση στο Taxisnet, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Μητρώου της ΔΟΥ.

  - Διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων που απαλλάσσονται από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος. Στη λίστα περιλαμβάνονται και οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

  - Στους κωδικούς 049-050 "Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών", αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες οι δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που κατέβαλαν το 2018 με "πλαστικό χρήμα" ή e-banking ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι για τη διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.

  - Φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν, όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων