Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Φεβ-2019 00:05

  Φοροαπόψεις 7/2/2019

  Φοροαπόψεις 7/2/2019
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Περιουσιολόγιο προ των πυλών

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, μέχρι το τέλος του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, όπως προβλέπεται και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το 2018.

  Αντικείμενο του περιουσιολογίου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο Περιουσιολόγιο βρίσκονται ήδη στη διάθεση των Φορολογικών Αρχών (από το Ε9 και από τα στοιχεία που διαθέτουν οι Τράπεζες). 

  Στα πλαίσια αυτά, πιστεύουμε ότι το Περιουσιολόγιο, όταν και εφόσον εφαρμοσθεί, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη σε σχέση με την εισπραξιμότητα των φόρων από το Ελληνικό Δημόσιο.

  Συγκεκριμένα, ως προς ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που θα ενταχθούν στο Περιουσιολόγιο (π.χ. μετοχές και λοιπές κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.) θα προκύψει μετά βεβαιότητας δυσκολία σε σχέση με την αποτίμηση της αξίας αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διενέξεις μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών, οι οποίες -αναγκαστικά- θα οδηγηθούν ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων και θα διογκώσουν τον φόρτο εργασίας της δικαιοσύνης.

  * Προσαύξηση εσόδων λόγω αρνητικού μικτού κέρδους

  Η προσαύξηση των ακαθάριστων εσόδων και ο υπολογισμός ΦΠΑ επί της διαφοράς των εσόδων από την φορολογική αρχή λόγω αρνητικού μικτού κέρδους χωρίς να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται επαρκώς με πραγματικά δεδομένα, κρίνεται ως αόριστη από την ΔΕΔ. H πώληση κάτω του κόστους χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την μη παραγωγικότητα των δαπανών που συνθέτουν το κόστος πωληθέντων, δεν μπορεί να αποτελέσει περίπτωση λογιστικής διαφοράς του άρθρου 31 παρ.1 του ν. 2238/1994. (ΔΕΔ4976/2018). 

  * Τουλάχιστον 620 έλεγχοι μέσα στο 2019 – Αυξημένα τα νούμερα σε σχέση με το 2018

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1003215 ΕΞ2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προσδιορίστηκε ο ελάχιστος αριθμός φορολογικών ελέγχων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του 2019. Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση αυτή το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) τουλάχιστον εξακόσιοι είκοσι (620) έλεγχοι-έρευνες και δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. 
  Υπενθυμίζουμε ότι για το 2018 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν: 450 έλεγχοι-έρευνες, 4.200 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και 8.000 έλεγχοι στη διακίνηση. 

  * Ασφαλιστικές εισφορές σε τίτλους κτήσης: Από πότε ισχύουν

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.4509/2017 και το άρθρο 4 της Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης οι νέες ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές σε τίτλους κτήσης εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

  Δεδομένου ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 6182/31-12-2018, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019, και δεδομένης της αναπροσαρμογής του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού σε €650,00 από 1/2/2019 (σχετική η αριθ. οικ.4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση (Β' 173), για ασφάλεια δικαίου, οι σχετικές ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 1/2/2019.

  Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/1/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

  Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και εάν η συμφωνία έχει γίνει πριν την 31/1/2019, ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε η προφορική συμφωνία.

  Ενόψει της πολυπλοκότητας του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την κατά το παρελθόν πλήρη έλλειψη διευκρινήσεων και οδηγιών εκ μέρους των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, δεν αναζητούνται. 


  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

  www.artion.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων