Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Ιαν-2019 00:05

  Φοροαπόψεις 3/1/2019

  Φοροαπόψεις 3/1/2019
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Εξωδικαστικός μηχανισμός: Παράταση έως το τέλος του 2019 και βελτιωτικές ρυθμίσεις

  Με την ψήφιση του ν. 4587/2018 δόθηκε παράταση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και πλέον είναι δυνατή η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους έως το τέλος του 2019. Παράλληλα, με τις αλλαγές που επέφερε ο ως άνω νόμος επιχειρείται η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του θεσμού και με τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό της ευδοκίμησης της διαδικασίας, ειδικά σε σχέση με τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς.

  Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν είναι συνοπτικά οι εξής: 

  - προβλέπεται η αύξηση του ανώτερου ορίου συνολικών οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης στα 300.000 ευρώ από 50.000 ευρώ

  - διευρύνεται η δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία, καθώς οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες αντιπροσωπεύουν 15% επί του συνόλου των χρεών τους και οφειλέτες που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, όταν οι τελευταίοι ήταν ιδιώτες πιστωτές, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δημόσιο και Ταμεία.

  - μειώνονται τα όρια σχετικά με τη μη συμμετοχή πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη μη δέσμευση τους από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις, για κάθε πιστωτή ατομικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν εφεξής το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ αντί των δύο εκατομμύριων (2.000.000) ευρώ που ισχύει και αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ αντί των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) που ισχύει

  - αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, όταν η διαδικασία είναι εκκρεμής λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4469/2017

  - παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές να εξαιρούν με δήλωσή τους, από την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών τις μη επιχειρηματικές οφειλές, εφόσον κρίνουν ότι η ρύθμισή τους δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, συνεχίζοντας τη διαδικασία με τις λοιπές επιχειρηματικές οφειλές.

  * Μεταβίβαση επιχείρησης δεν βαρύνεται με Φ.Π.Α. εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις

  H μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του κώδικα Φ.Π.Α. (θεωρείται πράξη εκτός πεδίου Φ.Π.Α.) και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. (βλ. ΠΟΛ 1103/1990 και 1149/2017).

  Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. 

  Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α.

  Η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης που ενεργεί φορολογητέες πράξεις για να χαρακτηρισθεί ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

  (αα) Ύπαρξη επιχείρησης.
  (ββ) Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης που ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.
  (γγ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου (ενεργητικό και παθητικό). Δηλαδή να μεταβιβάζονται ως σύνολο τα αγαθά της επιχείρησης (εμπορεύσιμα και πάγια), τα άυλα αγαθά αυτής (π.χ. φήμη, πελατεία, εμπορικότητα, βιομηχανικό σήμα κ.λπ.), οι απαιτήσεις της, οι υποχρεώσεις της κ.λπ. έτσι ώστε το πρόσωπο που αποκτά την επιχείρηση (αγοραστής) να καθίσταται καθολικός διάδοχος του μεταβιβάζοντος την επιχείρηση (πωλητή), τόσο ως προς τα δικαιώματα, όσο και προς τις υποχρεώσεις της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης.
  (δδ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.
  (εε) Η μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα να είναι φορολογητέα ο δε αποκτών να συνεχίσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.


  * Τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. την υπ’ αριθ. ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας. Συγκεκριμένα, τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) πρέπει να τηρούνται στο εθνικό νόμισμα (ευρώ) ενώ τα ποσά που αναγράφονται στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολογίων) μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α. εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα (ευρώ).


  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

  www.artion.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων