Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Δεκ-2018 00:05

  Φοροαπόψεις 27/12/2018

  Φοροαπόψεις 27/12/2018
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  *  Νέες αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς των Α.Ε. - Τροποποίηση διατάξεων του νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών ν. 4548/2018

  Με τη νέα τροπολογία στο νομοσχέδιο "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής" τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4548/2018 αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία:

  - Η έκτακτη αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται στο νόμο 4548/2018.
  - Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μπορεί εφεξής να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, αντί αποκλειστικά και μόνο να κεφαλαιοποιηθεί που ισχύει σήμερα.
  - Αίρεται ο υφιστάμενος περιορισμός της μη συμμετοχής των μελών του διοικητικού συμβουλίου εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, στη διαδικασία της ψηφοφορίας έγκρισης της πολιτικής αποδοχών.
  - Η αρμοδιότητα εγκρίσεως συγχωνεύσεων του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, υφίσταται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχει στην συγχώνευση πιστωτικό ίδρυμα με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας ή όταν το πιστωτικό ίδρυμα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα έχει τη μορφή ανωνύμου εταιρείας.
  - Καθορίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών τόσο στην περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση όσο και στην περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέου συνεταιρισμού.


  * Για μίσθωμα ακινήτου που καταβάλλει επιχείρηση σε φυσικό πρόσωπο δεν επηρεάζεται το δικαίωμα έκπτωσης από τον τρόπο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού

  Στον Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι δεν εκπίπτει (από το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) "κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής" (περιπτ. β' του άρθρου 23 του Ν.4172/2013). 
  Στην ΠΟΛ.1216/1-10-2014 διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν απαιτείται για τα "μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 N.4172/2013)", ωστόσο η διευκρίνιση προφανώς αφορά μίσθωμα μεγαλύτερο των 500,00 € άλλως (για μικρότερο) δεν έχει νόημα.

  * Οικειοθελείς παροχές από εργοδότη προς εργαζομένους: Πότε μπορούν να σταματήσουν να καταβάλλονται

  H επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο, ομοιόμορφο χειρισμό ορισμένων ζητημάτων που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού μέσα στον χώρο της επιχείρησης μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελεί μία σιωπηρή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Προϋπόθεση και κύριο αντικείμενο της επιχειρησιακής συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλ. οι πέραν του μισθού παροχές, στις οποίες αυτός προβαίνει προς τους εργαζομένους, χωρίς να έχει νομική δέσμευση και δη από την σύμβαση (ΑΠ 48/2015, ΑΠ 258/2012, ΑΠ 431/2011, ΑΠ 1277/2010). Οι παροχές αυτές και αν ακόμη καταβάλλονται τακτικά και ομοιόμορφα και επί μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως οικειοθελών, αν αυτή είναι η βούληση των μερών, και ιδίως αν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει σ’ αυτόν το δικαίωμα ανάκλησής τους (διακοπής). Επομένως, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση καταβολής μιας τέτοιας παροχής (οικειοθελούς αρχικά), από επιχειρησιακή συνήθεια, με βάση σιωπηρή συμφωνία, υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία του εργοδότη να διακόψει μονομερώς την καταβολή της, εάν ο εργοδότης δεν έχει επιφυλάξει στον εαυτό του το ως άνω δικαίωμα, αφού στην περίπτωση αυτή η παροχή παύει πλέον να είναι οικειοθελής.

   


  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
  www.artion.gr


   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων