Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Δεκ-2018 00:05

  Φοροαπόψεις 06/12/2018

  Φοροαπόψεις 06/12/2018
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Διαθέσιμα ενώπιον των αρχών τα στοιχεία των αερομεταφορών – Πώς επηρεάζεται το θέμα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας 

  Με βάση το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προσφάτως στην Βουλή "Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681", θα διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στις ελληνικές αρχές και θα ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών-μελών πληροφορίες που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών πτήσεων εντός ή εκτός της Ε.Ε., εφόσον προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό έδαφος. Μεταξύ των  δεδομένων επιβατών που θα διαβιβάζονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) το ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνισή του προς αναχώρηση, β) προσωπικά στοιχεία των επιβατών, όπως ιθαγένεια, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, καθώς και η ημερομηνία, ο αερολιμένας και η ώρα αναχώρησης και άφιξης του επιβάτη, γ) στοιχεία πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης κ.λπ.

  Σκοπός των παραπάνω κανόνων αποτελεί καταρχήν η πρόληψη, ανίχνευση και δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

  Περαιτέρω, όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στα πλαίσια ανταλλαγής των ως άνω πληροφοριών μεταξύ των κρατών, η ως άνω καταγραφή αναμένεται να θέσει στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών το ζήτημα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, καθώς θα μπορούν να είναι διαθέσιμα ενώπιον των αρχών τα στοιχεία του πλήρους ιστορικού μεταβάσεων των φορολογουμένων από και προς την Ελλάδα και, συνεπώς, θα προκύπτει με βεβαιότητα η τήρηση ή μη του κανόνα των 183 ημερών φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα κατ’ έτος (κατ’ άρθρο 4 του ν. 4172/2013) και που αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για το εάν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

  * Φορολογία δωρεάς σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής χωρίς αντάλλαγμα

  Ως δωρεά φορολογείται κάθε παροχή περιουσιακού στοιχείου που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον γίνεται οικειοθελώς και όχι σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης έναντι αυτού που δέχεται την παροχή. Εξάλλου, στα πλαίσια ελέγχου η φορολογική αρχή φέρει το βάρος να αποδείξει ότι η παραχώρηση έγινε χωρίς αντάλλαγμα, σε περίπτωση που δεν καταρτίστηκε έγγραφο (ΣτΕ 1666/2017).

  * Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλούς απαίτησης – Η περίπτωση της σύμβασης άφεσης χρέους

  Με βάση το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για να διαγραφεί μία απαίτηση για φορολογικούς σκοπούς θα πρέπει να συντρέχουν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) να έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ)να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Με την ΠΟΛ 1056/2.3.2015 διευκρινίζεται ως προς την τρίτη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση είναι ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης είναι πράγματι αφερέγγυος. 

  Στα πλαίσια αυτά η σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους μεταξύ οφειλέτη και δανειστή δεν μπορεί να θεωρηθεί με βάση τις απαιτήσεις του νόμου ότι αποτελεί κατάλληλη ενέργεια για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης και συνεπώς δεν μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη ούτε να διαγραφεί η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4172/2013.


  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
  www.artion.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ