Συνεχης ενημερωση

    25/11 2021

    Σε "Α/Α1" αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Παρευξείνιας Τράπεζας ο οίκος S&P

    H αναβάθμιση αυτή αντικατοπτρίζει τον θετικό αντίκτυπο της Τράπεζας στις χώρες-μέλη της.