Συνεχης ενημερωση

  29/12 2020

  Παρατάσεις σε 5+1 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

  Οριζόντια χορήγηση εξάμηνης παράτασης για την υλοποίηση ενταγμένων έργων σε 5 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ. Μέχρι πότε παραμένει ανοικτή η δράση για τα διαχείριση αποβλήτων.

  13/06 2020

  Αρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ

  Στόχος η ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας

  06/06 2020

  Επανέναρξη επιτόπιων επαληθεύσεων στις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

  Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.