Συνεχης ενημερωση

  17:38 08/06

  B&F Ενδυμάτων: Διατήρησε στο BBB την πιστοληπτική ικανότητα η ICAP CRIF

  Η εταιρεία σύμφωνα με την ICAP χαρακτηρίζεται από καλή οικονομική κατάσταση, συνέπεια στις συναλλαγές και σταθερή πορεία εργασιών.

  06/12 2021

  B&F Ενδυμάτων: Συμμετοχή στις ΑΜΚ τεσσάρων θυγατρικών.

  Πρόκειται για τις κατά 100% θυγατρικές της Ventus Ενεργειακή, Kremb Energy, Canalis Ενεργειακή και Aretousa Energy.

  19/10 2021

  B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων: Επανέναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

  Με μέση τιμή κτήσης τα 1.050 ευρώ ανά ομολογία και με συνολική αξία έως του ποσού των 3.000.000 ευρώ.

  16/06 2021

  B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων: Λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

  Κατά το διάστημα από τις 09/04/2021 έως και τις 27/05/2021 η εταιρεία προέβη στην αγορά 381 ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης 973,37 ευρώ/ομολογία, που αντιστοιχούν στο 1,86% του συνόλου των...

  26/05 2021

  B&F Ενδυμάτων: Απέκτησε τα εταιρικά μερίδια της Eledyn Mike

  Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η εταιρεία καθίσταται η μοναδική και αποκλειστική εταίρος της Canalis Ενεργειακή.