Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Απρ-2019 08:07

  Λύσεις ρευστότητας για προμηθευτές του ΕΣΥ και της Δημόσιας Διοίκησης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  της Νένας Μαλλιάρα

  Τις ανάγκες των προμηθευτών των Εθνικών Συστημάτων Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης με ακόμα πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση της ρευστότητάς τους, χάρη στην ισχυρή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και περισσότερα από 30 έτη, καλύπτει ο Όμιλος BFF Banking Group στην Ελλάδα.

  Ο όμιλος έχει εφαρμόσει εξειδικευμένες λύσεις για να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, διευκολύνοντας τους προμηθευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης να ξεπεράσουν δυσκολίες όπως η νομοθεσία περί Rebate και Claw-back, αλλά και τα capital controls, όπως αναφέρει στο Capital.gr, ο Michele Antognoli, Head of International Markets, BFF Banking Group.

  Ο Όμιλος BFF Banking Group δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:
  ‐ Factoring Χωρίς Αναγωγή
  ‐ Διαχείριση Συλλογής Απαιτήσεων
  ‐ Χρηματοδότηση σε Φορείς Υγείας & Τοπικές Κυβερνήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

  Όπως εξηγεί ο κ. Antognoli, η εκχώρηση απαιτήσεων Χωρίς Αναγωγή είναι ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό εργαλείο από μια απλή χρηματοδότηση, διότι εγγυάται: 

  ‐ Μείωση πιστωτικού κινδύνου, (μόλις οριστικοποιηθεί η πίστωση ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τον κίνδυνο μη πληρωμής από τη Δημόσια Διοίκηση)
  ‐ Βεβαιότητα για το κόστος της συναλλαγής (εφάπαξ χρέωση που περιλαμβάνει όλα τα κόστη, πλην των αναγγελιών εκχώρησης)
  ‐ Προγραμματισμό των ταμειακών ροών και των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων
  ‐ Βελτίωση των δεικτών του ισολογισμού και του κεφαλαίου κίνησης με άμεση αποαναγνώριση των απαιτήσεων από τον Ισολογισμό 

  Όπως τονίζει ο επικεφαλής Διεθνών Αγορών του BFF Banking Group, οι υπηρεσίες factoring χωρίς αναγωγή αποτελούν το καταλληλότερο χρηματοοικονομικό εργαλείο για εταιρείες που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή τη Δημόσια Διοίκηση και υπόκεινται σε χρόνους πληρωμών που υπερβαίνουν τη φυσιολογική συμβατική προθεσμία.

  - Ο Όμιλος BFF Banking Group είναι ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές των τομέων Ευρωπαϊκής Υγειονομικής Περίθαλψης και Δημόσιας Διοίκησης. Ποιο είναι το προφίλ του Ομίλου;

  Ο Όμιλος BFF Banking Group υποστηρίζει τις εταιρίες στις επιχειρηματικές τους σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και βελτιώνοντας τους χρηματοοικονομικούς τους δείκτες μέσω υπηρεσιών factoring και διαχείρισης απαιτήσεων.

  Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1985, με πρωτοβουλία μιας ομάδας βιομηχανικών φορέων στη φαρμακευτική και βιοϊατρική βιομηχανία για τη διαχείριση των απαιτήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας.

  Στα περισσότερα από 30 χρόνια δραστηριότητάς του, ο όμιλος έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη εμπειρία στη διαχείριση και την εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής από τις Δημόσιες Διοικήσεις στην Ευρώπη.

  Ήταν το 2010 όταν ο Όμιλος BFF Banking Group ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ισπανία για να εξυπηρετήσει πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην αγορά αυτή, ενώ ξεκίνησε τις δραστηριότητες εκτός συνόρων στην Πορτογαλία το 2014.

  Το 2016, ο Όμιλος BFF Banking Group επέκτεινε το διεθνές του αποτύπωμα με την εξαγορά του ηγετικού ομίλου στη διαχείριση απαιτήσεων του δημόσιου τομέα στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

  Τον Απρίλιο του 2017 ο Όμιλος BFF Banking Group εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Ιταλίας (MTA) και άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα. Το 2018, η Κροατία ακολούθησε ως η 8η αγορά, ενώ ένα υποκατάστημα στη Λισαβόνα άνοιξε με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στην Πορτογαλία (ενεργή από το 2014). Κατά την ίδια περίοδο, ο όμιλος κατέθεσε επίσης στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας για το άνοιγμα τραπεζικού υποκαταστήματος στην Πολωνία.

  Σύμφωνα με τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου BFF Banking Group για το έτος 2018:
  - Το Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα έφτασε 91,8 εκατ. ευρώ (+10% σε ετήσια βάση) καταγράφοντας Προσαρμοσμένη Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROtE) 37% έναντι 33% το 2017.
  - 91,8 εκατ. ευρώ μερίσματα σε μετρητά (+ 10% έναντι του 2017): Αναλογία εξόφλησης 100% του Αναπροσαρμοσμένου Καθαρού Εισοδήματος, 0,539 ευρώ μέρισμα ανά μετοχή, ισοδύναμο με μερισματική απόδοση επιπέδου 10,8%.
  - Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Έσοδα Από Τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9%  και το απόθεμα μην αναγνωρισμένων Τόκων Εκπρόθεσμων πληρωμών (Late Payment Interest LPI) διαμορφώθηκε στα  356 εκατ. ευρώ.

  - Ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας των δανείων αυξημένα κατά 19% ετησίως και αύξηση των νέων πελατών κατά 17% ετησίως.
  - Το 35% των δανείων αφορά σε πελάτες εκτός της Ιταλίας (32% την αντίστοιχη περίοδο του 2017).
  - Έντονη πλεονάζουσα ρευστότητα με μη εκταμιευθείσα χρηματοδότηση ύψους 0,4 δισ. ευρώ και καμία προσφυγή σε Στοχευμένες Πράξεις Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης  της ΕΚΤ ή σε άλλο μέτρο έκτακτης ρευστότητας .
  - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση: Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 15,2% και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 στο 10,9%, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της αγοράς στο χαρτοφυλάκιο HTC&S και εξαιρουμένων των 91,8 εκατ. ευρώ Καθαρού εισοδήματος της περιόδου.
  - Χαμηλό προφίλ κινδύνου:  Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων  στο 1,1% και ετήσιο κόστος στις 13 μονάδες βάσης.

  - Γιατί επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε στην ελληνική αγορά; Τι προοπτικές ανάπτυξης διακρίνετε για την αγορά του factoring και πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο πλαίσιο της υπόλοιπης ευρωπαϊκής παρουσίας σας; 
  Η δραστηριότητα του Ομίλου BFF Banking Group εκτείνεται σήμερα σε οκτώ χώρες: Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία και την Ελλάδα, όπου ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το 2017 υπό το καθεστώς της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.

  Αποτέλεσε αίτημα και των διεθνών πελατών μας να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring, η ελληνική αγορά factoring σημείωσε αύξηση της τάξεως του 11,29% το 2018, με τη συνολική αξία της αγοράς να ανέρχεται στα 14,6 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 13,1 δισ. ευρώ το 2017.

  Είμαστε ο μόνος ενεργός παίκτης στις υπηρεσίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής και διαχείρισης απαιτήσεων από τη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η ελληνική αγορά αποτελεί ευκαιρία για τον Όμιλο BFF Banking Group, υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις των εταιριών με τις Δημόσιες Διοικήσεις με τη χορήγηση ρευστότητας και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών τους μέσω των υπηρεσιών μας. 

  Μέχρι στιγμής, λαμβάνουμε θετικά σχόλια για τις υπηρεσίες μας στην Ελλάδα και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επέκταση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στη χώρα.

  - Ο Όμιλος BFF Banking Group είναι ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές των τομέων Ευρωπαϊκής Υγειονομικής Περίθαλψης και Δημόσιας Διοίκησης. Ποιες δυσκολίες εντοπίζετε για τους προμηθευτές των τομέων αυτών στην ελληνική αγορά και πώς τις διαχειρίζεστε; Έχετε προσαρμόσει τις υπηρεσίες σας στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς; 

  Είμαστε ο μόνος ενεργός παίκτης στις υπηρεσίες Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής και διαχείρισης απαιτήσεων από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες factoring χωρίς αναγωγή αποτελούν το καταλληλότερο χρηματοοικονομικό εργαλείο για εταιρείες που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή τη Δημόσια Διοίκηση και υπόκεινται σε χρόνους πληρωμών που υπερβαίνουν τη φυσιολογική συμβατική προθεσμία.

  Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις, βασισμένες στη μακρά εμπειρία μας στον τομέα αυτό, για να ανταποκριθούμε στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, διευκολύνοντας τους προμηθευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη ρευστότητά τους. 

  Επίσης, οι δραστηριότητές μας -όπως συνέβαινε και στο παρελθόν για άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου οικονομικής κρίσης- υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, ειδικά του τομέα της Υγείας, να συνεχίζουν να προμηθεύουν τις Δημόσιες Διοικήσεις και να μην εγκαταλείψουν την αγορά, διατηρώντας παράλληλα τη συνεχή σχέση τους με τους δημόσιους φορείς.

  - Πώς επηρεάζει τη δραστηριότητά σας η ύπαρξη των κεφαλαιακών περιορισμών και τι θα σημάνει η άρση τους;
  Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν επηρεάσει σημαντικά την ευελιξία των πολυεθνικών εταιριών να συγκεντρώσουν τη ρευστότητά τους εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

  Από την άποψη αυτή, η αναθεώρηση των ορίων των κεφαλαιακών ελέγχων θα δημιουργήσει μια πιο ευέλικτη πρόσβαση στα κεφάλαια, με οφέλη τόσο για τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και για ολόκληρο τον τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης, για παράδειγμα, η οποία πλήττεται περισσότερο από τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

  - Με ποια/ες αγορά/ές από αυτές όπου δραστηριοποιείστε παρουσιάζει ομοιότητες η ελληνική;
  Ίσως η Πορτογαλία, η οποία είναι σε παρόμοιο επίπεδο όσον αφορά στον πληθυσμό, τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και το συνολικό χρέος, ενώ και εκείνη συμπεριλαμβάνεται στους υψηλότερους δείκτες χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όπως συνέβη και στην Πορτογαλία, πολλές πολυεθνικές εταιρείες εργάζονται σε αυτό το χρονικό σημείο για να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα με στόχο να παράσχουν απευθείας το προϊόν ή τις υπηρεσίες τους.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων