Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 15-Απρ-2020 15:10

  Δέλτα Τεχνική: Σε καθεστώς αναστολής μέρος των εργαζομένων, τηλεργασία για τους υπόλοιπους, έως μέσα Μαΐου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Διοίκηση της εταιρείας Δέλτα Τεχνική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας του COVID-19, ότι παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και ως εκ τούτου αποφάσισε και έχει ήδη προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων με κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων που μετά βεβαιότητας πλέον αναμένεται να προκαλέσει η πρωτοφανής αυτή υγειονομική κρίση.

  Ο Όμιλος εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι ένας ελληνικός όμιλος (ΜΜΕ) ο οποίος δραστηριοποιείται στον ενεργειακό και εμπορικό κλάδο.

  Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Ομίλου στον ενεργειακό κλάδο αφορά :

  (α) στην εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης 16,2 ΜW. Ο κλάδος αυτός δεν επηρεάζεται τουλάχιστον άμεσα από την εν λόγω υγειονομική κρίση και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του Ομίλου και ειδικότερα το 65% των συνολικών πωλήσεων και

  (β) στην κατασκευή ως κεντρικός ανάδοχος (BOP-EPC), στη συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων, σταθμών βιομάζας-βιοαερίου καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

  Όσον αφορά στην δραστηριότητα του Ομίλου στον εμπορικό κλάδο, αυτή συνίσταται στην εμπορία συστημάτων μίας εξαιρετικά ανερχόμενης τεχνολογίας ΑΠΕ και  εξοικονόμησης ενέργειας για τον κτιριακό τομέα, των Αντλιών Θερμότητας. Στην τεχνολογία αυτή, η οποία εφαρμόζεται σε κτίρια κάθε μεγέθους και χρήσης (πχ. ξενοδοχεία, κατοικίες, γραφεία, αεροδρόμια), ο Όμιλος κατέχει μακροχρόνια εμπειρία, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης - εφαρμογής.

  Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν μετά βεβαιότητας ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού στις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, καθόσον δεν μπορούν να "ποσοτικοποιηθούν" με ακρίβεια οι συνέπειες της πανδημίας.

  Ωστόσο, η  Εταιρεία έχει θέσει τρεις σαφείς στόχους για αυτή την έκτακτη περίοδο, οι οποίοι και παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας :

  1. Αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

  2. Λήψη στοχευμένων μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων.

  3. Προστασία της οικονομικής θέσης και της ρευστότητας του Ομίλου.

  1. Αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

  Συγκεκριμένα η Εταιρεία λόγω της ταχύτατης διασποράς του ιού, αποφάσισε να θέσει σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων της και να εφαρμόσει καθεστώς τηλεργασίας (εξ' αποστάσεως εργασία) για τους υπόλοιπους  εργαζομένους αυτής, μέχρι τα μέσα Μαΐου.

  Με αυτό τον τρόπο  επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ  ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας με επαρκές προσωπικό ασφαλείας, σε εφαρμογή του Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας αυτής (Contingency Plan).

  2. Λήψη στοχευμένων μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων

  Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο μεγαλύτερος όγκος των εσόδων (65%) του Ομίλου προέρχεται από την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας καθώς επίσης και φωτοβολταϊκών πάρκων. Η  συντήρηση αυτών (με το προσωπικό ασφαλείας) διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ενώ η πώληση του ρεύματος συνεχίζεται ακώλυτα μέσω των συμβάσεων 20ετούς διάρκειας που έχουν συναφθεί με τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

  Ως εκ τούτου η δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας δεν επηρεάζεται προς το παρόν, αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο ορατός πλέον κίνδυνος χειροτέρευσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. λόγω των παρατηρούμενων καθυστερήσεων πληρωμών εκ μέρους των καταναλωτών προς τους προμηθευτές και της συνακόλουθης αύξησης των επισφαλειών, κίνδυνος  όμως ο οποίος λόγω του ενδεχόμενου και αβέβαιου  χαρακτήρα του δεν μπορεί να αξιολογηθεί, ούτε να ποσοτικοποιηθει.

  Παράλληλα, η Εταιρεία έχει αναλάβει την ανέγερση δύο (2) αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 3 ΜW στην Π.Ε. Φθιώτιδας και ισχύος 39,95 ΜW στην Π.Ε. Φλώρινας.

  Η υλοποίηση των ανωτέρω έργων προχωρά με καθυστερήσεις λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. περιορισμοί στη μετακίνηση προσωπικού, στην προμήθεια εξοπλισμού) αλλά και των καθυστερήσεων στα τελευταία στάδια αδειοδότησης, λόγω λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας , συνεπεία και των παραπάνω γεγονότων ανωτέρας βίας. Δυνάμει των σχετικών ΠΝΠ και των ΚΥΑ, δόθηκαν οι απαραίτητες παρατάσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα πιθανός, με τα σήμερον υφιστάμενα δεδομένα, ο κίνδυνος αθέτησης των χρονικών οροσήμων υλοποίησης για τα ανωτέρω έργα.

  Όσον αφορά στην δραστηριότητα του Ομίλου στον εμπορικό κλάδο, (εμπορία συστημάτων  τεχνολογίας ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας για τον κτιριακό τομέα, αντλίες θερμότητας,  η  οποία εφαρμόζεται ως προελέχθη σε κτίρια κάθε μεγέθους και χρήσης, ξενοδοχεία, κατοικίες, γραφεία, αεροδρόμια), και λαμβανομένου υπόψιν αφενός μεν ότι μεγάλο μέρος των εταιρειών/πελατών ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των οποίων  η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό προσωρινή απαγόρευση με βάση τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, αφετέρου δε ότι ο κυριότερος προμηθευτής (από Ιταλία) έχει διακόψει τη λειτουργία των παραγωγικών του εγκαταστάσεων, καθίσταται εμφανές ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού-COVID 19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά την άρση των μέτρων και των περιορισμών και την επάνοδο στην κανονικότητα, υπάρχει ελπίδα για την κάλυψη μέρους της υστέρησης των εσόδων αυτών, σε κάθε όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η εν λόγω υστέρηση.

  3. Προστασία της οικονομικής θέσης και της ρευστότητας του Ομίλου

  Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες συνθήκες μεταβλητότητας (volatility), η Διοίκηση της Εταιρείας και του  Ομίλου παρακολουθεί σε καθημερινή  βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας του Ομίλου και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως μελλοντικές υποχρεώσεις της.

  Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα μέτρα πρόσθετης ενίσχυσης της ρευστότητας, η Εταιρεία αναμένει την επικείμενη ανακοίνωση κρατικών ενισχύσεων, καθώς επίσης και άλλων ευνοϊκών τραπεζικών δανείων, προκειμένου να τα αξιολογήσει και, εάν το κρίνει σκόπιμο, να τα αξιοποιήσει, ως πρόσθετα εργαλεία  επαύξησης της ρευστότητας.

  Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση, αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, με μια κατά το δυνατό ασφαλέστερη, ιδίως από ποσοτικής απόψεως, εκτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ