Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Ιουν-2009 15:03

  Ε.Ε.: Δαπάνες 19 δισ. ευρώ για στήριξη της απασχόλησης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το ποσό των 19 δισ. ευρώ από τις προβλεπόμενες δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη ατόμων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, θα διαθέσει η Ε.Ε. 

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ε.Ε. θα προκαταβάλει επίσης κονδύλια και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δεν θα είναι αναγκαία για την περίοδο 2009-2010. Μαζί με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλους εταίρους, θα δημιουργηθεί νέος μηχανισμός χορήγησης μικροδανείων για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνήθως δυσκολίες στην πρόσβαση στα αναγκαία κονδύλια για τη δημιουργία επιχείρησης ή μικροεπιχείρησης. Η «κοινή δέσμευση της ΕΕ για την απασχόληση» προτείνει θεμελιώδεις προτεραιότητες και ενέργειες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και για την παροχή συνδρομής στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την ανάκαμψη. Ο στόχος για όλους τους σχετικούς συντελεστές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις των εργοδοτών, καθώς και για τα κράτη μέλη και την ΕΕ είναι να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στους ηγέτες της ΕΕ για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Ιουνίου.

  «Η Ευρώπη ανέλαβε ταχεία δράση για να ανταποκριθεί στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής της διάστασης. Σήμερα η Επιτροπή πραγματοποιεί ένα επιπλέον βήμα προς μια κοινή δέσμευση και συντονισμένη δράση που αναλαμβάνουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι για τη διάσωση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso . «Για παράδειγμα, επισπεύδουμε την υποστήριξη της ΕΕ με δισεκατομμύρια ευρώ για την επανεκπαίδευση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο ήδη βοηθά πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες για την εξεύρεση θέσης εργασίας. Μαζί με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, ιδίως, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη χορήγηση μικροδανείων προς υποστήριξη επιχειρηματιών. Και σε εθνικό επίπεδο θέλουμε να δούμε 5 εκατομμύρια νεαρών Ευρωπαίων να έχουν πρόσβαση σε θέσεις μαθητείας. Καλώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασπαστεί το φιλόδοξο αυτό σχέδιο.»

  « Η σημερινή κρίση άρχισε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά οι επιπτώσεις γίνονται πλέον αισθητές από όλους μας», δήλωσε ο κ. Vladim í r Š pidla , αρμόδιος για την απασχόληση επίτροπος της ΕΕ. «Τους τελευταίους μήνες συνεργαστήκαμε στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις και με τις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών για την εξεύρεση των καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Ειδικότερα, πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στην εξεύρεση θέσεων εργασίας για τους νέους και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να χάσουν την ευκαιρία για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η «κοινή δέσμευση για την απασχόληση» είναι μια ισχυρή, αισιόδοξη και συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση της επίτευξης μιας βιώσιμης ανάκαμψης.»

  Η Επιτροπή προτείνει τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες: 

  -διατήρηση της απασχόλησης, δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της κινητικότητας
  -αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  -αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

  Οι εν λόγω προτάσεις πρέπει -σύμφωνα με την ανακοίνωση- να θεωρούνται συμπληρωματικές με άλλες ενέργειες που αναλαμβάνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων προτάσεων σχετικά με την επίβλεψη των χρηματαγορών και της πρότασης σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε περιόδους κρίσης. Επίσης συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής της Λισαβόνας. Εστιάζονται ιδιαίτερα έντονα σε νέους ανθρώπους με στόχο την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και εργασίας που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αποτύχουν στην προσπάθειά τους να εισέλθουν φέτος στην αγορά εργασίας λόγω της κρίσης.

  Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά ενεργειών, όπως:

  -Επίσπευση της προβλεπόμενης χορήγησης κονδυλίων ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ για την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους για να παραμείνουν στην εργασία τους ή να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας , με τη βοήθεια της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για την περίοδο 2009-2010, η Επιτροπή μπορεί να αποδώσει τις δηλωμένες δαπάνες των κρατών μελών σε ποσοστό 100%. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εθνική συγχρηματοδότηση, έτσι ώστε τα έργα που βοηθούν ανθρώπους να μπορούν να υλοποιούνται πιο γρήγορα.

  -Ανακατανομή 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία – εάν συνδυαστούν με τα κονδύλια από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως από το Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – θα καταλήξουν σε κονδύλια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέου μηχανισμού της ΕΕ για τη χορήγηση μικροδανείων . Αυτά τα μικροδάνεια θα υποστηρίζουν αυτούς που κινδυνεύουν να μην λάβουν δάνεια για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, όπως οι πρόσφατα άνεργοι, και θα ενισχύουν την απασχόληση σε μικροεπιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μείωση της προσφοράς πιστώσεων.

  -Δέσμευση να δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια θέσεων μαθητείας σε όλη την ΕΕ για τους νέους που αντιμετωπίζουν την ανεργία· και καθορισμός στόχων για την έγκαιρη παροχή σε νεαρούς ανέργους ευκαιριών για κατάρτιση ή εργασία.

  -Παροχή υποστήριξης σε προγράμματα – συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΕΚΤ – για τη διατήρηση βιώσιμης απασχόλησης μέσω εργασίας μειωμένου ωραρίου και κατάρτισης.

  -Άμεση βοήθεια για τους ανέργους ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας και η απώλεια σχετικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων σχετικά με το ότι θα πρέπει να παρέχεται νωρίς σε κάθε άνεργο η ευκαιρία κατάρτισης ή εργασίας: εντός 1 μήνα για νέους ηλικίας κάτω των 20 ετών, εντός 2 μηνών για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και εντός 3 μηνών για άτομα ηλικία άνω των 25 ετών. Το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει την επίτευξη αυτών των στόχων «νέας αρχής».

  -Παροχή βοήθειας για την επιστροφή των πλέον μειονεκτούντων ατόμω ν σε θέσεις εργασίας , π.χ., μέσω χαμηλότερου μη μισθολογικού κόστους εργασίας, κινήτρων πρόσληψης και προώθησης των ευκαιριών θέσεων εργασίας με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων σε νοικοκυριά ή σε υπηρεσίες περίθαλψης.

  -Νέα online υπηρεσία «Μ atch and Μ ap » που θα βοηθήσει τους ζητούντες εργασία να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους στις ελεύθερες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσω της υφιστάμενης ευρωπαϊκής πύλης θέσεων εργασίας EURES και δέσμευση ότι οι άνεργοι που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος να είναι επιλέξιμοι να λαμβάνουν τουλάχιστον επί 6 μήνες τις παροχές ανεργίας που δικαιούνται στη χώρα παραμονής τους.

  -Εστίαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς , με μια ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες των αγορών εργασίας της ΕΕ ανά τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων δεξιοτήτων.

  -Πρακτικό πακέτο εργαλείων που θα βοηθήσει τις εταιρείες, τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους τους ν α διαχειρίζονται καλύτερα και να προβλέπουν την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

  -Οδηγός κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να διατηρήσουν και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων