Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 22-Ιαν-2023 08:08

  Πρόστιμα για τις επιχειρήσεις εκτός "Εργάνης ΙΙ"

  ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο δεκάμηνο του 2022
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ περιμένουν 10.858 επιχειρήσεις οι οποίες δεν απέγραψαν τους εργαζομένους τους στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη ΙΙ". Αυτό καθιστούν σαφές κύκλοι του υπουργείου Εργασίας στο "Κ", υπενθυμίζοντας πως η προθεσμία της ψηφιακής απογραφής έχει λήξει από τις 20 Δεκεμβρίου 2022 και πως καμία άλλη παράταση δεν δόθηκε, αλλά ούτε και πρόκειται να δοθεί. Εξάλλου, είχε δοθεί περιθώριο αρχικά δύο μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου έως και την 30ή Νοεμβρίου 2022, το οποίο, μάλιστα επεκτάθηκε κατά 20 μέρες (σ.σ. έως 20 Δεκεμβρίου 2022).

  Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του "Κ" από αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, μέχρι τώρα, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα μετά την παρέλευση της τελευταίας διορίας, επί συνόλου 284.168 επιχειρήσεων με υποχρέωση απογραφής στο σύστημα "Εργάνη ΙΙ", έχουν απογραφεί 273.310. Δηλαδή εκτός απογραφής βρίσκονται 10.858 επιχειρήσεις ή το 3,8%.

  Όσον αφορά το πλήθος των μισθωτών που δεν έχουν απογραφεί, ανέρχεται σε 311.276 ή στο 13% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν 1 στους 6. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 2.385.786 μισθωτών με υποχρέωση απογραφής, έχουν απογραφεί 2.074.510.

  Οι ίδιες πηγές, επισημαίνουν πως το σύστημα ''Εργάνη ΙΙ'' για δηλώσεις μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης και οργάνωση χρόνου εργασίας παραμένει διαρκώς ανοιχτό. Αυτό σημαίνει πως οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο, θα υποστούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση τα πρόστιμα, ανά κατηγορία, έχουν ως εξής:

  -Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη ΙΙ" σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 2.000 ευρώ.

  -Μη υποβολή δήλωσης "οργάνωσης χρόνου εργασίας" μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της οργάνωσης χρόνου εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 2.000 ευρώ.

  -Μη υποβολή δήλωσης "οργάνωσης χρόνου εργασίας" πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της οργάνωσης χρόνου εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 600 ευρώ.

   

  O σχεδιασμός 2023

  Ένας από τους βασικούς στόχους του υπουργείου Εργασίας το 2023, με βάση το ετήσιο σχέδιο δράσης, είναι η προστασία των εργαζομένων μέσω της καθολικής εφαρμογής Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (τεχνικό υπόβαθρο της οποίας είναι το σύστημα "Εργάνη ΙΙ"), της πλήρους λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και η ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται:

  -Ο αριθμός εργαζομένων που κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να ξεπεράσει τους 120.000 στο β’ τρίμηνο του 2023.

  Αυτό σημαίνει διευρυμένη εφαρμογή ως προς την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε περισσότερους Κλάδους της οικονομίας, η οποία θα φέρει περαιτέρω μείωση διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, αλλά και περισσότερη ενδυνάμωση στον εργαζόμενο ως προς τα δικαιώματά του. Στόχος είναι η μεγαλύτερη μείωση αδήλωτης - υποδηλωμένης εργασίας, ενίσχυση της απασχόλησης και αύξηση των εσόδων του κράτους.

  -Ανάπτυξη 14 νέων Κλαδικών και Ψηφιακών Εργαλείων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στο β’ τρίμηνο 2023.

  Στο πλαίσιο εφαρμογής του έργου "Πρόγραμμα OiRA και κλαδικά ψηφιακά εργαλεία OiRA" του EU-OSHA θα αναπτυχθούν νέα Κλαδικά Ψηφιακά Εργαλεία για Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στους εξής κλάδους: Πρατήρια Καυσίμων, Οδικές Μεταφορές, Τυπογραφεία / Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Κατασκευές / Τεχνικά Έργα.

  -Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για ένταξη νέων κλάδων της οικονομίας στο νέο σύστημα της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο α΄ τρίμηνο του 2023.

  Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης θα οριστούν οι κλάδοι οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο σύστημα της ΝΑΙ ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

  Πιο ειδικά, σε σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, προβλέπονται ενέργειες για την πλήρη λειτουργία της και την υποστήριξη του επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού του ΟΜΕΔ και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων Συμφιλιωτών και Μεσολαβητών.

  Παραπέρα, προβλέπεται η εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.

  Επίσης, προγραμματίζονται θεσμικές ενέργειες για τη θωράκιση της εργασίας. Η δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων για την θωράκιση της αγοράς εργασίας όπως η Κύρωση του 2014 Πρωτοκόλλου του ILO για την αναγκαστική εργασία, η ενσωμάτωση της Οδηγίας για αξιοπρεπείς και επαρκείς κατώτατους μισθούς και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου μετάκλησης εργαζομένων και εποχικής εργασίας.

  Παραπέρα, το υπουργείο Εργασίας, σχεδιάζει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Συστημάτων της Αγοράς Εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά κρίσιμων ψηφιακών παρεμβάσεων στα συστήματα υποστήριξης της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

  Τα σημαντικότερα έργα έχουν να κάνουν με το έργο "Αριάδνη", το οποίο θα αφορά σε τρία υποέργα:

  - την ψηφιακή κάρτα εργασίας

  - την ενιαία ροή για τα διοικητικά δεδομένα της απασχόλησης και των κοινωνικών ασφαλίσεων και αναβάθμιση

  - την διασύνδεση ΟΠΣ Επιθεώρησης Εργασίας (Σύστημα ανάλυσης κινδύνου για στοχευμένες επιθεωρήσεις)

  Ένα άλλο έργο θα αφορά την διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, το οποίο θα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μηχανισμού που θα συλλέγει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προκειμένου ο κατώτατος μισθός να είναι σύμφωνος με την πραγματική πορεία -πρόοδο της οικονομίας, να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

  Τέλος, θα "τρέξει" το έργο "Ηριδανός". Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τη διευκόλυνση των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας στο επίπεδο της αρχικής τους εκπαίδευσης καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους.

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ