Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Οκτ-2022 11:44

  ΕΔΣ: Ανάπτυξη 5,3% φέτος και 2,1% για το 2023, με ερωτηματικά για επενδύσεις-εξαγωγές

  Η γνώμη του ΕΔΣ για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2022-2025
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.22

  Εφικτό υπό προϋποθέσεις θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο - στην γνωμόδότηση που εξέδωσε - το βασικό σενάριο του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2023, το οποίο προβλέπει ανάπτυξη 5,3% για φέτος και 2,1% το 2023.

  Στην έκθεση τονίζεται ότι το τρέχον έτος, η κατεύθυνση της προς τα πάνω αναθεώρησης συμβαδίζει με την υψηλότερη από την αναμενόμενη στο ΠΣ 2022-25 μεγέθυνση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ.

  Το εύρος της αναθεώρησης υπόκειται, ωστόσο, σε μια σειρά από αβεβαιότητες ως προς την πορεία του υπόλοιπου έτους: Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου εξαμήνου, το σενάριο του ΚΠ 2023 υποθέτει ότι η επίδοση του πρώτου εξαμήνου θα επαναληφθεί εν γένει και το δεύτερο, κάτι που δεν απορρίπτεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Χωρίς εποχική προσαρμογή, ωστόσο, οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου μειώνονται και η απόσταση για την πραγματοποίηση των αναθεωρημένων ετήσιων προβλέψεων αυξάνεται, ιδιαίτερα ως προς την πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών.

  Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα όχι μόνο ως προς το αν η τουριστική περίοδος θα δώσει την αναμενόμενη ώθηση στην οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, αλλά κυρίως για το κατά πόσο η επίδοση αυτή θα είναι ικανή για να υπερ- αντισταθμίσει την εποχική πτώση που παρατηρείται διαχρονικά το τέταρτο τρίμηνο στην ελληνική οικονομία και αναμένεται να δυσχεράνει η παρατεταμένη διεθνής ενεργειακή κρίση και η κλιμάκωση του πληθωρισμού

  Για το έτος 2023, οι κίνδυνοι πραγματοποίησης του σεναρίου σχετίζονται, μέσω αποτελεσμάτων βάσης (base) και μεταφοράς (carry over) με τους κινδύνους για το 2022. Στο σύνολο της διετίας το σενάριο αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη του ΠΣ 2022-25 για την μεγέθυνση του ΑΕΠ, διατηρώντας τις ίδιες εν γένει εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ) στην οικονομία. Επιβράδυνση μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων και διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος είναι τα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης. Όπως και για το 2022, βασικό στοιχείο αβεβαιότητας των προβλέψεων αποτελεί η πορεία της ενεργειακής κρίσης.

  Αναφορικά με τον πληθωρισμό, σημειώνεται ότι το σενάριο του ΚΠ 2023 ακολουθεί στενότερα την εκτίμηση της ΕΕ για το 2022 αναθεωρώντας την αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) σε 8.8% (από 5.6% στο ΠΣ 2022-25, ενώ αποκλιμακώνει πιο γρήγορα από τις εκτιμήσεις της ΕΕ την πορεία του για το 2023 προβλέποντας αύξηση 3.0% (έναντι 3.4%). Ωστόσο, παρά την προβλεπόμενη μείωση του πληθωρισμού, αναγνωρίζεται η πιθανότητα επιμονής του το 2023 σε σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από αυτό του προηγούμενου χρονικά σεναρίου (ΠΣ 2022-25,1.6%) στο οποίο είχε βασιστεί και ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός της χώρας

  Στα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το ΑΕΠ η έκθεση του ΕΔΣ επισημαίνει

  Στην ιδιωτική κατανάλωση, η αύξηση (+7,2%) προβλέπεται σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την πρόβλεψη του ΠΣ 2022-25 (+2,4%). Η αναθεώρηση αυτή συμβαδίζει με την υψηλή επίδοση του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους (11.4%) και υποθέτει ότι δεν θα αντισταθμιστεί με χαμηλότερη επίδοση το δεύτερο εξάμηνο. Για το 2023 η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται ότι θα περιοριστεί σε 1,3% εν μέσω διατήρησης υψηλών τιμών και πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες αναμένεται να περιορίσουν το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Το σενάριο προβλέπει αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν αμοιβής της μισθωτής εργασίας σε επίπεδα χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, ενώ αναθεωρεί προς τα κάτω την αναλογία ιδιωτικής κατανάλωσης – εισοδήματος από μισθωτή εργασία ενισχύοντας τους κινδύνους περαιτέρω μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

  Στην δημόσια κατανάλωση: Για το έτος 2022, η εκτίμηση για αύξηση (+0,2% σε ετήσια βάση) συμβαδίζει με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου (+0,3%, ΕΛΣΤΑΤ) και αναθεωρεί την προηγούμενη εκτίμηση (ΠΣ 2022-25) για ετήσια μείωση 1.9%, αντανακλώντας την λήψη μη αναμενόμενων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εντός του 2022. Για το 2023, η προβλεπόμενη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,5% είναι υψηλότερη σε σχέση με το ΠΣ 2022-25 και εκφράζει τον στόχο γρηγορότερης περιστολής των σχετικών δαπανών, δεδομένης της αναμενόμενης επέκτασής τους το έτος 2022. Κίνδυνοι για πραγματοποίηση δαπανών υψηλότερων από τις προβλεπόμενες υφίστανται από ενδεχόμενη εμμονή του πληθωρισμού και των απαιτήσεων δημοσιονομικής στήριξης και με δεδομένη τη δημοσιονομική ευελιξία που επιτρέπει και για το έτος 2023 η ενεργοποιημένη τη γενική ρήτρα διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Στις επενδύσεις η πρόβλεψη για τον ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου το 2022 διατηρείται κοντά στο επίπεδο του ΠΣ 2022-25 (+10%). Με δεδομένη τη θετική επίδοση το α’ εξάμηνο και υποθέτοντας ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί και το β’ εξάμηνο, η πρόβλεψη για το έτος κρίνεται εφικτό να πραγματοποιηθεί. Ως προς το 2023 η πρόβλεψη για την αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου αναθεωρείται προς τα κάτω σε σχέση με αυτή του ΠΣ 2022-25 (από +21,5% σε +16%). Η κατεύθυνση της αναθεώρησης κρίνεται εύλογη, αν και κίνδυνοι υπερεκτίμησης της ιδιωτικής επενδυτικής δυναμικής υφίστανται, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που επικρατεί καθώς και της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  Στις εξαγωγές η αναθεώρηση της εκτίμησης των εξαγωγών και εισαγωγών για το 2022 (9%, 10,3% αντίστοιχα) σε σύγκριση με την πρόβλεψη του ΠΣ 2022-25 (5.6%, 2.9%) είναι συμβατή με την πορεία τους το α΄ εξάμηνο (ΕΛΣΤΑΤ: 15.1%,16,8%). Η αναμενόμενη καλή πορεία του τουρισμού αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των προβλέψεων για το τρέχον έτος. Για το 2023 αναμένεται σημαντική επιβράδυνση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών σε σταθερές τιμές, κυρίως λόγω του περιορισμού της ζήτησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο εξαιτίας του αυξημένου επιπέδου των τιμών (ιδίως της ενέργειας), αλλά και των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ