Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Ιουν-2022 07:44

  To νέο καθεστώς προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο δημόσιο

  To νέο καθεστώς προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο δημόσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ένα νέο καθεστώς προσλήψεων ισχύει από φέτος για το έκτακτο προσωπικό στο Δημόσιο, πέραν του εποχικού.

  Το προσωπικό αυτό που θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν έχει να κάνει με εποχικές, αλλά με έκτακτες ανάγκες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικότερο του Δημοσίου.

  Οι όροι πρόσληψης του θα είναι πιο χαλαροί, καθώς δεν θα χρειάζεται η έγκριση της επιτροπής του Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, ούτε θα τηρείται η διαδικασία που αφορά τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, πόσο μάλλον του τακτικού προσωπικού στο δημόσιο βάσει του τελευταίου σχετικού νόμου (του ΥΠΕΣ, κου Μάκη Βορίδη).

  Επίσης, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο δημόσιο θα είναι μεν 8μηνες, αλλά θα μπορούν να ανανεώνονται έως και για 24 μήνες, δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπορούν να εργάζονται έως και 2 έτη, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του 2004, γνωστού και ως "προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου” (από τον τότε ΥΠΕΣ και μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κο Προκόπη Παυλόπουλο).

  Αποκλείεται όμως και για αυτούς τους συμβασιούχους να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

  Εγκύκλιος

  Οι ακριβείς όροι πρόσληψης του προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δημοσίου ξεκαθαρίζονται στην εξέδωσε χθες η γενική γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

  Σύμφωνα με αυτή, το νέο καθεστώς δυνατότητας των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλων των νομικών προσώπων να προσλαμβάνουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων απειλής της δημόσιας υγείας κ.λπ.

  Για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

  Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και είναι αρμόδια για το διορισμό και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του δημοσίου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.

  Επίσης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο δημόσιο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας και των κριτηρίων του νόμου Βορίδη (Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις) για τις άλλες προσλήψεις στο δημόσιο (τακτικό, εποχικό προσωπικού) προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες που έχουν προκύψει.

  Με τις ίδιες διατάξεις, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό και σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες συνεχιστούν και πέραν του 8μήνου.

  Προκειμένου η απασχόληση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο δημόσιο να ξεπεράσει τους 8 μήνες, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορείς εφόσον εκτιμούν βάσιμα ότι οι ανάγκες τους θα συνεχισθούν και πέραν του 8μήνου,να κινήσουν εγκαίρως, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη λήξη του, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης διάρκειας 8 μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του φορέα για την πρόσληψη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει ή κάποιου άλλου οργάνου.

  Επιπροσθέτως, καταρτίζονται νέοι πίνακες υποψηφίων, στους οποίους μπορούν να συμπεριληφθούν και άτομα που ήδη απασχολήθηκαν με συμβάσεις αποκλειομένης, βέβαια, της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.

  Επιπλέον, δεν απαιτείται η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του νόμου Βορίδη.

  Επί των εν λόγω συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του του προεδρικού διατάγματος 164/2004. Έτσι μπορούν να ανεώνονται πάνω από 3 φορές, χωρίς όμως ο συνολικός χρόνους απασχόλησης να ξεπερνά τους 24 μήνες (2 έτη).

  Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα (το οποίο, όμως, δεν ισχύει για τους συμβασιούχους για κάλυψη έκτακτων αναγκών), απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόμενες της αρχικής σύμβασης συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

  Η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων γίνεται εγγράφως και οι λόγοι που την δικαιολογούν αναφέρονται ρητώς στη σύμβαση, εφόσον δεν προκύπτουν ευθέως από αυτήν. Κατ' εξαίρεση, ο έγγραφος τύπος δεν απαιτείται, όταν η ανανέωση της σύμβασης, λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα της απασχόλησης, δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εκτός αν ο έγγραφος τύπος προβλέπεται ρητά από άλλη διάταξη. Αντίγραφο της σύμβασης παραδίδεται στον εργαζόμενο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη της απασχόλησης του.

  Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών.

  Το ΑΣΕΠ, τέλος, ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού και τήρησης των οριζομένων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ