Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Μαϊ-2022 20:00

  Μελέτη ΤτΕ: Ποιες καταθέσεις ανά κλιμάκιο αυξήθηκαν κατά την πανδημία και πόσο

  Μελέτη ΤτΕ: Ποιες καταθέσεις ανά κλιμάκιο αυξήθηκαν κατά την πανδημία και πόσο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Λένε ότι το χρήμα πάει στο χρήμα. Ίσως, η φράση αυτή να είναι κοινότυπη ή παραπλανητική, τουλάχιστον, για τις ελληνικές καταθέσεις που αυξήθηκαν κατά περίπου 40 δισ. ευρώ από την έναρξη της πανδημίας το 2020 μέχρι τα τέλη του 2022. Λογική, διότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα αποταμίευσης. Παραπλανητική διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμό ανά κλιμάκιο, ούτε στοιχεία ανά καταθέτη (ΑΦΜ).

  Για τους λόγους αυτούς, τα συμπεράσματα και η προσέγγιση της μελέτης της ΤτΕ για την κατανομή των καταθέσεων και για το πώς αυξήθηκαν κατά την πανδημία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα για στατιστικούς λόγους. Για ελεγκτικούς -τακτικούς, δειγματοληπτικούς, κλπ- γίνονται διαθέσιμα, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών και μέσω αρμόδιων αρχών.

  Τα συμπεράσματα

  Η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε μια μεθοδολογία, η οποία οδήγησε στα εξής κύρια συμπεράσματα:

  Πρώτον, οι λογαριασμοί με τα χαμηλότερα υπόλοιπα, δηλαδή μέχρι 5.000 ευρώ, είναι αυτοί που αύξησαν λιγότερο τις καταθέσεις τους κατά την πανδημία. Συγκεκριμένα, το 2020 αύξησαν τα υπόλοιπα κατά 9%, αλλά το 2021 μειώθηκαν κατά 4,3%. Έτσι, στη διετία 2020-2021, η συνολική αύξηση ήταν 4,4%.

  Δεύτερον, οι λογαριασμοί με τα μικρότερα ποσά είναι οι περισσότεροι (4,5 εκατ.) με τις μικρότερες συνολικές καταθέσεις. Το 50% περίπου του συνολικού υπολοίπου των καταθετικών λογαριασμών φυσικών προσώπων αφορά καταθέσεις έως 50.000 ευρώ, το 44% αφορά λογαριασμούς από 50.000-500.000 ευρώ και το υπόλοιπο 6% περίπου τις κατηγορίες άνω των 500.000 ευρώ.

  Τρίτον, το 60% της απόλυτης αύξησης των καταθέσεων στα φυσικά πρόσωπα προήλθε από τις κατηγορίες λογαριασμών μεταξύ 5.000 ευρώ και 100.000 ευρώ.

  Τέταρτον, άνω του 90% της απόλυτης αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων προήλθε από τις κατηγορίες λογαριασμών άνω των 100.000 ευρώ.

  Πέμπτον, όσο αυξάνονται τα υπόλοιπα, τόσο μειώνεται και μάλιστα απότομα ο αριθμός των λογαριασμών και αυξάνεται η άνοδος των καταθέσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

  Έκτον, η μεγαλύτερη "υπερβάλλουσα ρευστότητα”, δηλαδή μεγαλύτερη άνοδος από την τάση που προϋπήρχε της πανδημίας, παρατηρήθηκε στα κλιμάκια με υπόλοιπα από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Η παραπάνω (σε σχέση με την τάση) αποταμίευση υπολογίζεται σε 3 δισ. στη διετία 2020-2021.  

   

  Αριθμός λογαριασμών ανά ποσό

  Για παράδειγμα, με βάση τους υπολογισμούς της ΤτΕ προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2021 η κατηγορία λογαριασμών:

  Έως 5.000 ευρώ: πάνω από 4,5 εκατ. λογαριασμούς,
  5.000-50.000 ευρώ: 2 εκατ. λογαριασμούς,
  50.000-100.000: 360 χιλιάδες λογαριασμούς,
  100.000-500.000 ευρώ: 110 χιλιάδες λογαριασμούς,
  500.000-1 εκατ. ευρώ: 5.200 λογαριασμούς
  1 εκατ.-5 εκατ. ευρώ: 1.300 λογαριασμούς
  5 εκατ.-10 εκατ. ευρώ: 80 λογαριασμούς
  Άνω των 10 εκατ. ευρώ: έως 84 λογαριασμούς.

  πιν

   

  Λόγοι της αύξησης ανά κλιμάκιο

  Στα μικρότερα κλιμάκια, εκτιμάται ότι αντανακλώνται μεταξύ άλλων:

  (α) τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και αναβολής πληρωμής υποχρεώσεων που ελήφθησαν στη διάρκεια της πανδημίας με σκοπό να στηρίξουν τους εργαζόμενους σε πληττόμενους κλάδους με στόχο τη διατήρηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, και

  (β) η μείωση της κατανάλωσης λόγω εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

  Για τις υψηλότερες κατηγορίες άνω των 50.000 ευρώ, η αύξηση συνεχίστηκε με σταθερότητα ή επιταχύνθηκε το 2021, δηλαδή οι κατηγορίες αυτές συνέχισαν να συσσωρεύουν καταθέσεις, γεγονός που μπορεί να συνδέεται με την ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη σε συνδυασμό με αυξημένη ροπή προς αποταμίευση.

  "Υπερβάλλουσες” καταθέσεις των φυσικών προσώπων

  Σύμφωνα με την ΤτΕ, μία εκτίμηση για τις "υπερβάλλουσες” καταθέσεις των φυσικών προσώπων, δείχνει ότι οι δύο χαμηλότερες κατηγορίες καταθετικών λογαριασμών μέχρι 50.000 ευρώ κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2020 την υψηλότερη απόκλιση από την τάση συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες (αντιπροσωπεύοντας το έτος αυτό πάνω από τα 3⁄4 της συνολικής απόκλισης των καταθέσεων φυσικών προσώπων), η οποία ωστόσο παρουσίασε ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη συνέχεια. Αντίθετα, για τις μεσαίες και υψηλότερες κατηγορίες καταθετικών λογαριασμών, η απόκλιση από την τάση συνεχίστηκε με σταθερότητα ή επιτάχυνση το 2021. Το γεγονός αυτό είναι πιθανόν ενδεικτικό του ότι, οι καταθέσεις αυτές επηρεάζονται περισσότερο από την οικονομική ανάκαμψη, ενδεχομένως επειδή σε κάποιο βαθμό αντανακλούν άμεσα επιχειρηματική δραστηριότητα/ελεύθερο επάγγελμα. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται η αύξηση των καταθέσεων με υψηλότερο υπόλοιπο να έχει ως κίνητρο την αποταμίευση εισοδημάτων, όχι κατ’ ανάγκην από εξαρτημένη εργασία, σε ένα περιβάλλον περιορισμένων εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

  πιν

   

  Επιχειρήσεις

  Αντίθετα με τα φυσικά πρόσωπα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αποτελούνται κυρίως, σε ποσοστό άνω του 70%, από λογαριασμούς άνω των 500.000 ευρώ, με συνέπεια η γενική εξέλιξή τους να επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από εκείνες των μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεων.

  Μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2021, το μεγαλύτερο μέρος (άνω του 90%) της απόλυτης αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων προήλθε από τις κατηγορίες λογαριασμών άνω των 100 χιλ. ευρώ. Η αύξηση των καταθέσεων στις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε σημαντικά το 2021 για τις κατηγορίες λογαριασμών από 5.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρήθηκε περίπου σταθερή ή επιταχύνθηκε για τους πολύ χαμηλούς λογαριασμούς κάτω των 5.000 ευρώ και για τους υψηλότερους λογαριασμούς άνω του 1 εκατ. ευρώ.

  Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει η ΤτΕ, πιθανόν αντανακλά εν μέρει την εξέλιξη του τραπεζικού δανεισμού στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών λόγω του περιορισμού το 2021, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, των πόρων μέσω αναπτυξιακών φορέων που ήταν διαθέσιμοι προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι υπερβάλλουσες καταθέσεις των επιχειρήσεων διευρύνθηκαν περαιτέρω το 2021 σε σχέση με το 2020 για όλες τις κατηγορίες καταθετικών λογαριασμών, κυρίως δε για λογαριασμούς άνω του 1 εκατ. ευρώ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ