CompeteGR: Οι ΜμΕ παρά τα δομικά προβλήματα μπορούν να αποτελέσουν βασικό φορέα ανάπτυξης και καινοτομίας

Τρίτη, 14-Δεκ-2021 17:48

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: Η φορολογία και η αγορά εργασίας πυλώνες της ανταγωνιστικότητας

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 η υβριδική εκδήλωση του CompeteGR, του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, με θέμα: "H Δύναμη των μικρών: απελευθερώνοντας το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων". Στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων επιχειρηματικότητας της χώρας μας, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης αλλά και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Το βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης είναι ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, παρά τα βασικά δομικά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα οι ατομικές επιχειρήσεις, το μικρό αποτύπωμα τους στην αγορά, η προβληματική πρόσβαση στην χρηματοδότηση και οι μικρές οικονομίες κλίμακας, μπορούν να έχουν ταχύτερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες απ’ όλο τον κόσμο αλλά και μέσω της δικτύωσης και συνεργασίας με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα μπορούν πιο εύκολα να διαχειριστούν νέους κανονισμούς, όπως το ESG για παράδειγμα, και να αποκτήσουν με αυτό το τρόπο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τέλος, μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν ενιαία πρόσβαση σε προμηθευτές για παράδειγμα μέσω ευρύτερων συμμαχιών, αρκεί βέβαια να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και χρηματοδότησης από πλευράς κυβέρνησης αλλά και απ’ το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Την εκδήλωση άνοιξε η Δρ Βενετία Κουσία, Γενική Διευθύντρια του CompeteGR, η οποία στάθηκε στις χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μια και η χώρα μας χαρακτηρίζεται από "νάνο" - ατομικές επιχειρήσεις, ενώ πολλοί εκ των ιδρυτών τους ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις για λάθος λόγους, χωρίς να έχουν την ικανότητα να διοικήσουν μια ομάδα αλλά και με απουσία οράματος. Στάθηκε ιδιαιτέρως στο πλαίσιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από πλευράς κυβέρνησης, ειδικά τα δυο τελευταία χρόνια, το οποίο κινείται προς το σωστό δρόμο, κάτι που θα δώσει τα κίνητρα σε νέους ενδιαφερομένους να επιχειρήσουν.

Ο πρόεδρος του CompeteGR κ. Σίμος Αναστασόπουλος στον χαιρετισμό του ανέφερε: "Οι χώρες ανακάμπτουν τόσο γρήγορα από την κρίση όσο το επιτρέπει η ανταγωνιστικότητά τους ενώ κρίσιμο μέγεθος σε κάθε περίπτωση είναι η δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας  σε όλα τα επίπεδα και ειδικά για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών". Αυτή η διαπίστωση έγινε και μέσω της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια και την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. "Η καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη και την ευημερία" ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η εδραίωση ενός σταθερού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος από την κυβέρνηση, το ολοκληρωμένο σχέδιο από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, αλλά και η προσπάθεια ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην χώρα μας και έχει δώσει στην Ελλάδα τον χαρακτηρισμό μιας βέλτιστης πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η μετάβαση σε μια ψηφιακή, πράσινη και βιώσιμη οικονομία θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά μας ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος.

Μάλιστα το CompeteGR σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα διοργανώσουν το Global Innovation Summit για το 2022 στην Αθήνα, βάζοντας για τα καλά την χώρα μας στο παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη και βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.

Η πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών και Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ανέφερε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν την υποστήριξη όλων μας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Δυο παράγοντες είναι σημαντικές για το μέλλον τους:

Ο πρώτος είναι η καινοτομία και η τεχνολογία, η οποία αλλάζει δραματικά τα δεδομένα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να τους δώσει μια παγκόσμια ώθηση. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την ανάδειξη της γυναίκειας επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να δώσει άλλη οπτική και νέες διαστάσεις στο θέμα μιας και είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνει και μια πρόσφατη έκθεση της Boston Consulting Group η οποία αναφέρει ότι αν οι γυναίκες συμμετείχαν ισότιμα στην επιχειρηματικότητα το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ήταν μεγαλύτερο κατά 3 με 6 %.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές (1-9 άτομα) ενώ το 5% μικρές (10-49 απασχολούμενους) με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να υστερούν σε πολλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας και στην ενσωμάτωση νεών τεχνολογιών που τους εμποδίζουν να μεγαλώσουν, ειδικά στον τομέα της μεταποίησης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δράσεις ενδυνάμωσης, συνεργασιών – συνεργιών, ψηφιακού μετασχηματισμού και χρηματοδότησης ωστόσο εφόσον η χρηματοδότηση περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα, αυτή δεν φτάνει στις μικρές επιχειρήσεις ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.. 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αντιμετώπισή της από το κράτος και το τραπεζικό σύστημα αλλά από την άλλη πλευρά η λεγόμενη οικονομία κλίμακας θα πρέπει να ενθαρρύνει επιχειρηματικές συνεργασίες και συνενώσεις μια και είναι σημαντικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Στάθηκε επίσης σε ένα χαρακτηριστικό των ελληνικών μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων: αυτές είναι μικρότερες σαν μεγέθη από τις αντίστοιχες ξένων χωρών (μια και υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα) ενώ παράλληλα υπάρχει και σχετικά μεγάλη αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα κάτι που νομοτελειακά τις αποκλείει από την τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και δυσκολεύει τη πρόσβαση τους σε άλλους παραγωγικούς πόρους. Όλα τα παραπάνω αφαιρούν πόντους ανταγωνιστικότητας από τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις ενώ από την άλλη πλευρά και το τραπεζικό σύστημα δεν εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, κάνοντας έναν απολογισμό των δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στάθηκε ιδιαιτέρως στον στόχο της ΑΑΔΕ στο να μειώσει τον χρόνο που αφιερώνει μια μικρομεσαία επιχείρηση στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της, μια και με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρηματίες θα έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με τις εταιρείες τους. Αυτό έγινε και γίνεται μέσω της ψηφιοποίησης, απλοποίησης και τυποποίησης δεκάδων διαδικασιών και υπηρεσιών και φυσικά με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής στάθηκε επίσης στη νέα ψηφιακή υπηρεσία myAADE, όπου ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει ψηφιακά με πάνω από 90 εφορίες ενώ η ενίσχυση των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας έγινε και υλοποιήθηκε ψηφιακά. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά στην πλατφόρμα των ψηφιακών τιμολογίων η οποία έχει εκδώσει πάνω από 2 εκατ. τιμολόγια μέχρι σήμερα ενώ πολύ σύντομα το σύνολο της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης θα γίνεται ψηφιακά, όπως και η παύση εργασιών της.