Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Δεκ-2021 16:35

  ΤτΕ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού το 2022

  Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) new 21.01.2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.21

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Ηχηρά καμπανάκια κρούει για οικονομία και τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδος, προειδοποιώντας για κίνδυνο πληθωριστικό πιέσεων που μπορούν να ανατρέψουν τις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2022.

  Στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται η πρόβλεψη ότι "για το 2022 αναμένεται επιτάχυνση του πληθωρισμού”. Η εξέλιξη αυτή δημιουργία μία από τις αβεβαιότητες για την ανάπτυξη του 2022, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές ενέργειας, στις πρώτες ύλες και στο κόστος μεταφορών. Σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις της ΕΚΤ, η ΤτΕ αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να συνεχίσει την παροχή σημαντικού μεγέθους ρευστότητας στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η παρατηρούμενη αύξηση του πληθωρισμού έχει προσωρινό χαρακτήρα.

  Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών περιόρισαν την αισιοδοξία για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και αύξησαν την αβεβαιότητα, ειδικά όταν υπήρξε ανησυχία για περιορισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ και για αύξηση επιτοκίων.

  Στις αβεβαιότητες, η Τράπεζα της Ελλάδος προσθέτει τις ενδείξεις αδυναμίας στην αγορά εργασίας, αλλά και το μεγάλο στοκ δανείων υψηλού κινδύνου. Πρόκειται για παράγοντες που μπορεί να επιδεινωθούν με τη λήξη των μέτρων στήριξης, σημειώνοντας ότι το αποτύπωμα της πανδημίας δεν έχει γίνει ακόμα εμφανές.

  Τράπεζες

  Οι τράπεζες μπορεί να προχώρησαν σε τεράστιες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις κόκκινων δανείων, περιορίζοντας την κερδοφορία, το ύψος και την ποιότητα των κεφαλαίων, ωστόσο, τα κόκκινα δάνεια παραμένουν για την πραγματική οικονομία. Για αυτό ζητεί από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να προχωρήσουν σε πιο αποτελεσματικές κινήσεις, μακροπρόθεσμου και βιώσιμου χαρακτήρα.

  Ταυτόχρονα, θεωρεί ως προκλήσεις για τις τράπεζες τη συνέχιση μείωσης των κόκκινων δανείων, τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου λόγω των χαμηλών επιτοκίων, την ικανότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του ύψους και της ποιότητας των κεφαλαίων .

  Νέα κόκκινα δάνεια

  Ειδικότερα, η ΤτΕ αναφέρει ότι παρά τη μείωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το 40% περίπου των ΜΕΔ και το 9% των εξυπηρετούμενων δανείων τελούν υπό κάποιο καθεστώς ρύθμισης, γεγονός που τα καθιστά υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου (στάδιο 2 και στάδιο 3) κατατάσσονται περίπου το 13% και 20% αντίστοιχα των δανείων, ενώ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των δανειοληπτών από την πανδημία, δάνεια περίπου 9 δισεκ. ευρώ τελούν υπό κάποιο είδος προστασίας και διευκόλυνσης πληρωμών (π.χ. πρόγραμμα Γέφυρα, προγράμματα step-up των τραπεζών), όπως έχει δημοσιεύσει και το Capital.gr.

  Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, αναφέρει η ΤτΕ, ότι η επίδραση της πανδημίας δεν έχει ακόμη πλήρως καταγραφεί στα μεγέθη των τραπεζών, γεγονός που καθιστά την ταχεία και πλήρη αποτύπωση των νέων ΜΕΔ στους ισολογισμούς τους άμεση προτεραιότητα για την εξυγίανση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα.

  Επίπτωση από τιτλοποιήσεις

  Οι πωλήσεις δανείων χτύπησαν και την κερδοφορία των τραπεζών. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, αν δεν ληφθούν υπόψη οι έκτακτοι παράγοντες, όπως τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα έκτακτα λειτουργικά έξοδα και οι ζημίες από την πώληση των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι θα εμφάνιζαν περιορισμένη κερδοφορία.

  Τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα επηρέασαν και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων Οι δείκτες υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ στην Τραπεζική Ένωση Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, ο Δείκτης CET1 των ελληνικών τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε σε 10,6% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου σε 13,1%.

  Κεφάλαια

  Επιπλέον, η ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τον Ιούνιο του 2021 οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits – DTCs) ανέρχονταν σε 14,8 δισεκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (από 53% το Δεκέμβριο του 2020). Το ποσοστό αυτό ανέρχεται μάλιστα σε 71,5% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων εάν λάβουμε υπόψη την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9. Επιπρόσθετα, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Assets – DTAs) ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ περιλαμβάνονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζικών ομίλων (αφού λάβουμε υπόψη την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9), αποτελώντας το 9% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους. Σημειώνεται ότι αν και αναβαλ-λόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTAs) ύψους 4,5 δισεκ. ευρώ δεν περιλαμβάνονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών, η διαμόρφωση επαρκούς μελλοντικής κερδοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να μην αποτελέσουν κίνδυνο για την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας σε μακροπρόσθεσμο ορίζοντα.

  Θετική εξέλιξη αποτελεί η διενέγεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank και η έκδοση τίτλων από όλες τις συστημικές που προσμετρώνται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Όσον αφορά τις προοπτικές για την κεφαλαιακή επάρκεια, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τις παρακάτω προκλήσεις:

  α) την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα εσω-τερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων,

  β) το κόστος υλοποίησης της στρατηγικής τους για τη μείωση των υφιστάμενων ΜΕΔ και γ) την ανάγκη ενίσχυσης του διαμεσολαβητικού τους ρόλου μέσω της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

  Ταυτόχρονα, οι προοπτικές για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών προσδιορίζονται από σημαντικές προκλήσεις, ήτοι την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, το κόστος υλοποίησης των στρατηγικών για τη μείωση των υφιστάμενων ΜΕΔ, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

  Η μεώση των κόκκινων δανείων είναι ιδιαίτερα σημαντική, εντούτοις ο λόγος των ΜΕΔ (Ιούνιος 2021: 20,3%) προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός και πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου (Ιούνιος 2021: 2,3%). Συνεπώς δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και οι τράπεζες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της περαιτέρω εξυγίανσης των ισολογισμών τους.

  Διασύνδεση με κράτος

  Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αύξηση της διασύνδεσης του τραπεζικού συστήματος με το κράτος, καθώς διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2021 σε 26,3% ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού (21,4% το Δεκέμβριο 2020) και σε 44,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ (36,5% το Δεκέμβεριο 2020).

  Και όλα αυτά, όταν ο τραπεζικός τομέας καλείται να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο αυτό περιβάλλον προκειμένου να επιτελέσει τη διαμεσολαβητική του λειτουργία και να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας.

  Εταιρείες διαχείρισης δανείων

  Σε ό,τι αφορά στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, αυτές διαχειρίζονται, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανοίγματα ύψους 131 δισεκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων. Τα ανοίγματα αυτά αφορούν σε ποσοστό 83% ανοίγματα σε καθυστέρηση. Η αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω ανοιγμάτων και αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, σύμφωνα με την ΤτΕ, στηρίζεται στην ευελιξία και την εξειδίκευση που διαθέτουν οι ΕΔΑΔΠ οι οποίες οφείλουν:

  α) να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο (όπως Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και οι διατάξεις του πρόσφατου νόμου περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας) και

  β) να προβαίνουν σε βιώσιμη αναδιάρθρωσή των ΜΕΔ, μέσω και της αναχρηματοδότησης των εν λόγω πιστώσεων, υιοθετώντας διαφανείς διαδικασίες και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου

  Δείτε εδώ την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ - Δεκ. 2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ