Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Νοε-2021 11:04

  ΕΦΚΑ: Πώς θα χορηγείται ηλεκτρονικά το επίδομα μητρότητας

  ΕΦΚΑ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Τον τρόπο με τον οποία θα "τρέξει” η διαδικασία ηλεκτρονικής χορήγησης του επιδόματος μητρότητας αποσαφηνίζει διυπουργική απόφαση.

  Αναλυτικά η απόφαση αυτή προβλέπει:

  1. Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος μητρότητας

  Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας , τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες.

  Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

  Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των 10 ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α΄ Υ.Ε. ή Β΄ Υ.Ε).

  Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

  Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας , ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

  Η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την αρμόδια ηλεκτρονική υπηρεσία. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών.

  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν πρόσβαση, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

  α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.

  β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. γαλουχεί.

  γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

  Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.

  2. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

  Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά, πέρα από την εβδομάδα κύησης που διατρέχει, την πιθανή ημερομηνία τοκετού, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας της ασφαλισμένης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της ασφαλισμένης.

  Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας, αφού προηγουμένως η ασφαλισμένη αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της ασφαλισμένης και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται από τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίες υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές σε χρήμα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

  Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύνανται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

  Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προκαταβληθεί.

  Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού θα αντλείται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις που η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.

  Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής της από την εργασία.

  Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

  Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως 8 μήνες από την ημερομηνία του τοκετού.

  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης παραπέμπεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:

  α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό

  β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητρότητα.

  Στις αυτοαπασχολούμενες φέρουσες μητέρες δεν απαιτείται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους.

  3. Επεξεργασία Αιτήσεων

  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του eΕ.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του.

  Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της αίτησης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

  Η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Για τον παραπάνω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.

  Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μητρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του eΕ.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφαλισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.

  Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτήν.

  4. Καταχώρηση Γνωμάτευσης Α΄ ΥΕ / Β΄ ΥΕ.

  Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α΄ ΥΕ / Β΄ ΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της εκάστοτε επιτροπής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα ιατρικών βεβαιώσεων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της Α΄ ΥΕ ή Β΄ ΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης της παράτασης των ημερών κυοφορίας ή των ημερών ασθένειας του ειδικού επιδόματος μητρότητας.

  Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.

  5. Χρόνος και τρόπος καταβολής

  Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο 2 φορές κάθε μήνα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. Στις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής, περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., φυλάσσονται για τον τυχόν κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

  6. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

  Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και 20 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

  7. Κοινοποίηση απόφασης

  Η κατά τα παραπάνω απόφαση χορήγησης του επιδόματος μητρότητας αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει η δικαιούχος στην αίτησή της ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αυτή έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση σε αυτήν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

  Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση 10 πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν η αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που της γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε και στην περίπτωση που αναρτηθεί στην προσωπική θυρίδα της δικαιούχου που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον η δικαιούχος το δηλώσει ρητά στην αίτησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

  8. Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

  Κατά της απορριπτικής απόφασης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή της ανακλητικής απόφασης της έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, κοινοποίησης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

  Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας εντός 30 ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

  9. Δειγματοληπτικός έλεγχος

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα από την αιτούσα στοιχεία.

  Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από την αιτούσα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης του επιδόματος, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και αναζητείται το επίδομα ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων.

  Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του eΕ.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

  Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνοντ ται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή σε αυτήν που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και υποχρεούνται εντός 20 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών (20) για την προσέλευσή τους.

  10. Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

  Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη των επιδομάτων μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας διατηρούνται για τουλάχιστον 20 έτη από την πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μητρότητας.

  Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).

  Η ηλεκτρονική βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού για τις αιτούσες τη λήψη επιδόματος μητρότητας, λειτουργεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποβάλλεται υποχρεωτικά από το θεράποντα μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα που τους αναγνωρίζει ο Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

  Τα δεδομένα συλλέγονται για το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων μητρότητας των ασφαλισμένων του eΕ.Φ.Κ.Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

  Υποκείμενα των δεδομένων είναι:

  α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι δικαιούχοι για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας και υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, και

  β) οι θεράποντες ιατροί – χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που συντάσσουν και εκδίδουν ηλεκτρονικά τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις.

  Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α., ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (Γ.Κ.Π.Δ.)].

  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

  Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

  Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ