Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Νοε-2021 10:17

  Grant Thornton - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες των Ταμείων Συμμετοχών

  Μελετη Grant Thorton
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Grant Thornton παρουσίασε μελέτη που αφορά στο πώς τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά σχέδια των funds και τι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα έχει αυτό στην οικονομία.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη, η εγχώρια οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί από την αξιοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Ειδικότερα, σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάνει λόγο για:

  - Ανασύσταση οικονομίας από πόρους διακριτού ταμείου (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) - Recovery& Resilience Fund (RRF))
  - Έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στον μετασχηματισμό της οικονομίας
  - Ενίσχυση αναπτυξιακού δυναμικού και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  - Συνολικοί επενδυτικοί πόροι: € 31 δισ.
  - Επιδοτήσεις: €18,4 δισ. (60%)
  - Δάνεια: €12,7 δισ. (40%)
  - Στόχος η ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων έως 31/12/2023 (σκέλος επιδοτήσεων) & υποχρέωση εκταμίευσης συνόλου των πόρων έως 31/12/2026

   

  Συνεχίζοντας, η μελέτη αναλύει πως οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που κινητοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα οδηγήσουν στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην οικονομία:

  2

   

  Οι πόροι των δανείων θα διοχετευθούν στη βάση συγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών, σημειώνει η μελέτη της Grant Thorton. 

  Για τις παραμέτρους χρηματοδότησης και το χρηματοδοτικό σχήμα, σημειώνει:
  - Δάνειο RRF - ≤ 50%
  - Εμπορικό δάνειο - ≥ 30%
  - Ίδια κεφάλαια - ≥ 20%

  Τονίζεται ότι τα δάνεια που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να έχουν οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων.

  Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες της σχετικής πρόσκλησης. Ενδεικτικά:
  - Δαπάνες απόκτησης και χρήσης παγίων
  - Δαπάνες απόκτησης, χρήσης και διαμόρφωσης γηπέδων
  - Κόστη μισθοδοσίας συνδεδεμένα με το επενδυτικό σχέδιο
  - Δαπάνες σχετικές με μετακίνηση (εξοδολόγια), υπηρεσίες τρίτων, αναλώσιμα
  και λειτουργικά έξοδα
  - Κόστος κεφαλαίου
  - Κεφάλαιο κίνησης
  - Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας

  3

   

  Η υλοποίηση του μηχανισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρόκειται να δημιουργήσει νέες επενδυτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, προσθέτει η μελέτη, κάνοντας ειδικότερα λόγο για:

  1. Δημιουργία περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών και περαιτέρω δυνατότητες επενδύσεων σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια
  2. Δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης επενδύσεων στη βάση των πυλώνων και προτεραιοτήτων του RRF
  3. Αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην εγχώρια αγορά και δημιουργία κινήτρων ενίσχυσης του μεγέθους των επιχειρήσεων
  4. Δημιουργία περισσότερων αναγκών για ρευστότητα, ιδιαίτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων
  5. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας από τις επιχειρήσεις μέσω της ανάπτυξης καθετοποιημένων δραστηριοτήτων και υιοθέτησης σύγχρονων και καινοτόμων συστημάτων
  6. Υλοποίηση επενδύσεων με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

  Τέλος, η μελέτη σημειώνει ότι η χρηματοδοτική εμπλοκή των Ταμείων Συμμετοχών στο μηχανισμό RRF αναμένεται να αποφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις σε επίπεδο...

  -Ρευστότητας
  ✓ Εξασφάλιση απαιτούμενων κεφαλαίων για τη
  χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων RRF
  ✓ Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων επιχειρήσεων
  - Εταιρικής Διακυβέρνησης
  ✓ Συμμετοχή στη λήψη καίριων αποφάσεων
  ✓ Έλεγχος διοικητικού συμβουλίου εταιρειών
  χαρτοφυλακίου
  ✓ Ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
  - Στρατηγικής ανάπτυξης
  ✓ Καθορισμός αποτελεσματικού σχεδίου
  στρατηγικής ανάπτυξης
  ✓ Βελτιστοποίηση στρατηγικής προώθησης
  προϊόντων / υπηρεσιών
  - Αποτελεσματικής λειτουργίας
  ✓ Καλύτερη καθοδήγηση και υποστήριξη
  στελεχών
  ✓ Υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων και
  διαδικασιών

  … τα οποία εν τέλει εκτιμάται να οδηγήσουν σε υψηλές αποδόσεις των Ταμείων Συμμετοχών:

  - Έναρξη συμφωνίας - Εντοπισμός ελκυστικών δυνατοτήτων εισόδου ("entry valuations”)
  - Δημιουργία αξίας - Αύξηση εσόδων και λειτουργικού κέρδους επιχειρήσεων
  - Στρατηγική εξόδου - Εντοπισμός βέλτιστου χρόνου εξόδου ("Exit Revenue / EBITDA multiples”
  - Αποδόσεις Ταμείου - Ενίσχυση ποσοστού απόδοσης (IRR) Ταμείων Συμμετοχών
  - Επίτευξη υψηλών αποδόσεων χαρτοφυλακίων Ταμείων Συμμετοχών

  8

  Σημειώνεται ότι η επισυναπτόμενη μελέτη που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία", παρουσιάστηκε σε κλειστή συνάντηση, που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στην Αθήνα, και την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ - πρώην ΤΑΝΕΟ). Στη συνάντηση συμμετείχαν managers από funds, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ