Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Νοε-2021 08:14

  Ιδού η νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας-Πώς θα λειτουργήσει

  Ιδού η νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας-Πώς θα λειτουργήσει
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Σε τρεις φάσεις θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο μαζί με το νέο Εργασιακό, σύμφωνα με όσα αναφέρει έγγραφο του Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε σχέση με το "Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας - Κάρτα Εργασίας".

  Σε πρώτη φάση ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας και λιανικό εμπόριο μεγάλης κλίμακας) και εργαζομένους πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο

  Σε δεύτερη φάση θα προχωρήσει η επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας

  Σε τρίτη φάση θα "τρέξει” η επέκταση εν λόγω μηχανισμού για την κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης.

  Πιο αναλυτικά, οι τρεις φάσεις επέκτασης του μηχανισμού της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα έχουν ως εξής:

  1η φάση: Κάλυψη της κάρτας εργασίας αποκλειστικά συγκεκριμένου υποσυνόλου της αγοράς εργασίας

  Στο πλαίσιο του έργου "Αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω δράσεις αναφορικά με την προϋπολογιστική παρακολούθηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας:

  Οργάνωση Χρόνου Εργασίας / Ψηφιακό Ωράριο

  Η έννοια της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με τη λογική του ψηφιακού ωραρίου αφορά την δήλωση ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού μιας οποιασδήποτε επιχείρησης με δομημένο τρόπο.

  Το ψηφιακό ωράριο περιέχει τα εξής Ωράριο απασχόλησης, Υπερεργασία,Υπερωρία, Διάλειμμα, Λόγος μη απασχόλησης.

  Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να συγκεντρωθούν όσα αντικείμενα αφορούν χρονικά όρια σε μια ενιαία δομή, με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

  Νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου

  Έτσι το εν λόγω έντυπο δεν μπορεί να είναι πίνακας προσωπικού, αλλά νέου τύπου έντυπο με τα ελάχιστα στοιχεία εργοδότη, εργαζόμενου, ωραρίου και διασύνδεσης με ετήσιο πίνακα προσωπικού.

  Με το υπάρχον έντυπο Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου δηλώνονται στοιχεία μεταβολών ωραρίου, αλλά και στοιχεία μεταβολών εργασιακής σχέσης.

  Με την εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τα στοιχεία μεταβολών ωραρίου θα δηλώνονται με το νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου.

  Με το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου θα υποβάλλονται - πριν την πραγματοποίηση – στοιχεία ωραρίου, διαλείμματος, υπερεργασίας, υπερωρίας και λόγου μη απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία και επαναλαμβανόμενη βάση.

  Θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης πριν την έναρξη πραγματοποίησης, ενώ μετά την έναρξη πραγματοποίησης θα μπορεί να μεταβάλλεται μόνο το χρονικό σημείο της λήξης, που σε κάθε περίπτωση θα είναι μεταγενέστερο του χρόνου της αντίστοιχης υποβολής.

  Δήλωση Ωραρίου – Υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα

  Πριν την εφαρμογή της δήλωσης του ωραρίου και της υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα, θα διασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων ωρών απασχόλησης εντός νόμιμου ωραρίου και ωρών υπερεργασιακής απασχόλησης, τα οποία είναι απαραίτητα, τόσο για τη συνδρομή στην άσκηση του ελεγκτικού έργου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, όσο και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

  Δήλωση ωραρίου και τροποποίησης αποδοχών

  Με τα υφιστάμενα έντυπα Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου και Ε4-Τροποποιητικός Αποδοχών δηλώνονται τα εξής στοιχεία εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης: Οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός τέκνων, Κωδικός Ειδικότητας (ΣΤΕΠ-92), κλπ.

  Ως λύση έχει προκριθεί η δήλωση των παραπάνω στοιχείων με το προτεινόμενο νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Κατάστασης, έτσι ώστε σε αυτό να συμπεριληφθούν το σύνολο των δεδομένων του Ε4- Τροποποιητικού Αποδοχών και το μέρος των στοιχείων του Ε4-Συμπληρωματικού Ωραρίου που αφορούν δεδομένα εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης.

  Δήλωση Υπερωρίας

  Στο υφιστάμενο έντυπο Ε8 μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων υπερωριακής απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο είναι τα εξής: Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ήμερη ή 6-ήμερη), Αιτιολογία (λίστα με δέκα επιλογές) και Ειδικότητα (κωδικός κατά ΣΤΕΠ-92).

  Στο νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Κατάστασης θα ενσωματωθούν μόνο τα στοιχεία που αφορούν αυτή καθαυτή την πραγματοποίηση της υπερωρίας (ώρα από – έως και αιτιολογία) ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από το επίσης νέο έντυπο Δήλωσης / Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Κατάστασης.

  Δήλωση Λόγου Μη Απασχόλησης

  Δήλωση Κανονικής Άδειας

  Δεδομένης της κατάργησης του Ε11 και με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας εξαγωγής στοιχείων Κανονικής Άδειας, τόσο για τη συνδρομή στην άσκηση του ελεγκτικού έργου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, όσο και για λόγους στατιστικής επεξεργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η υποβολή της με το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου, κάτι που επί του παρόντος δεν υφίσταται ως νομική υποχρέωση. Στο υφιστάμενο έντυπο Ε11 μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων κανονικής άδειας για κάθε εργαζόμενο είναι τα: Ημερομηνία πρόσληψης, Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας, κλπ.


  Δήλωση λοιπών λόγων μη απασχόλησης


  Για τη διασφάλιση της δυνατότητας εξαγωγής στοιχείων Λοιπών Λόγων Μη Απασχόλησης (Ασθένεια, Μητρότητα, Εκπαίδευση κ.α.), θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η υποβολή τους με το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου, κάτι που επί του παρόντος δεν υφίσταται ως νομική υποχρέωση.

  Δήλωση Διαλείμματος

  Το διάλειμμα θα δηλώνεται μόνο ως διάρκεια στο έντυπο του ψηφιακού ωραρίου. Σε συνέχεια των παραπάνω και με δεδομένο ότι στο σύστημα θα υποβάλλονται τα έντυπα ψηφιακού ωραρίου με τον τρόπο που περιγράφεται, θα πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος έργου να κατασκευασθεί μηχανισμός ο οποίος θα επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία και θα δημιουργεί δευτερογενή δεδομένα διαστημάτων απασχόλησης με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό.

  Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5μερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής

  Δεν πρόκειται για φυσικό μέσο αλλά για έννοια που συνειρμικά παραπέμπει στην σήμανση από πλευράς του εργαζόμενου της έναρξης και της λήξης των διαστημάτων απασχόλησής του στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας.

  Στην πράξη πρόκειται για ένα μηχανισμό λογισμικού που θα ενσωματωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας (το λεγόμενο σύστημα Ωρομέτρησης ή Ωροσήμανσης / Time & Attendance), σε πολλές περιπτώσεις σε συνδυασμό με σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στους χώρους της επιχείρησης (Access Control). Τα συστήματα αυτά ποικίλλουν ως προς τις υποδομές που χρησιμοποιούν, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό, αλλά και ως προς τις μεθόδους που ακολουθούν για την παραμετροποίηση και υπολογισμό του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

  Προς αυτή την κατεύθυνση οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι του μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

  Επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν καθολικά ή για υποσύνολο των εργαζομένων τους σύστημα ωρομέτρησης ανεξαρτήτως μέσου σήμανσης (συνήθως θα είναι κάρτα αλλά δεν είναι απαραίτητο) θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ειδική διεπαφή που θα αναπτυχθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ώστε τα δεδομένα της ωρομέτρησης, να ενημερώνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Επιχειρήσεις οι οποίες

  α) δεν εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης,

  β) εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα για υποσύνολο του προσωπικού τους, ή

  γ) εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα αλλά δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης αυτού με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναλυτικά το προσωπικό που δεν κάνει χρήση συστήματος ωρομέτρησης διασυνδεδεμένης με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και επομένως δεν θα είναι σε θέση η επιχείρηση να υποβάλει στοιχεία πραγματικής απασχόλησης για το εν λόγω προσωπικό.

  Το προσωπικό αυτό, θα έχει την δυνατότητα (πιθανόν και υποχρέωση, θα εξετασθεί στο μελετητικό σκέλος του έργου), να δηλώνει απευθείας είτε γεγονότα έναρξης - λήξης εργασιακού χρόνου είτε μόνο αποκλίσεις πάσης φύσεως απασχόλησής του σε σχέση με τα προδηλωμένα από τους εργοδότες διαστήματα. Αυτό θα γίνεται και πάλι μέσω των καναλιών που προαναφέρθηκαν, δηλαδή τη web εφαρμογή και το myErgani mobile app, με πολύ πιο πρόσφορο μέσο προφανώς την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

  Σε περίπτωση αναγνώρισης προσδιοριστικών στοιχείων που δεν καλύπτεται η παρακολούθησή τους από τις υπόλοιπες διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε η κάλυψή τους να ενσωματωθεί στις σχετικές διαδικασίες.

  Σκοπός της οντότητας αυτής είναι να αποτυπώνει σε μορφή χρονικών διαστημάτων την πραγματική διάρκεια εργασίας των εργαζόμενων ή την απουσία από αυτή εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό.

  Σε ότι αφορά την πρώτη φάση του έργου, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας, με τα εξής κριτήρια:

  -συγκεκριμένοι κλάδοι της αγοράς (π.χ. χρηματοοικονομικός τομέας, λιανικό εμπόριο μεγάλης κλίμακας)

  -Εργαζόμενοι πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο

  - Επιχειρήσεις που για την προαναφερθείσα κατηγορία εργαζόμενων εφαρμόζουν συνολικά σύστημα ωρομέτρησης

  Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση δεν θα ενεργοποιηθούν οι δηλώσεις των εργαζόμενων, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε έχουν επικουρικό χαρακτήρα για τις περιπτώσεις που υφίστανται συστήματα ωρομέτρησης, κριτήριο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την φάση αυτή.

  Επομένως το βασικό αντικείμενο της πρώτης φάσης θα είναι η αποκατάσταση δυνατότητας υποβολής στοιχείων στους εργοδότες για τα πραγματικά διαστήματα εργασίας (αλλά και απουσίας από αυτή εντός του εργάσιμου ωραρίου), των εργαζόμενων πλήρους 5μερης απασχόλησης και σταθερού ωραρίου και η αντιπαραβολή αυτών με τα αντίστοιχα προδηλωθέντα στοιχεία, ώστε να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις.

  Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόληση

  Όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί κατάλληλη προγραμματιστική διεπαφή (API) η οποία θα διατεθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή εκ μέρους τους με πλήρως αυτοματοποιημένο και δομημένο τρόπο των στοιχείων πραγματικής απασχόλησης των υπαλλήλων τους.

  Για την συγκεκριμένη φάση, το API θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά την κατηγορία υπαλλήλων πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο και θα εφαρμοστεί πιλοτικά μόνο στους κλάδους αναφοράς που θα αποφασιστούν στη μελέτη εφαρμογής.

  Η βασική λειτουργία του API θα πρέπει να είναι η υποβολή των διαστημάτων πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Κάρτας Εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω στοιχεία: ΑΦΜ Εργοδότη, ΑΦΜ Εργαζόμενου, Ημέρα πραγματικής έναρξης διαστήματος, Ώρα πραγματικής έναρξης διαστήματος, Ημέρα πραγματικής λήξης διαστήματος, Ώρα πραγματικής λήξης διαστήματος, Χαρακτηρισμός διαστήματος

  Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 1 η Φάση

  Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έργο "Αναβαθμισμένη πρόσβαση εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ λόγω των ειδικών συνθηκών της υγειονομικής κρίσης", το οποίο θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω αντικειμένων συνοπτικά και το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της παρούσας δράσης: Αναβάθμιση, βελτίωση και εμπλουτισμός της πρόσβασης των εργαζόμενων σε πληροφορίες και δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης employees.yeka.gr – my Ergani web app. Κατασκευή και διάθεση εφαρμογής για κινητές συσκευές android – my Ergani mobile app – μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση και προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που τους αφορούν.

  2η φάση: Κάλυψη της κάρτας εργασίας για τους μισθωτούς της πλήρους 5μερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας

  Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας Εργασίας, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλουν εργοδότες και εργαζόμενοι.

  Συγκεκριμένα στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της αγοράς εργασίας ως εξής: Όλοι κλάδοι της αγοράς Εργαζόμενοι πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο.

  Επομένως οι δύο άξονες της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλους τους κλάδους και η κάλυψη των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν – καθόλου η συνολικά – σύστημα ωρομέτρησης.

  Σε ότι αφορά το τελευταίο, θα πρέπει στη φάση αυτή να δοθεί η δυνατότητα υποβολής στοιχείων πραγματικής απασχόλησης και στους εργαζόμενους.

  Αυτό θα καλύψει τόσο τις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιεί – τουλάχιστον για υποσύνολο των εργαζομένων του – σύστημα ωρομέτρησης στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν την βασική πληροφορία παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, όσο και τις περιπτώσεις εργαζόμενων που παρακολουθούνται από σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν δευτερεύουσα / επικουρική πληροφορία.

  Επέκταση των εφαρμογών myErgani Web και Mobile App για την ενσωμάτωση λειτουργιών που αφορούν την Κάρτα Εργασίας – 2 η Φάση

  Στη φάση αυτή οι εφαρμογές myErgani Web και Mobile App θα πρέπει να εμπλουτιστούν με τις απαραίτητες λειτουργικότητες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους, είτε είναι ενταγμένοι σε σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη είτε όχι, μέσω της δήλωσης γεγονότων έναρξης - λήξης εργασιακού χρόνου.

  Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στις εν λόγω εφαρμογές η δυνατότητα υποβολής από τους εργαζόμενους αιτημάτων αμφισβήτησης στοιχείων πραγματικής απασχόλησης, όπως αυτά θα έχουν καταχωρηθεί από τους εργοδότες και η επίσης η δυνατότητα επισκόπησης των αποτελεσμάτων.

  Όπως και στην πρώτη φάση, θα πρέπει όλες οι προσθήκες που θα γίνουν να εξετασθούν και ως προς τις ανάγκες εμπλουτισμού του μηχανισμού των ειδοποιήσεων (push notifications) του Mobile App.

  Ενσωμάτωση Δεδομένων Κάρτας Εργασίας στο υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

  Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εκτέλεση το έργο "Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)" το οποίο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - την ενσωμάτωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μηχανισμών ανάλυσης δεδομένων και παραγωγής αναφορών και το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 2ης Φάσης Ενσωμάτωσης Λειτουργιών της Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

  3η Φάση: Κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης

  Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας Εργασίας, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλουν εργοδότες και εργαζόμενοι.

  Συγκεκριμένα στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της αγοράς εργασίας ώστε να καλύπτει το σύνολο της αγοράς εργασίας.

  Επομένως ο βασικός άξονας της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλες της μορφές απασχόλησης και όχι μόνο στην 5μερη πλήρη απασχόληση σταθερού ωραρίου.

  Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές πρόσθετες μορφές απασχόλησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό: 6ημερη εργασία πάσης φύσεως Εργασία χωρίς σταθερό ωράριο (πρόγραμμα εργασίας, βάρδιες κτλ) Μερική Απασχόληση σταθερού ωραρίου Εκ περιτροπής απασχόληση Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής της παρούσας φάσης θα εξετασθούν πιθανές προσαρμογές οι οποίες θα απαιτηθούν στις οντότητες παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου εργασίας που αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφου, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια παρακολούθηση των πρόσθετων μορφών απασχόλησης. Επίσης, θα καθοριστούν τα απαραίτητα προσδιοριστικά στοιχεία που θα καθιστούν δυνατό τον χαρακτηρισμό των διαστημάτων σε σχέση με την πραγματική απεικόνιση της απασχόλησης για το σύνολο των μορφών απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προσδιοριστικών στοιχείων που δεν καλύπτεται η παρακολούθησή τους από τις υπόλοιπες διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε η κάλυψή τους να ενσωματωθεί στις σχετικές διαδικασίες.

  Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης

  Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της 1ης Φάσης υλοποίησης του Μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας θα έχει υλοποιηθεί κατάλληλη προγραμματιστική διεπαφή (API) η οποία θα διατεθεί από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή εκ μέρους τους με πλήρως αυτοματοποιημένο και δομημένο τρόπο των στοιχείων πραγματικής απασχόλησης των υπαλλήλων τους.

  Με την ολοκλήρωση της 1η Φάσης η εν λόγω διεπαφή θα έχει καλύψει αποκλειστικά την κατηγορία υπαλλήλων πλήρους 5μερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο, ενώ στην παρούσα φάση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των μορφών απασχόλησης. Στην πράξη θα πρέπει να καλυφθούν ιδιαιτερότητες όπως τα σπαστά ωράρια, οι βάρδιες, η πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση κ.α. και συγκεκριμένα να εμπλουτιστεί η προγραμματιστική διεπαφή (API) με τα κατάλληλα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να μπορούν να παρακολουθηθούν στον απαιτούμενο βαθμό ανάλυσης όλες οι απαραίτητες περιπτώσεις μορφών απασχόλησης, όπως αυτές θα έχουν καταγραφεί στη μελέτη εφαρμογής.

  Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

  Σκοπός της δράσης αυτής, είναι να αναπτυχθεί εντός του περιβάλλοντος του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μια εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με χρήσιμες λειτουργικότητες, η οποία να διατίθεται δωρεάν προς χρήση σε όποια επιχείρηση επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει. Η εφαρμογή αυτή θα διαθέτει βασικές λειτουργικότητες διαχείρισης προσωπικού και θα έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι θα συνδυάζει τα στοιχεία που θα καταχωρούν οι χρήστες στην εφαρμογή με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

  Λειτουργική Ενότητα Οργανογράμματος

  Η λειτουργική ενότητα του οργανογράμματος θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: Ορισμός βασικών στοιχείων μονάδας οργανογράμματος. Ενδεικτικά: Όνομα, Υπερκείμενη μονάδα, Τύπος (ιεράρχηση επιπέδου), Δείκτης Ενεργού, Περίοδος Ισχύος, Σειρά Εμφάνισης, κλπ.

  Λειτουργική Ενότητα ηλεκτρονικού φακέλου εργαζόμενων

  Η λειτουργική ενότητα του ηλεκτρονικού φακέλου εργαζομένων θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την τήρηση στοιχείων για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

  Λειτουργική Ενότητα Τοποθετήσεων Υπαλλήλων και Προϊσταμένων

  Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να παρουσιάζονται τα στοιχεία των υπαλλήλων σε συνδυασμό με αυτά του οργανογράμματος, με σκοπό να αποτυπώνεται η πλήρης εικόνα της δομής της επιχείρησης και της κατανομής του προσωπικού στις μονάδες του οργανογράμματος. Ειδική ένδειξη θα υπάρχει για τους προϊστάμενους της κάθε μονάδας.

  Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών προσωπικού

  Η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης αδειών θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αδειών για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

  Λειτουργική Ενότητα διαχείρισης αδειών προσωπικού

  Η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης αδειών θα πρέπει να προσφέρει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω βασικές λειτουργίες σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αδειών για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

  Διαλειτουργικότητες

  Με στόχο την επίτευξη της αυτοματοποιημένης διαλειτουργικότητας του μηχανισμού της Κάρτας Εργασίας με τρίτα συστήματα και με βασικό γνώμονα την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – εργοδοτών θα πρέπει να δημιουργηθεί η Προγραμματιστική Διεπαφή – API που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, ως ένα σύνολο λειτουργιών και διαδικασιών που επιτρέπει την διαλειτουργικότητα τρίτων εφαρμογών – υπηρεσιών με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με δομημένο και ασφαλή τρόπο.

  Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόληση

  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση της Προγραμματιστικής Διεπαφής που θα έχει σχεδιαστεί ως μέρος της δράσης "Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Πλήρης Απασχόληση”.

  Υλοποίηση και διάθεση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές Απασχόλησης

  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να επεκταθεί η Προγραμματιστική Διεπαφή που θα έχει υλοποιηθεί με την προηγούμενη δράση, με βάση τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που θα προκύψουν από την δράση "Τεχνική σχεδίαση Προγραμματιστικής Διεπαφής για την διασύνδεση με συστήματα Ωρομέτρησης των Επιχειρήσεων – Όλες οι μορφές απασχόλησης".

  Υλοποίηση – Οριζόντιες Απαιτήσεις Για το σύνολο της νέας λειτουργικότητας η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, με βάση τα ζητούμενα στα επιμέρους πακέτα εργασίας, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω οριζόντιες απαιτήσεις:

  - Πρόσβαση

  -Εμφάνιση - Ομοιογένεια

  -Διάθεση Δεδομένων, κλπ.

  Περισσότερα για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μπορείτε να δείτε στα σχετικά αρχεία δεξιά. 
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ