Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 29-Αυγ-2021 08:52

  Γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας γίνεται Ανεξάρτητη Αρχή

  Γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας γίνεται Ανεξάρτητη Αρχή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Στον αποκλεισμό κάθε πολιτικής παρέμβασης στοχεύει η μετατροπή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος εργασιακός νόμος, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την 19η Ιουνίου.

  Όπως έχει επισημάνει, σε ανακοίνωσή του, το ίδιο το Υπ. Εργασίας, το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στο ΣΕΠΕ εφαρμόστηκε με επιτυχία για παράδειγμα στην περίπτωση της ΑΑΔΕ και αποκλείει τις όποιες ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στον έλεγχο της αγοράς εργασίας.

  Από την ίδια πλευρά, τονίζεται πως η Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει λειτουργική ανεξαρτησία και  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο διοικητής της θα επιλέγεται με ανοικτό διαγωνισμό. Θα έχει δυνατότητα ελέγχων όλο το 24ωρο χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία.

  Με νέα διάταξη, επίσης, θεσπίζεται διαδικασία άμεσης επιβολής προστίμων όταν διαπιστώνεται ότι απασχολείται εργαζόμενος που δεν έχει δηλωθεί, ή όταν διαπιστώνονται παραβάσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας επί διαφορών που στοιχειοθετούνται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας (π.χ. απαιτήσεις για δεδουλευμένα, επίδομα άδειας) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να βγει διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο.

  Τι προβλέπει η νέα διάταξη

  Πιο αναλυτικά, η σχετική διάταξη του νέου Εργασιακού αναφέρει πως συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νοµική προσωπικότητα µε την επωνυµία "Επιθεώρηση Εργασίας" και σκοπό τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας.

  Η Επιθεώρηση Εργασίας απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.

  Ο Διοικητής και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από τον νόµο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό.

  Ο Διοικητής και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

  Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας ενηµερώνουν την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας.

  Η Επιθεώρηση Εργασίας συνεργάζεται µε τις διοικητικές αρχές που ασκούν αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς της εθνικής οικονοµίας και παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της.

  Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Επιθεώρηση Εργασίας σχετικά µε τον στρατηγικό σχεδιασµό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας και σε εξαιρετικές περιστάσεις.

  Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν µπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα της Επιθεώρησης Εργασίας ή σε θέµατα του προσωπικού αυτής.

  Η Επιθεώρηση Εργασίας ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για το έργο της Επιθεώρησης Εργασίας και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.

  Η Επιθεώρηση Εργασίας, µέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νοµοθετικές διατάξεις για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της.

  Αντιρρήσεις από ΓΣΕΕ

  Ωστόσο, από πλευράς ΓΣΕΕ έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις σε σχέση με την ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ.

  Στο υπόμνημα με την κριτική της στο νέο Εργασιακό, επισημαίνει πως κατά καιρούς έχουν εγγράφως διατυπώσει θέσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση, θωράκιση  και την κάθε είδους ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας , ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της

  Η παραπάνω ρύθμιση (σ.σ. εκείνη που αφορά την ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ), σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, παραβιάζει τη ΔΣΕ 81/1947 που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.3249/55 , η οποία στο άρθρο 4 παρ. 1 ορίζει ότι "Εφ’ όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικήν του Μέλους η επιθεώρησις εργασίας τίθεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής"

  Η προωθούμενη ρύθμιση μεταβάλλει τον διοικητικό χαρακτήρα του ΣΕΠΕ, υπό τον οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.

  Συγχρόνως, με την μετατροπή του  ΣΕΠΕ  σε ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο αποποιείται και αποσείει την ευθύνη για την θεσμική αποστολή και τον έλεγχο τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας  από την Επιθεώρηση Εργασίας, γεγονός που επιτείνει την ήδη υπάρχουσα απαξίωση του ΣΕΠΕ, επισημαίνεται από τη ΓΣΕΕ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ