Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 28-Αυγ-2021 08:00

  Μέσω Χ.Α., ομολόγων η νέα πηγή χρηματοδότησης  των ΜμΕ

  Αλλάζουν τα κριτήρια χρηματοδότησης των τραπεζών από Ιούνιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Οι τράπεζες επιμένουν ότι δεν μπορούν να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια, ιδιαίτερα σήμερα που επιβάλλονται επιπλέον εποπτικοί κανόνες με ισχύ από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με τους οποίους, οι χρηματοδοτήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πράσινες και βιώσιμες, βάσει κριτηρίων (ESG -environmental, social, government).

  Συνεπώς, οι απόψεις συγκλίνουν μέχρι στιγμής στις εξής κατευθύνσεις:

  Πρώτον, να δοθεί έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τον εταιρικό μετασχηματισμό και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου των επιχειρήσεων.

  Δεύτερον, να δημιουργηθούν οι συνθήκες άντλησης βιώσιμων κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές -πέραν των τραπεζών-, όπως με έκδοση μετοχών και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών είτε με έκδοση ομολόγων. Το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση αυτού του ρόλου της κεφαλαιαγοράς ήδη τρέχει, ωστόσο απομένει η προσεκτική αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων βραχυπρόθεσμα.

  Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, προκειμένου να ενισχυθεί η ένταξη επιχειρήσεων σε οργανωμένη αγορά, καθώς και να γίνει προσβάσιμη και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις η έκδοση ομολόγων, προτείνεται η επιδότηση μέρους των εξόδων εισαγωγής, τηρουμένων των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Η επιδότηση μπορεί να αφορά είτε άμεσα στις εταιρείες προς εισαγωγή είτε έμμεσα, ενισχύοντας τους συμβούλους που αναλαμβάνουν τη διαδικασία εισαγωγής. Ενδεικτικά, η επιτροπή του υπ. Οικονομικών και το ΙΟΒΕ έχουν προτείνει εφάπαξ επιδότηση της τάξης των 600.000 ευρώ για την εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση και 150.000 για την έκδοση ομολόγου.

  Σημειώνεται ότι το υπ. Οικονομικών εξετάζει το δημοσιονομικό κόστος και το οφελος σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ώστε να αποφασίσει το ακριβές μείγμα των κινήτρων, αλλά και το χρόνο εφαρμογής τους. Ωστόσο, οι προτάσεις της άτυπης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και της εκτίμησης του κόστους των μέτρων για την κεφαλαιαγορά από το ΙΟΒΕ, συνίστανται στα εξής:

  1. Επιδότηση παραμονής στο ΧΑ. Προτείνεται η επιδότηση μέρους του κόστους παραμονής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, τηρουμένων των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Η οικονομική στήριξη θα αφορά τόσο υφιστάμενες όσο και νεοεισερχόμενες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις με κριτήρια συμβατά με τον ορισμό του μικρομεσαίου μεγέθους τους. Μεταξύ των στόχων της εν λόγω στήριξης, είναι να ενδυναμωθεί η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αναπτυχθούν καλές εταιρικές πρακτικές με βάση το τρίπτυχο περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση (ESG), καθώς και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για εταιρική μεγέθυνση. Ένα σημαντικό μέρος των μικρότερων εισηγμένων εταιρειών δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως περιβάλλον, τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίας, με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική παραγωγική βάση. Η μορφή της στήριξης που προτείνεται είναι ένα σταθερό ποσό ανά έτος ανά επιλέξιμη εταιρεία, έτσι ώστε να αποτελεί συγκριτικά μεγαλύτερο όφελος για μικρότερες εταιρείες.

  2. Κατάργηση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της εφαρμογής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί ανισότητες και αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων εντός της Ενιαίας Αγοράς. Ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα σε χώρες που είχαν ήδη αυτού του είδους φόρο να το διατηρήσουν, με ανώτατο όριο το 1%, χωρίς τη δυνατότητα να τον αυξήσουν και με σύσταση σταδιακά να τον μειώσουν έως και την κατάργησή του. Από τις 7 χώρες της ΕΕ που είχαν φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου το 2007, σήμερα έχουν μείνει μόλις 4 – η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία. Επομένως, προτείνεται η κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η οποία αφενός θα μειώσει το κόστος για πράξεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω οργανωμένης αγοράς που είναι και ο ειδικός στόχος της παρούσας μελέτης, αφετέρου κρίνεται ένα μέτρο που θα ευθυγραμμίσει την εθνική φορολογική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

  3. Κατάργηση φόρου τοκομεριδίων. Για την τόνωση της έκδοσης εταιρικών ομολόγων προτείνεται η κατάργηση του φόρου τοκομεριδίων στα εταιρικά ομόλογα.


   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ