Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Αυγ-2021 12:14

  Αύξηση των φόρων κατανάλωσης για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου

  Αύξηση των φόρων κατανάλωσης για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Τάσου Δασόπουλου 

  Την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης από τον Ιούνιο υποδηλώνει η υπέρβαση των εσόδων από έμμεσους φόρους που καταγράφουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, παρά την υστέρηση των φορολογικών εσόδων για το επτάμηνο κατά 100 εκατ. ευρώ.

  Στα τελικά στοιχεία του προϋπολογισμού για το επτάμηνο που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 9,063 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,602 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της υστέρησης των δαπανών κατά 1,034 δισ. αφού το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού παρουσίασε υστέρηση κατά 651 εκατ. ευρώ λόγω καθυστέρησης εισροής κοινοτικών πόρων 

  Πιο αναλυτικά τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.461 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

  Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 24.375 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 101 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

  Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

  α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
  β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
  γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
  δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
  ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 18,8%,
  στ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%,
  ζ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,2%,
  η) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 182,5%,
  θ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

  Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
  α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,8%,
  β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 16 εκατ. ευρώ ή 10,0%,
  γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,8%,
  δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 163 εκατ. ευρώ ή 16,4%,
  ε) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 11,9%,
  στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ευρώ ή 12,2%,
  ζ) Μεταβιβάσεις κατά 216 εκατ. ευρώ ή 6,3%, λόγω υποεκτέλεσης του ΠΔΕ και παρά την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs,
  η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 29 εκατ. ευρώ ή 2,0%
  θ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,9%, λόγω του ότι το εισπραχθέν τίμημα από την πώληση του Ελληνικού καταγράφηκε τον Ιούλιο ως χρηματοοικονομική συναλλαγή (πώληση μετοχών).
   
  Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.492 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.508 εκατ. ευρώ). 

  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.177 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.027 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
   Υστέρηση στις δαπάνες 
  Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 ανήλθαν στα 39.483 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.067 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου (40.551 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

  Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 858 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 424 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.

  Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 361 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

  Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 189 εκατ. ευρώ ή 4,0%. Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

  Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, έχει ως εξής:
  α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.871 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
  γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
  δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
  ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 493 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
  στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
  ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ. 

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4.727 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ