Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 27-Ιουν-2021 20:00

  Νέα μεταρρύθμιση: Αποταμιευτικός λογαριασμός με φοροαπαλλαγή για όλους

  Νέα μεταρρύθμιση: Αποταμιευτικός λογαριασμός με φοροαπαλλαγή για όλους
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Σε ριζικές αλλαγές, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ώστε να αποτελέσει ένας από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου και της βιώσιμης ανάπτυξης την επόμενη ημέρα προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος υφυπουργός, κ. Γιώργος Ζαββός. Στο γραφείο του, στον 6ο όροφο της οδού Νίκης, βρίσκονται έτοιμα προσχέδια για τουλάχιστον οκτώ νομοσχέδια, τα οποία θα προωθηθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

  Πέρα από τις άμεσες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να θεσμοθετηθούν εντός των επομένων εβδομάδων και μηνών, βρίσκονται υπό μελέτη σειρά νέων εργαλείων που θα εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την ελληνική κεφαλαιαγορά, με άμεσο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, το βιοτικό επίπεδο, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, όλα αυτά τα εργαλεία αναλύονται, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, προκειμένου να μετρηθεί το δημοσιονομικό κόστος και όφελος, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα αλλά και την τελική μορφή του μοντέλου που θα υιοθετηθεί.

  Μεταξύ αυτών που εξετάζονται, συνδέονται κυρίως με φοροαπαλλαγές και άλλα φορολογικά κίνητρα προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις, να αυξηθεί το μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης και να προσελκύσει το Χρηματιστήριο πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

  Ειδικός ατομικός λογαριασμός

  Μία, ίσως, από τις πιο χαρακτηριστικές και καινοτόμες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας που βρίσκεται σήμερα υπό μελέτη είναι εκείνη για τη δημιουργία ειδικού ατομικού Αποταμιευτικού Επενδυτικού Λογαριασμού. Η καθιέρωση ατομικών σχεδίων αποταμίευσης, συνδεδεμένα με φορολογικά κίνητρα, αποτελεί μία επιτυχημένη διεθνής πρακτική, σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Βρετανία, και σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης). Ο στόχος της πρότασης είναι διττός:

  - Δημιουργία κουλτούρας μακροπρόθεσμης αποταμίευσης από φυσικά και νομικά πρόσωπα με άμεση βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κάλυψη συνταξιοδοτικών δαπανών.

  - Διοχέτευση επενδύσεων και να δοθεί πρόσβαση σε ιδιώτες για επενδύσεις σε μικρομεσαίες, καινοτομες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

  Το "καλάθι" του λογαριασμού αυτού μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένων εταιρειών, αμοιβαία κεφάλαια, ρέπος, ομόλογα κ.λπ. Για την προώθηση της μακροπρόθεσμης επένδυσης, εξετάζονται φορολογικά κίνητρα, όπως φοροαπαλλαγές από τον τόκο ή ακόμα και από το επενδεδυμένο κεφάλαιο, ανάλογα με τα έτη διακράτησης (π.χ. άνω των 10 ή 20 ετών ή μέχρι τη συνταξιοδότηση). Τα σενάρια για τα φορολογικά κίνητρα είναι αρκετά και θα παρέχονται πέραν των όποιων παράλληλων κινήτρων υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης και προϊόντων Unit Linked και Pan-European Pension Plans. Μεταξύ των σεναρίων εξετάζεται η μείωση φόρου από τόκους, μερίσματα, υπεραξίες κ.λπ. κατά ένα ποσοστό (π.χ. 50%) για τα πρώτα 10 χρόνια διακράτησης και στη συνέχεια το ποσοστό αυτό να αυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια και στο τέλος ο φόρος να μηδενίζεται. Μία άλλη πρόταση είναι να εκπίπτει από το εισόδημα το ποσό αποταμίευση μέχρι ενός ποσού (π.χ. 6.000 ευρώ ανά άτομο ή ποσοστό επί του εισοδήματος).

  Μέχρι στιγμής, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι για να προκύψει μεγάλο μακροπρόθεσμο όφελος για όλη την οικονομία (και δημοσιονομικό) απαιτείται βραχυπρόθεσμα ένα δημοσιονομικό κόστος. Για τον υπολογισμό του κόστους αυτού, ανάλογα με τα σενάρια, συμβάλλει, σύμφωνα με πληροφορίες, και το ΙΟΒΕ, το οποίο πρόκειται να παραδώσει στο υπ. Οικονομικών μελέτη για την κεφαλαιαγορά. Ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών, κ. Ζαββός, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών, συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο να επιλεγεί από την αρχή το πιο βιώσιμο μοντέλο. Αν αυτό έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος βραχυπρόθεσμα, τότε είναι προτιμότερο να μετατεθεί χρονικά η μεταρρύθμιση για τη στιγμή που θα υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος.

  Η λίστα με τα άμεσα νομοσχέδια

  Πέραν των υπό μελέτη προτάσεων, ο κ. Ζαββός προωθεί άμεσα τα εξής νομοσχέδια:

  1. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η κεντρική ιδέα του νέου νομοσχεδίου, το οποίο είναι έτοιμο, είναι η αναμόρφωση του Συνεγγυητικού Κεφάλαιο αποκτώντας προβλέψεις και λειτουργίες αντίστοιχες με εκείνες του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

  2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αλλαγή του νόμου για τη λειτουργία και στελέχωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη, υπάρχουν οι προτάσεις και προσχέδιο νομοσχεδίου που περιλαμβάνει ανεξάρτητα όργανα προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας, πλήρης ψηφιοποίηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, πλήρης ανεξαρτησία ως αρχή, συνεργασία με εθνικές και διωκτικές αρχές, επέκταση συνεργασίας με ορκωτούς ελεγκτές κλπ. Οι προτάσεις προέκυψαν ύστερα από έλεγχο για τις αδυναμίες του συστήματος που οδήγησαν στην περίπτωση της Folli-Follie. 

  3. Covered bonds. Προχωρά ειδικό νομοσχέδιο για την αγορά καλυμμένων ομολόγων ως πηγή άντλησης κεφαλαίων και για προσέλκυση επενδύσεων. Σε άλλο νομοθέτημα, πιθανότατα, θα προστεθούν βελτιώσεις για την ανάπτυξη και των πράσινων ομολόγων. 

  4. Πλήρης ψηφιοποίηση της ελληνικής αγοράς μετοχών και ομολόγων. Η μεταρρύθμιση αυτή προχωρά με την DG Reform, τον ΙΟΒΕ, και την EBRD, η οποία έχει αναλάβει εξειδικευμένα τα τεχνικά και χρηματοδοτικά θέματα. Η παρέμβαση αυτή αφορά τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στη δευτερογενή αγορά ομολόγων που περιλαμβάνει εκδόσεις του Δημοσίου, τα τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, αλλά και την αγορά πράσινων ομολόγων. Σε αυτό εντάσσεται μια πλειάδα επιπλέον αλλαγών και, ενδεχομένως πρόσθετων νομοθετικών και τεχνικών αλλαγών, καθώς πρόκειται να συνδεθεί στο σύστημα εκκαθάρισης TARGET 2 της ΕΚΤ εκείνο των ομολόγων, δημιουργώντας ένα ενιαία σύστημα (T2S), στο οποίο θα ενταχθεί όλη η ελληνική αγορά χρήματος και κεφαλαίου. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ευρωσύστημα. Επίσης, στο πλαίσιο της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα ισχύσει και στην ελλάδα η λειτουργία nominee account (λογαριασμοί-"καλάθια" και όχι τελικού αγοραστή) για αγορές μετοχών, όπως ισχύει και στα ομόλογα, κάτι το οποίο θα προσελκύσει περισσότερους ξένους και μεγάλους επενδυτές.

  5. Εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες. Νομοσχέδιο ή σχέδια νόμων-"σκούπα" προκειμένου να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και της τραπεζικής ενοποίησης, όπως, μεταξύ άλλων, η εποπτεία για τα κρυπτονομίσματα.

  6. Χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Προώθηση δράσεων σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, τις τράπεζες και άλλους φορείς για την ουσιαστική αναβάθμιση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού σε όλες τις ηλικίες και βαθμίδες εκπαίδευσης, σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, κ.ά. Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

  7. Πιστοληπτική αξιολόγηση. Δημιουργία Δημόσιου Γραφείου Πιστώσεων (Public Credit Bureau), Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry) και Γενικού Μητρώου Πιστώσεων (General Credit Registry) για ενίσχυση της διαφάνειας που θα επιφέρει μικρότερο κόστος δανεισμού και περισσότερες χρηματοδοτήσεις.

  8. Ταξινόμηση πράσινων επενδύσεων και κριτηρίων ESG. Πρόκειται για πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στον ορισμό του τι είναι "πράσινο" και τι όχι, του τι πληροί κριτήρια με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τι όχι. Στόχος να αναπτυχθούν οι πράσινες επενδύσεις και τα πράσινα ομόλογα, αλλά και να αποτραπεί το λεγόμενο "greenwashing", δηλαδή η χρηματοδότηση δήθεν πράσινων επενδυτικών σχεδίων.


   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ