Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 21-Ιουν-2021 08:45

  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν έως 20.000 ευρώ

  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν έως 20.000 ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση 

  Έως τις 31 Αυγούστου θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις, νέα δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά.

  Τι χρηματοδοτείται

  Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, Α’ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, των ενοικίων που καταβλήθηκαν, των παροχών σε εργαζομένους, των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

  Αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 εμπρόθεσμα και θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

  Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο ‘‘Ανέγερση ακινήτων’’ τότε αυτό αφαιρείται από το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν. Για το σύνολο των επιλέξιμων νομικών μορφών, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 1.500 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση.

  Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά, έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ