Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 07-Ιουν-2021 13:24

  ΤτΕ: Αμετάβλητο στο 0,06% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων, μειωμένο στο 3,72% εκείνο των νέων δανείων

  ΤτΕ: Αμετάβλητο στο 0,06% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων, μειωμένο στο 3,72% εκείνο των νέων δανείων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αμετάβλητο στο 0,06% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,72%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος για τον μήνα Μάιο.

  Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 3,66 εκατοστιαίες μονάδες.

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,06%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,64%.

  Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων διαμορφώθηκε στις 3,58 εκατοστιαίες μονάδες.

  Πιο αναλυτικά:

  1.Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

  Νέες Καταθέσεις

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,06%.

  Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,04% και 0,02% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,16%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

  Νέα Δάνεια

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,72%.

  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%.

  Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,56%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 2,29%.

  Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,29%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,61%.

  Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε, τον Απρίλιο του 2021, κατά 59 μονάδες βάσης στο 2,61%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων αυξήθηκε σε 1.062 εκατ. ευρώ έναντι 569 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,13% από 3,22% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε στα 344 εκατ. ευρώ έναντι 391 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).

  Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,31%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,09%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 45 μονάδες βάσης στο 2,45%.

  2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

  Υφιστάμενες Καταθέσεις

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,06%.

  Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

  Υφιστάμενα Δάνεια

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 3,64%, έναντι 3,67% τον προηγούμενο μήνα.

  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,01%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,57%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 4,24% από 4,22% τον προηγούμενο μήνα.

  Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

   

   

  Φεβ-21

  Μαρ-21

  Απρ-21

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Νοικοκυριών μίας ημέρας

  0,04

  0,04

  0,04

  Επιχειρήσεων μίας ημέρας

  0,02

  0,02

  0,02

  Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

  0,18

  0,16

  0,16

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

  0,07

  0,06

  0,06

  ΔΑΝΕΙΑ

  Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  14,63

  14,64

  14,61

  Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  4,34

  4,35

  4,29

  Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  6,63

  6,58

  6,61

  Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

  2,38

  2,43

  2,29

  Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

  10,84

  10,49

  10,56

  Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

  2,73

  3,20

  2,61

  -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

  4,70

  4,51

  4,31

  -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

  3,31

  3,11

  3,09

  -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

  2,45

  2,90

  2,45

  Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

  3,37

  3,22

  3,13

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

  3,84

  3,96

  3,72

  Περιθώριο επιτοκίου

  3,77

  3,90

  3,66

  Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

   

   

  Φεβ-21

  Μαρ-21

  Απρ-21

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

  0,17

  0,16

  0,15

  Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

  0,11

  0,11

  0,10

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

  0,07

  0,06

  0,06

  ΔΑΝΕΙΑ

  Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  2,01

  2,01

  2,01

  Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

  6,57

  6,60

  6,57

  Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  3,21

  3,20

  3,17

  Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  4,24

  4,22

  4,24

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

  3,69

  3,67

  3,64

  Περιθώριο επιτοκίου

  3,62

  3,61

  3,58

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ