Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Ιουν-2021 19:41

  Επιτάχυνση της προετοιμασίας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω ΤΑΙΠΕΔ

  Επιτάχυνση της προετοιμασίας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω ΤΑΙΠΕΔ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Τάσου Δασόπουλου 

  Ειδική μονάδα ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας ιδρύει το υπουργείο Οικονομικών μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, με αντικείμενο την προετοιμασία και την ωρίμανση έργων που εντάσσονται στο "Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας", συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

  Στην ομιλία του στην Βουλή για την σχετική τροπολογία ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η νέα αυτή Μονάδα θα λειτουργεί ως διακριτή λειτουργική και λογιστική μονάδα, ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση με τον ρόλο του Ταμείου -όπως αυτός προβλέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011)- για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία:

  1. Προβλέπεται ότι για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του δικαιούχου του Προγράμματος. Με τη σύμβαση αυτή:

  - Εξειδικεύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της αρμοδιότητας ωρίμανσης που ανατίθεται στο Ταμείο.

  - Καθορίζεται η αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ για τις υπηρεσίες ωρίμανσης.

  - Προβλέπονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικές προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

  2. Ορίζεται ότι το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ωρίμανσης των συμβάσεων έργων που ανατίθενται στο ΤΑΙΠΕΔ, καλύπτεται πλήρως από τον δικαιούχο του Προγράμματος, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

  Συγκεκριμένα, προκαταβάλλεται στο ΤΑΙΠΕΔ από τον δικαιούχο του Προγράμματος, το 80% του προϋπολογισμού που αφορά στις δαπάνες για την ωρίμανση και το 50% των λειτουργικών εξόδων που αναμένεται να έχει το ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση.

  3. Ειδικότερα, όσον αφορά τα έργα/συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης "Next Generation EU”, προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Ανάκαμψης, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών.

  Με την εν λόγω σύμβαση προκαταβάλλεται στο ΤΑΙΠΕΔ ποσό μέχρι 10 εκατ. ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης για συμβάσεις/έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα ανατεθούν στο ΤΑΙΠΕΔ από τους δικαιούχους των Προγραμμάτων.

  Το εν λόγω ποσό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων των Προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και συμψηφίζεται με οφειλές αυτών προς το ΤΑΙΠΕΔ, μέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύμβαση.

  Επιπρόσθετα το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την ωρίμανση έργων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

  4. Ρυθμίζονται θέματα του ΤΑΙΠΕΔ ως ανώνυμης εταιρείας, στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ήταν αναγκαίο μετά τη θέση σε ισχύ των νόμων για τις ανώνυμες εταιρείες και την εταιρική διακυβέρνηση. 

  Γέφυρα ΙΙ

  Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται μία σειρά νέων, καινοτόμων και ευνοϊκών μέτρων στο Πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2".

  Συγκεκριμένα:

  1. Προβλέπεται η μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εντάσσονται στο εν λόγω Πρόγραμμα, κατά το διάστημα της επιδότησης και της περιόδου παρακολούθησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του προβλεπόμενου στην οικεία δανειακή σύμβαση.

  2. Αναγνωρίζεται δικαίωμα στον χρηματοδοτικό φορέα να συμφωνήσει με τον οφειλέτη -για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης- μέτρα, όπως:

  - Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.

  - Διαγραφή κεφαλαίου.

  - Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, υπό τους ειδικώς αναφερόμενους όρους.

  Προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί στην αναδιαμόρφωση των καταβαλλόμενων δόσεων στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.

  3. Ορίζεται ρητά, ειδικώς για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο εν λόγω Πρόγραμμα, ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου) κατά τρόπο δυσμενέστερο για τον οφειλέτη, για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η περίοδος παρακολούθησης.

  4. Προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήματος 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών από πλευράς του οφειλέτη, ώστε να μην εκπέσει της ρύθμισης.

  Σημειώνεται ότι τα νέα μέτρα θα ισχύσουν για το σύνολο των επιχειρήσεων που υπέβαλαν μέχρι χθες, 31.05.2021, αίτηση στο πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2".

  Δεδομένων των ανωτέρω εξελίξεων, η πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου, και θα αφορά αναδρομικά και τον μήνα Μάιο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ