Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Μαϊ-2021 08:15

  Όλες οι προτάσεις του ΙΟΒΕ για τις αλλαγές στην κατάρτιση

  Όλες οι προτάσεις του ΙΟΒΕ για τις αλλαγές στην κατάρτιση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Δέσμη 28 προτάσεων σε τρία βασικά πεδία για την αναδιοργάνωση του τοπίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προβλέπει μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

  Η μελέτη αυτή έχει εξαιρετική σημασία την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας έχει εξαγγείλει νομοθετική πρωτοβουλία στο τοπίο αυτό.

  Όπως ο ίδιος ο Υπ. Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση του ΙΟΒΕ με το θέμα αυτό, μία από τις δύο θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση αφορά στον  επανασχεδιασμό του συστήματος κατάρτισης ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες εγγενείς παθογένειες που έχουμε διαπιστώσει.

  Στόχος του νέου πλαισίου είναι, σύμφωνα με τον κο Χατζηδάκη, τα προσφερόμενα προγράμματα να εφοδιάζουν τους εργαζομένους με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να μη λειτουργούν ως υποκατάστατα επιδομάτων.

  Παράλληλα, όπως τόνισε ο ίδιος προωθείται η αξιολόγηση των παρόχων κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα.

  Όσον αφορά τα πεδία των προτάσεων του ΙΟΒΕ σε σχέση με τις αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΕΚ), αυτά είναι:

  (α) το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία εκπαίδευση,

  (β) η κοινωνική στόχευση και πρόσβαση

  (γ) το σύστημα και τη διαχείρισή του

  Τα βασικά των συνολικά 28 προτάσεων στα παραπάνω πεδία έχουν ως εξής:

  (α) Προτάσεις πολιτικής ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης

  1. Περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις

  Η αναβάθμιση του περιεχομένου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η ριζική ανανέωση του εξοπλισμού των Ιδρυμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ψηφιακές ανάγκες και τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, κρίνεται απαραίτητη. Ειδάλλως, δυσχεραίνεται η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού καθώς οι ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες και η ανάγκη συνεχούς κατάρτισης είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μαθήματα με σύγχρονο περιεχόμενο όπως, η πράσινη ανάπτυξη, οι Επιστήμη - Τεχνολογία - Μηχανική - Μαθηματικά (STEM) και οι επιστήμες πληροφορικής, είναι απαραίτητο να ενταχθούν πιο δυναμικά στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης.

  Η εξισορρόπηση της ζήτησης εκπαίδευσης ως προς τομέα εξειδίκευσης από την πλευρά των εκπαιδευομένων και της προσφορά θέσεων εργασίας παραμένει ζητούμενο. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση σε τομείς που η βιομηχανία συρρικνώνεται και το αντίστροφο. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς σε επαγγελματικής δεξιότητες μέσω θεσμοθετημένων μηχανισμών και η αντίστοιχη προσαρμογή στην παροχή προγραμμάτων ΕΕΚ.

  2. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διασφαλίζει την επάρκεια βασικών γνώσεων (ανάγνωση, γραφή και αριθμητική)

  Τα επαγγελματικά προγράμματα πρέπει να αξιολογούν τις βασικές δεξιότητες κατά την είσοδο, να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και να διερευνούν τρόπους ενσωμάτωσης των βασικών δεξιοτήτων στα επαγγελματικά μαθήματα.

  Έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας και στενή σύνδεση με αυτή

  Η εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής των επιχειρήσεων στα προγράμματα εκμάθησης στον επαγγελματικό μέσω ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαδικασίας εκμάθησης, θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή τη στόχευση. Η διασφάλιση της ποιότητας θα προέρχεται από την καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που θα δεικνύουν την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε μαθητείας, πρακτικής άσκησης κλπ. Επίσης, η ενεργή δικτύωση των κέντρων που προσφέρουν ΕΕΚ κάθε βαθμού με τις τοπικές επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη αυτής της διάστασης.

  4. Ευελιξία και μάθηση με κέντρο τον εκπαιδευόμενο

  Ευέλικτα, προσαρμόσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα με σημείο αναφοράς το μαθητή θα μπορούσαν να συνδράμουν ουσιαστικά στην μείωση του ρυθμού πρόωρης εγκατάλειψης της αρχικής ΕΕΚ όσο και στην ενθάρρυνση παρακολούθησης μαθημάτων κατά την μετέπειτα ενήλικη ζωή.

  5. Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

  Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πεδίο της ΕΕΚ είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Εκτός από τις παιδαγωγικές μεθόδους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις στην βιομηχανία και την λειτουργία των διαφόρων κλάδων προκειμένου να προετοιμάζουν ικανούς αποφοίτους που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του εκάστοτε επαγγελματικού κλάδου.

  Σύμφωνα με τον ΣΕΒ (ΣΕΒ, 2020α), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) παρέχει ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και των Δημόσιων ΙΕΚ που διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα στα τμήματα μαθητείας ή αναλαμβάνουν ρόλο επόπτη στους χώρους εργασίας. Είναι σημαντικό η επιμόρφωση να είναι αποτελεσματική και να επεκταθεί σε όλες τις μορφές ΕΕΚ.

  6. Συμμετοχή εκπαιδευτών απευθείας από την αγορά

  Είναι απαραίτητη η δημιουργία προγραμμάτων με εκπαιδευτές που θα προέρχονται απευθείας από τις επιχειρήσεις. Επιτυχής επιμόρφωση στελεχών της αγοράς σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός μητρώου ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών θα σύμβαλλε ουσιαστικά ως προς την επιδιωκόμενη στόχευση.

  7. Καθεστώς απασχόλησης εκπαιδευτικών

  Η απασχόληση στο τομέα της εκπαίδευση ΕΕΚ θα πρέπει να αποτελεί ελκυστική επιλογή τόσο στους εκπαιδευτές όσο και σε ανθρώπους της αγοράς που θα εργαστούν παράλληλα, προσφέροντας τις σύγχρονες επαγγελματικές τους γνώσεις. Το καθεστώς απασχόλησης θα πρέπει να παρέχει σταθερότητα τόσο ως προς τη διάρκεια απασχόλησης όσο και ως προς τις απολαβές. Προτείνεται ένα μείγμα δυνατοτήτων απασχόλησης που θα προσελκύει εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της αγοράς, που δεν θα αποβλέπουν σε μία ευκαιριακή απασχόληση αλλά σε μία εργασία με σημαντικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

  8. Διασφάλιση οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας αποφοίτων ΕΕΚ

  Η σύνδεση των προγραμμάτων και η κινητικότητα μεταξύ αυτών θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εξασφάλιση των απαραίτητων εργασιακών ικανοτήτων και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

  9. Αποτελεσματικός επαγγελματικός προσανατολισμός

  Προτείνεται η αναδιοργάνωση τους ώστε να παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και να είναι προσβάσιμος στις ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

  (β) Προτάσεις πολιτικής ως προς τη κοινωνική στόχευση και πρόσβαση

  Δημιουργία ευέλικτων συστημάτων ΕΕΚ

  Ο σχεδιασμός των σχετικών προγραμμάτων οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των υποψήφιων εκπαιδευόμενων.

  Αναβάθμιση του συστήματος της ΕΕΚ ώστε να μην αποτελεί λύση ανάγκης

  Θα μπορούσε να εξεταστεί η ίδρυση δικτύου πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και η επέκταση του Δικτύου της προσφερόμενης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα επαγγελματικά προσόντα ανώτερης ΕΕΚ, που προσφέρουν δεξιότητες διοίκησης και επιχειρηματικότητας ενισχύουν την ελκυστικότητα της ΕΕΚ. Η στενότερη σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει (OECD, 2015).

  Εξασφάλιση του μη αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

  Τα προγράμματα ΕΕΚ και η άσκηση πολιτικής θα πρέπει να προσαρμόζεται και να λαμβάνει διακριτά σε αυτές τις ομάδες στόχου προκειμένου να αυξάνεται η γενική οικονομική παραγωγικότητα (περισσότεροι εργάζονται) αλλά και να μειώνεται η παραβατικότητα. Η υποστήριξη της συμμετοχής των ευπαθών ομάδων, βάσει σχετικών κοινωνικών, επαγγελματικών και δημογραφικών κριτηρίων, για την ομαλή τους μετάβαση στον επαγγελματικό βίο και την παραμονή τους σε αυτόν μέσω της κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντική.

  Εξασφάλιση του μη αποκλεισμού από την αγορά εργασίας εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου

  Είναι απαραίτητο (όπως αναλύεται και παρακάτω) η έγκαιρη προετοιμασία του ανθρωπίνου δυναμικού τόσο με ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης όσο και με συνολικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης.

  Ανασχεδιασμός των οικονομικών κινήτρων για την υλοποίηση κατάρτισης

  Μια ενδεικτική λύση είναι η επιδότηση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών όπου ενδέχεται να δώσει ένα σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, χωρίς να διαστρεβλώνονται τα κίνητρα απασχολησιμότητας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, στοχεύοντας στην επανένταξη ομάδων υψηλού κινδύνου, τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές ή ειδικές ομάδες στόχου. Η στόχευση αυτή συστήνεται ώστε και η επιχείρηση να μην έχει κίνητρο να υποκαταστήσει υπαλλήλους που θα απασχολούσε κανονικά με καταρτιζόμενα άτομα, ειδικά εάν πρόκειται για περισσότερο παραγωγικούς υπαλλήλους. Κατά τον σχεδιασμό συναφών κινήτρων τα κάτωθι πρέπει να ληφθούν υπόψη:

  Ομάδες στόχου με περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι), αλλά και ομάδες με σημαντική δυνητική αύξηση της παραγωγικότητας (π.χ. νέοι χωρίς εργασιακή εμπειρία που δεν μπόρεσαν να βρουν εργασία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος)

  Διασφάλιση ότι η επιδοτούμενη περίοδος αυξάνει την παραγωγικότητα του εργαζομένου, μέσω της κατάρτισης

  Θέσπιση όρων για την αύξηση της πιθανότητας παράτασης της εργασιακής σχέσης πέραν της επιδοτούμενης περιόδου

  (γ) Προτάσεις πολιτικής ως προς το σύστημα και τη διαχείρισή του

  Ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου των ΜΜΕ

  Η ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει την επιτυχή τοποθέτηση αποφοίτων ΕΕΚ σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας. Οι ΜΜΕ, ειδικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω περιορισμένων πόρων (ανθρωπίνων και χρηματικών) δεν μπορούν να προσελκύσουν με την ίδια ευκολία εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ούτε να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης όσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός που θα υποστηρίζει την μετάβαση των νεαρών επαγγελματιών σε μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στην πρόκληση αυτή.

  Έμφαση στην δια βίου μάθηση και την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ)

  Στο πλαίσιο αυτής της επιτακτικής ανάγκης, το σύστημα της Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης και της προσφερόμενης δια βίου μάθησης πρέπει να εκσυγχρονιστεί και τηρώντας τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν προηγουμένως (σύγχρονο περιεχόμενο, σύνδεση με την αγορά και ευελιξία παρακολούθησης/πιστοποίησης) να προετοιμάζει τους επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν όλες τις μελλοντικές προκλήσεις. Το νέο σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αναβάθμιση (upskilling) και στην ανανέωση (reskilling) των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

  Επέκταση της δια βίου μάθησης στα πανεπιστήμια

  Σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ειδικά των πολυτεχνικών σχολών και των τεχνικών τμημάτων τους θα μπορούσε να είναι καταλυτικός ως βασικοί πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων. Απαιτείται η επέκταση του ρόλου των πανεπιστημίων στη δια βίου μάθηση και την κατάρτιση για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις και να μην βρίσκονται υπό διαρκή κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

  18. Αυτονομία σχολικών και επαγγελματικών μονάδων και ταυτόχρονη αποκέντρωση του συστήματος

  Προτείνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στις επιμέρους μονάδες και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τη λειτουργία της κάθε μονάδας ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες.

  Η σύνδεση της περιφερειακής εξειδίκευσης με την διδασκαλία των επαγγελματικών προγραμμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει μία καινοτόμα και αποτελεσματική λύση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού ανθρωπίνου κεφαλαίου με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

  Ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

  Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι καίριας σημασίας. Η συμμετοχή είναι σημαντική τόσο κατά την διάρκεια του σχεδιασμού των συστημάτων και του περιεχομένου της ΕΕΚ, στην υλοποίηση της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο όσο και στα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Η θέσπιση ενός λειτουργικού και αναγνωρισμένου ρόλου στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να προάγει την επιτυχή λειτουργία του εγχειρήματος αυτού.

  Επανεξέταση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

  Η ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια περιορίζει την διαφοροποίηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την δυνατότητα παροχής τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

  Εξασφάλιση αντιστοίχισης αποφοίτων με τις κατάλληλες επιχειρήσεις

  Ως προς την κατάρτιση, θα μπορούσαν να δοθούν κατάλληλα κίνητρα στους παρόχους αυτής, όπως τα Κέντρα δια βίου Μάθησης, προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στον στόχο αυτό. Η επιτυχής αντιστοίχιση ενός εργαζομένου με μία επιχείρηση θα ανταμείβεται με ένα συγκεκριμένο οικονομικό κίνητρο ενώ εάν η επιχείρηση προχωρήσει στην πρόσληψη του καταρτιζόμενου σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η οικονομική ανταμοιβή θα αυξάνει. Η πριμοδότηση θα μπορούσε να αυξάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμου που ανήκει στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

  Οι διαδικασίες επιλογής (συνεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων κλπ.) θα πρέπει να καθορίζονται σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η αvαποτελεσματική τοποθέτηση του υποψήφιου εργαζομένου. Συμπληρωματικά, προγράμματα εκπαίδευσης, με έμφαση στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την αποτελεσματική επιλογή και εκπαίδευση του υποψηφίου καταρτιζόμενου θα βοηθήσουν σημαντικά στην επιλογή υποψηφίου.

  Ενίσχυση της εξωστρέφειας

  Προτείνεται η ενθάρρυνση της δικτύωσης των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού καθώς και η παροχή δυνατότητας υλοποίησης πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στο εξωτερικό.

  Πιστοποίηση και σχετικές διαδικασίες

  Για την αποτελεσματική σύνδεση των πτυχίων με την αγορά εργασίας, η ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών και των άλλων ενδιαφερόμουν κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της πιστοποίησης θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο. Επιπροσθέτως, εκτός από τις εξετάσεις πιστοποίησης, η αναγνώριση προηγούμενων επαγγελματικών προσόντων θα μπορούσε να αποτελέσει μία πιο ισχυρή σηματοδότηση στην αγορά σχετικά με την ποιότητα των πιστοποιούμενων προσόντων.

  Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών φορέων που προσφέρουν ΕΕΚ

  Η εσωτερική και εξωτερική συνεχής αξιολόγηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τις εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (όπως η επίδοση των μαθητών/φοιτητών, επαγγελματική αποκατάσταση, απόδοση στον εργασιακό χώρο κλπ.) όσο και τις εισροές (επίδοση σε προγενέστερο στάδιο, και ειδικές προκλήσεις κάθε μονάδας), είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας.

  Εκτός από το σύστημα της ιδίας αξιολόγησης οι πάροχοι ΕΕΚ θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από κεντρικό ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος να αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης τόσο των επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων όσο και του συστήματος συνολικά. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση ως προς την ποιότητα και την συμμόρφωση των κέντρων με τους κανονισμούς των προγραμμάτων. Η ποιότητα των εργαστηριακών εγκαταστάσεων, η ποιότητα και η συνάφεια του διδακτικού υλικού, η υποστήριξη των σπουδαστών (π.χ. με τη μορφή επόπτη), η εμπειρία των μαθητών και η ανατροφοδότηση από τον εργοδότη, είναι μερικά από τα συστατικά στοιχεία προς παρακολούθηση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι επίσης εξαιρετικά σημαίνουσα. Παρακολούθηση δεικτών όπως τα άτομα που ολοκληρώνουν την ΕΕΚ, επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και το ποσοστό εγκατάλειψης, καθώς και ποιοτικοί δείκτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, θα συμβάλλουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

  Η αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων, θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιας μορφής κινήτρων και αντικινήτρων ενώ οι συστηματικά χαμηλές αποδόσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικά η σύνδεση της χρηματοδότησης με την απόδοση, σε ένα λογικό πλαίσιο, θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο επίτευξης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων.

  25. Συλλογή δεδομένων για την κεντρική και την τοπική άσκηση πολιτικής

  Ο ανεξάρτητος φορέας που θα αναλάβει την αξιολόγηση όπως περιεγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνει ποσοτικά δεδομένα και ποιοτικούς δείκτες σχετικά με την απόδοση των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών μονάδων. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται και με την βοήθεια αυτών θα δημιουργούνται εξειδικευμένοι δείκτες προς παρακολούθηση, προκειμένου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο η άσκηση της πολιτικής να είναι βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα (evidence- based policy).

  26. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας προσφερόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

  Απαραίτητος κρίνεται ο συνολικός θεσμικός μετασχηματισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο άσκησης πολιτικής που θα διασφαλίζει την ποιότητα της προσφερόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η θεσμοθέτηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, η αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική), η αποκέντρωση και ο ενεργός ρόλος των τοπικών αρχών διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένα μέσω ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου προκειμένου να μπορέσουν πράγματι να επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ο μηχανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα όλων των επιμέρους μέτρων.

  27. Εξασφάλιση συνεργασίας και κοινής σύμπλευσης μεταξύ διαφορετικών φορέων άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και ταυτόχρονη απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου

  Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων θα πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς η κατάρτιση ενηλίκων και δια βίου μάθηση ως αντικείμενο αντίκειται περισσότερο στο πεδίο του Υπουργείου Εργασίας πάρα στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Η αποτελεσματική άσκηση πολιτικής θα εξασφαλιστεί μέσα από την στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων και την απλοποίηση των διαδικασιών καθώς τώρα η γραφειοκρατία και η μη αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην αποδοτικότητα της ΕΕΚ, ειδικά στο πεδίο της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

  28. Χρηματοδότηση της ΕΕΚ

  Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι σταθερή, με μακροχρόνιο ορίζοντα. Με αυτό το τρόπο θα δημιουργηθεί ασφάλεια στους συμμετέχοντες ως προς τις πληρωμές, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η επίτευξη βιώσιμων, μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στην παραγωγικότητα, στην απασχολησιμότητα και στην μείωση της ανεργίας.

  Ακόμη, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, είναι μείζονος σημασία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις ειδικά ως προς τα κίνητρα των συμμετεχόντων και να συνδέεται με την αποδοτικότητα των κέντρων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 

  ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΚΌΜΑ

  https://www.capital.gr/oikonomia/3527178/olo-to-sxedio-gia-to-neo-kathestos-stin-katartisi

  https://www.capital.gr/oikonomia/3541876/erxontai-programmata-epidotisis-eisforon-epoxika-ergazomenon-kai-katartisis

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ