Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Μαρ-2021 11:56

  Ειδικός λογαριασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης στην ΤτΕ

  Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 21.01.2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση 

  Tο "πράσινο φως” στη σύσταση και λειτουργία λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος, "άναψαν” ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης.

  Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (Σ.Α.Τ.Α) τα οποία χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α. ενώ δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση άλλων έργων από το λογαριασμό αυτό. 

  Ο εν λόγω λογαριασμός (23/201550) πιστώνεται με εντολή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με τα αναγκαία ποσά (εθνικοί πόροι) που μεταφέρονται σε αυτόν περιοδικά από το λογαριασμό 23/2002, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) για την χρηματοδότηση έργων ενταγμένων σε ΣΑΤΑ προκειμένου να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα τα έργα και να εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των δικαιούχων.

  Ο λογαριασμός χρεώνεται με την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής (eps), σε βάρος αναλυτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) με υπολόγους διαχειριστές τις οικονομικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Τα ποσά αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή των τελικών δικαιούχων έργων που εντάσσονται σε ΣΑΤΑ. 

  Η χρηματοδότηση των ως άνω αναλυτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών ("λογαριασμοί ΣΑ") πραγματοποιείται από την ΤτΕ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε και ΕΣΠΑ ύστερα από πρόταση των Φορέων Χρηματοδότησης (Φ.Χ.) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΠΔΕ (epde). 

  Οι ανωτέρω προτάσεις των Φ.Χ. καταχωρούνται στο epde σε επίπεδο έργου/υπολόγου και συγκροτούν Πίνακα Κατανομής έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης χρηματοδότησης κάθε ΣΑ. Με την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ως επιτυχημένες εγγραφές ενημερώνουν το epde και μέσω αυτού τους υπολόγους διαχειριστές με το διαθέσιμο ποσό προκειμένου να εκτελέσουν πληρωμές για συγκεκριμένο έργο. 

  Τα αδιάθετα υπόλοιπα των κατανομών του ΠΙΚΕ στο τέλος του έτους δεν ανακαλούνται από την ΤτΕ και παραμένουν διαθέσιμα για πληρωμές το επόμενο έτος. Τόσο οι κατανομές όσο και οι πληρωμές των έργων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί για τα έργα. 

  Ο λογαριασμός (23/201550) είναι έντοκος και οι τόκοι αποδίδονται στο Δημόσιο. Οι πληρωμές του λογαριασμού βαραίνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Η ΤτΕ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά για κάθε ενεργούμενη χρεοπίστωση του λογαριασμού τη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, τη ΔΛΓΚ του ΓΛΚ και τη ΔΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα αποστέλλει στη ΔΛΓΚ του ΓΛΚ αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού για τη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία. Οι πληρωμές των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. βαραίνουν το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ μέσω διακριτών ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ