Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Μαρ-2021 20:44

  Μειώνεται στο 60% το τίμημα για παραχώρηση Αιγιαλού παραλίας το 2021

  Μειώνεται στο 60% το τίμημα για παραχώρηση Αιγιαλού παραλίας το 2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.56

  Την  μείωση   του   ανταλλάγματος   για   την  παραχώρηση  απλής   χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο  60% για το 2021 και την  διατήρηση των ειδών ατομικής προστασίας στον υπεμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ειδικότερα   με   την  τροπολογία     ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Ειδικότερα:

  α.    Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.
  β.     Αυξάνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.
  γ.     Ειδικώς για το τρέχον έτος, ορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.
  δ.     Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου (δημοτικός), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναφερόμενων επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς δημοπρασία. 

  Επίσης παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, οριζόμενη σε τρία (3) έτη από δύο (2) που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας τα αναφερόμενα έργα που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Είδη   ατομικής   υγιεινής

  Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30η Απριλίου 2021), έως και την31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έξι τοις εκατό (6%), στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα Φ.Π.Α.
    Παρατείνεται   επίσης   έως   την 30η Σεπτεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. [ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%)], για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.
    Επίσης παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την 30η Ιουνίου 2021, η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19.

  Αποζημιώσεις εργαζομένων ΕΛΒΟ

  Με   άλλη  διάταξη   προβλέπεται  ότι   το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει στους πρώην εργαζομένους της - ευρισκόμενης υπό ειδική εκκαθάριση - Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ ΑΕ) που απολύθηκαν και εν συνεχεία συνταξιοδοτήθηκαν, την κατά νόμο αποζημίωση    συνολικούς   ύψους   2,7  εκ   ευρώ  
      Ορίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την καταβολή (όπως η παραίτηση των δικαιούχων από δικαστικές διεκδικήσεις), ενώ ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ότι η εν λόγω αποζημίωση  είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

  2.     Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης, πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή. Προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.

  3.    Προβλέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται  στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης "Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID -19".

  Αγορά   10  ασθενοφόρων  στο   ΕΚΑΒ

  Στην   ίδια   τροπολογία   προβλέπεται η αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων    με κόστος 500.000   ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)  και συγκεκριμένα, ορίζονται τα ακόλουθα:

  α.    Διατίθενται, με υ.α., τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, στον ειδικό λογαριασμό "Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19", με σκοπό την αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
  β.    Το Ε.Κ.Α.Β. συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων, τις οποίες κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της εν λόγω αγοράς.
  γ.    Η προμήθεια των ανωτέρω δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.
  δ.    Καθορίζεται η ισομερής διάθεση των ασθενοφόρων στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), μετά από την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.      

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ