Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Ιαν-2021 17:37

  Πώς θα γίνει η επιδότηση της αποζημίωσης των αποδοχών αδείας στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας

  Ανοίγουν ξενοδοχεία παρά τη χαμηλή τουριστική κίνηση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι της επιδότησης των αποδοχών αδείας των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης.

  Συγκεκριμένα, καθορίζεται η διαδικασία επιδότησης της αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων αυτών είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το έτος 2020, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής της, ως ακολούθως.

  Αναλυτικά, η σχετική Υπουργική Απόφαση έχει ως εξής :

  Άρθρο 1 - Καταβολή των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας για το έτος 2020 από επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης- συνεχούςλειτουργίας.

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους αυτούς τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, επί του ονομαστικού τους μισθού, για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τρόπο ώστε, να έχουν καταβληθεί:

  -για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και

  -για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, το αργότερο έως τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

  Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη:

  -για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας αυτές είχαν τεθεί σε αναστολή.-για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε συμφωνηθεί εξ αρχής η παροχή εργασίας.

  2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση συμπλήρωσης και τήρησης του Βιβλίου αδειών καθώς και της συμπλήρωσης και καταχώρισης στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" του Εντύπου Ε11.

  Άρθρο 2 -  Καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικής αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων, για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το έτος 2020, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας 

  Στις επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου του οποίου η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται :

  -για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534€ για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, ως εξής:

  Ποσό ειδικής αποζημίωσης = 534/25 Χ 2 = 42,72 ευρώ ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας, και -για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534€, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους, ως εξής: αριθμός ημερών μερικής απασχόλησης μηνιαίως/25 x 42,72 ( π.χ μηναία απασχόληση 12 ημερών: 12/25 = 0,48x 42,72 = 20,51) ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Ο αριθμός ημερών μερικής απασχόλησης μηνιαίως προκύπτει ως εξής:

   Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των μερικώς απασχολούμενων διαιρούνται με το 40 που αντιστοιχεί στις εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης και το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 25 που αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών πλήρους απασχόλησης μηνιαίως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον ανωτέρω υπολογισμό προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.(π.χ. εβδομαδιαία εργασία 20 ωρες/40=0,5*25=12,5 ημέρες που στρογγυλοποιείται σε 13 ημέρες)

  2. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  3.Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή.

  Άρθρο 3 - Διαδικασία λήψης ειδικής αποζημίωσης–Υπεύθυνη Δήλωση

  Οι επιχειρήσεις –εργοδότες προβαίνουν σε υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στην οποία καταχωρίζουν τα κάτωθι:

  -τα στοιχεία της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων το ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN)

  -ότι κατέβαλαν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας επί του ονομαστικού μισθού για το έτος 2020

  -ότι δεν θα κάνουν χρήση της δυνατότητας περί μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ