Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Δεκ-2020 19:15

  Εκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου: Δημοσιονομικά εξαιρετική η οικονομική χρονιά 2019

  Εκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου: Δημοσιονομικά εξαιρετική η οικονομική χρονιά 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Παναγιώτη Στάθη

  Εξαιρετική επίδοση όσον αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2019, την οποία περιγράφει ως την καλύτερη δημοσιονομική χρονιά των τελευταίων ετών, καταγράφει η έκθεση επί του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του κράτους και του ισολογισμού του περασμένου έτους.

  Την έκθεση έστειλε ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και νομικές πηγές ανέφεραν πως η οικονομική απόδοση του 2019 αποτελεί δημοσιονομικό επίτευγμα.

  Τα δεδομένα μάλιστα (μέσα την οικονομική κρίση) περιγράφουν καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού που διερχόμαστε με καθαρά εισπραχθέντα έσοδα, μετά τη μείωση των επιστροφών, στο ποσό των 55,11 δις ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 29,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 187,5 δις ευρώ.

  Παράλληλα, οι πληρωμές ανήλθαν σε 49,63 δισ. ευρώ και υπολείπονται, του προϋπολογισμού, ο οποίος προέβλεπε έξοδα 50,75 δισ. ευρώ, κατά 1,12 δις ευρώ ή ποσοστό 2,2%, ενώ το καθαρό έλλειμμα ανήλθε σε 5,54 δις ευρώ και είναι αυξημένο κατά 26,33% σε σχέση με το έλλειμμα του έτους 2018 το οποίο ανερχόταν σε 4,39 δισ. ευρώ.

  Η έκθεση

  Σύμφωνα πάντα με την έκθεση :

  - Τα συνολικά έξοδα του κράτους ανήλθαν στο ποσό των 55.272.276.348,51 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρηματοοικονομικών συναλλαγών),

  - Τα έξοδα αυτά καλύφθηκαν κυρίως από φορολογικά έσοδα (46.540.385.830,43 ευρώ), από απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2.383.167.150,22 ευρώ) και από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (1.828.868.245,49 ευρώ) και

  - Χρειάσθηκε χρηματοδότηση ύψους 125.786.577,24 ευρώ για να καλυφθεί το έλλειμμα από τα συνολικά έξοδα του κράτους.

  Ακόμη, κατά την έκθεση:

  -Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του έτους 2019 ανήρχοντο σε 53.022.000.000 ευρώ (έναντι 55.146.489.771,27 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

  - Τα φορολογικά έσοδα αναμένονταν να φθάσουν τα 46.423.000.000 ευρώ (έναντι 46.540.385.830,43 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

  - Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένονταν να ανέλθουν σε 3.560.000.000 ευρώ (έναντι 2.383.167.150,22 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του κράτους προϋπολογίσθηκαν σε 1.945.000.000 ευρώ (έναντι 1.828.868.245,49 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) και

  - Το έλλειμμα (από δραστηριότητες πλην χρηματοοικονομικών συναλλαγών) που αναμενόταν να προκύψει υπολογίσθηκε στα 3.774.343.000 ευρώ, αλλά τελικώς ανήλθε στο ποσό των 125.786.577,24 ευρώ.

  Σύγκριση

  Σε σύγκριση με το 2018, αναφέρεται πως (και το 2018) οι προβλέψεις φορολογικών εσόδων αποδείχθηκαν συνολικά ικανοποιητικές (πρόβλεψη 45.082.000.000 ευρώ και είσπραξη 44.544.879.293 ευρώ), όμως το έλλειμμα, αν και είχε προβλεφθεί να ανέλθει σε 872.870.000 ευρώ, ανήλθε τελικά σε 3.918.993.316,70 ευρώ.

  Σύμφωνα με την έκθεση η υπέρβαση στο έλλειμμα οφείλεται κυρίως σε νομοθετικές πρωτοβουλίες εντός του έτους εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018, ήταν δηλαδή, η αύξηση του ελλείμματος, υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.

  Το γενικό συμπέρασμα από την αξιολόγηση των αριθμών, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι, πάντα σε ταμειακή λογιστική βάση, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού ως προς τα φορολογικά έσοδα για το έτος 2019 εμφανίζονται συνολικά ακριβείς, το δε γεγονός ότι ήσαν συνολικά ακριβείς και για το προηγούμενο έτος, είναι ενθαρρυντικό για την εν γένει επιτυχία των δημοσιονομικών προβλέψεων που πραγματοποιεί η εκτελεστική εξουσία, ενώ εξ άλλου, ως προς το έλλειμμα, παρατηρήθηκε κατά το έτος 2019 μια ικανοποιητική εξέλιξη σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. 

  Την ίδια στιγμή, "από τον διενεργηθέντα έλεγχο επί της ορθότητας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 προέκυψαν ευρήματα που συμπίπτουν με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού προηγούμενων οικονομικών ετών και θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:

  α) Απόκλιση του πράγματι εκκρεμούντος προς είσπραξη υπολοίπου εσόδων από αυτό που εμφανίζεται στον απολογισμό, ως εκ της μη καταγραφής των ανείσπρακτων απαιτήσεων που έχουν βεβαιωθεί από τα Τελωνεία της χώρας στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισμού.

  β) Περιορισμένη συμμετοχή των λοιπών, εκτός της κεντρικής διοίκησης, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο "Κοινό Κεφάλαιο" στην Τράπεζα της Ελλάδος και πλημμελής συμμόρφωση προς την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους στον λογαριασμό "Ταμειακής Διαχείρισης" στην ίδια Τράπεζα.

  γ) Ανάλωση των πιστώσεων του τακτικού αποθεματικού για τη χρηματοδότηση δαπανών που δεν φαίνεται να εμπίπτουν στους σκοπούς του".

  Κατόπιν αυτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε:

  "1) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και

  2) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του ισολογισμού (κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης) του κράτους της 31ης.12.2019 και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, η ανεπαρκής εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τεκμηρίωση της απομείωσης στον ισολογισμό έναρξης της 1ης.1.2019 των απαιτήσεων της κατηγορίας των "προκαταβολών" κατά 7,77 δισ. ευρώ και του υπολοίπου της κατηγορίας των "άλλων υποχρεώσεων" κατά τα ποσά των 3,9 δισ. ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα και των 8,8 δισ. ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως εισπράξεις τακτοποιητέες".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ