Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Νοε-2020 14:17

  "Προίκα" 450 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Υποδομών

  "Προίκα" 450 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Υποδομών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Με "προίκα" 450 εκατ. ευρώ ξεκινά το Ταμείο Υποδομών, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως προβλέπει σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

  Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

  Ενώ, έως τις 30 Ιουνίου του 2021, το Ταμείο μπορεί να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

  Το Ταμείο θα μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, για την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό την μορφή δανείων, ή/και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του. 

  Πόροι του Ταμείου 

  Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020. 

  Το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, ως εξής: 

  - Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ: 200 εκατ. ευρώ. 

  - Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200 εκατ. ευρώ. 

  - Εθνικοί πόροι 50 εκατ. ευρώ οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ