Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 15-Νοε-2020 09:58

  Επιστρεπτέα Νο4: "Δώρο" το 50% αν διατηρήσουν την απασχόληση έως 31/3/21

  Επιστρεπτέα Νο4: "Δώρο" το 50% αν διατηρήσουν την απασχόληση έως 31/3/21
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Δήμητρας Καδδά

  Τις νέες προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο4 που σχεδιάζεται να διανείμει 1 δισ. ευρώ προβλέπει ΚΥΑ. Η μεγάλη αλλαγή είναι πως το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Αλλά υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021.

  Επίσης, ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά το "επιστρεπτέο" σκέλος αποπληρώνεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο αναφοράς για το ποσό που είναι δάνειο ορίζεται στο 0,74%.       

  Οι όροι αλλάζουν δραστικά. Στον 4ο κύκλο δεν υπολογίζεται σωρευτικά η πτώση τζίρου αλλά μόνο η πορεία τους μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020. Επίσης το όριο πτώσης τζίρου είναι 20% αντί για 10%. Αλλά αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για εταιρείες με περιοριστικά μέτρα (lockdown) ή για όσες έχουν πληγεί από τον Ιανό που εντάσσονται ανεξαρτήτως πορείας τζίρου.

  Τα οικονομικά δεδομένα υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

  Δικαιούχοι

  Επιλέξιμες είναι και επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ. Αλλά και  εταιρείες που ξεκίνησαν φέτος τη δραστηριότητά τους. Επίσης δικαιούχοι είναι  οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

  Γενικά αίτηση κάνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

  Εξαιρούνται  επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

  Θα πρέπει να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια ή να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης. Η μείωση του κύκλου εργασιών τους πρέπει να είναι κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με το 2019 και μεγαλύτερος από 300 ευρώ (εκτός και αν ανήκουν στουε κλάδους που εντάσσονται οριζόντια).  

  Ύψος ενίσχυσης

  Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα  με βάση την πτώση τζίρου, τον αριθμό εργαζομένων σε αναστολή.

  Τα κατώτερα όρια είναι τα εξής: Εταιρείες χωρίς εργαζόμενο και ταμειακή  λαμβάνουν ενίσχυση 1.000 ευρώ. Αν ανήκουν σε ΚΑΔ με αναγκαστικά μέτρα ή έχουν πτώση τζίρου δικαιούνται 2.000 ευρώ.

  Γενικά για εταιρείες η ενίσχυση ξεκινά από τις 2.000  ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και κλιμακώνεται στις  4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν έως πέντε εργαζόμενους, στις  8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με έξι  έως είκοσι εργαζόμενους, στις 15.000 ευρώ για  είκοσι ένα έως πενήντα εργαζόμενους στις τριάντα χιλιάδες για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα  εργαζομένων.  Υπάρχει ανώτατο πλαφόν (ανά περίπτωση)  350.000 ευρώ ή  500.000 ευρώ.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport | ΑΑΔΕ).  Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" και τα στοιχεία τζίρου.

  Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση.  Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης.  

  Η απασχόληση

  Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ