Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Σεπ-2020 14:30

  "Δαγκάνα" στη φοροδιαφυγή με το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

  'Δαγκάνα' στη φοροδιαφυγή με το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Από την 1η Οκτωβρίου θα εφαρμοστεί το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που έχει ως στόχο τη διαφάνεια των εταιρικών δομών και την αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

  Το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και όπως ανέφερε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, η κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει το προηγούμενο καθεστώς και κατόπιν της συνεργασίας που είχαν το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, θα μπορεί να δίνεται δημόσια πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου σε μέλη του ευρύτερου κοινού.

  Η υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα καλύπτει επιπλέον τους εμπιστευματοδόχους σε σχήμα ρητής εμπιστευματικής διαχείρισης, που ασκείται στην Ελλάδα ή διαμένουν στην Ελλάδα.

  Παράλληλα, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που συνιστά ένα από τα βασικά αδικήματα που στοιχειοθετεί ξέπλυμα χρήματος, οι πληροφορίες του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καθίστανται διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές.

  Ο υφυπουργός Οικονομικών είπε επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχει την εποπτεία των κρυπτονομισμάτων. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. δεν έχει  ρυθμίσει ακόμα τους παρόχους των κρυπτοστοιχείων ή κρυπτονομισμάτων ούτε έχει νομοθετήσει σχετικά. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει και μόνο τέσσερις μέρες πριν η Επιτροπή πρότεινε κάποιες ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα. Η θέση που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος είναι ότι το κρυπτονόμισμα δεν είναι νόμισμα αλλά προσιδιάζει σε ένα νόμισμα, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε ένα υπαρκτό νόμισμα, ενώ είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο (cryptoasset). Με το σκεπτικό αυτό, η εποπτεία των κρυπτονομισμάτων θα ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

  Χρ. Σταϊκούρας: Σημαντικές καινοτομίες στο ν/σ που ενισχύουν τη διαφάνεια

  Το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος που αποτελεί τροποποίηση του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία της ΕΕ 2018/843 και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2177, έχει σειρά καινοτομιών, τις οποίες παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Συγκεκριμένα, πέραν της ενίσχυσης της διαφάνειας των εταιρικών δομών με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων και της διεύρυνσης τους πεδίου εφαρμογής του ν. 4557/2018, ώστε να ρυθμίζονται σύγχρονες μέθοδοι συναλλαγών που παρέμεναν μέχρι πρότινος νομοθετικά αρρύθμιστες (το ν/σ εισάγει υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων (Bitcoin), όσο και για τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται οι χρήστες εικονικών νομισμάτων. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή τους), με το νομοσχέδιο:

  - Περιορίζονται οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με προπληρωμένες ανώνυμες κάρτες. Συγκεκριμένα, μειώνεται το όριο ελέγχου και αναγνώρισης από τα 250 ευρώ στα 150 ευρώ, με παράλληλη διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών για στιγμιαίες πληρωμές. Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων, η χώρα μας, κατά την ενσωμάτωση, αυστηροποίησε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, προβλέποντας πως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας θα δέχονται τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες μόνο εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από υπόχρεα πρόσωπα με εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  - Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνιστούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο. Συγκεκριμένα, καταρτίζεται κατάλογος που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όσων προσώπων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, και με βάση τα οποία θα κρίνεται εάν αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να υπάγονται σε καθεστώς στενότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αδικημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

  -    Θεσπίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως ο κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων, για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά τραπεζικά προϊόντα. Για τους παραβάτες προβλέπονται σημαντικές ποινές και πρόστιμα.  

  -    Ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία αποκτά άμεση πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

  -    Ενθαρρύνεται, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό τη στενότερη και συστηματικότερη συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  -    Καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από / και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από το σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  -    Προβλέπονται μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (εργαζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι υπόχρεων προσώπων) για την καλόπιστη γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή εντός του υπόχρεου προσώπου. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αναφέρουν τις υπόνοιές τους, έχουν δικαίωμα καταγγελίας και τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ