Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 25-Μαϊ-2020 13:43

  ΥΠΟΙΚ: Υστέρηση εσόδων κατά 409 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο λόγω κορονοϊού

  ΥΠΟΙΚ: Υστέρηση εσόδων κατά 409 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο λόγω κορονοϊού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:53

  Της Δήμητρας Καδδά

  Την υστέρηση εσόδων κατά 409 εκατ. ευρώ αλλά και την υπέρβαση δαπανών κατά 1,2 δισ. ευρώ τον Απρίλιο λόγω των μέτρων στήριξης που συνδέονται με τον κορονοϊό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

  Η 2η κοινοποίηση με τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2020, επιβεβαιώνει πως η μείωση εσόδων ήταν τελικά μικρότερη από την αναμενόμενη αρχικά αλλά και αναλύει το πλήγμα ανά φόρο.

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Απριλίου 2020 φαίνεται πως ανήλθαν στα 5,246 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,189 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (4,057 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της υπέρβαση στόχου ΠΔΕ.

  Στο πεδίο των εσόδων Απριλίου, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει πως η πραγματική μείωση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  409 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο και οφείλεται στη λήψη μέτρων φορολογικής ανακούφισης όπως η αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και των βεβαιωμένων οφειλών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό, καθώς και η παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

  Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,264 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,155 δισ. ευρώ.

  Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλιο 2020, είναι οι κάτωθι:

  α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ

  β) Μεταβιβάσεις κατά 20 εκατ. ευρώ.

  Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

  α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 72 εκατ. ευρώ,
  β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ,
  γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 63 εκατ. ευρώ,
  δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,
  ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 14 εκατ. ευρώ,
  στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ,
  ζ)  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ,
  η)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 44 εκατ. ευρώ,
  θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 21 εκατ. ευρώ,
     εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 19 εκατ. ευρώ,
  ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 529 εκατ. ευρώ,
  ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 89 εκατ. ευρώ,
  ιβ) Φόροι κεφαλαίου κατά 16 ή εκατ. ευρώ,
  ιγ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 51 εκατ. ευρώ
     εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,
  ιδ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ,
  ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 13 εκατ. ευρώ.

  Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 245 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

  Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2020 ανήλθαν σε 267 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (234 εκατ. ευρώ).

  Στοιχεία 4μήνου

  Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.072 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.655 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 1.041 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.516 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 783 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.463 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

  Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.100 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.353 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  COVID-19. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 90 εκατ. ευρώ περίπου (60 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Μάρτιο 2020 και 30 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Απρίλιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία "Φόροι".  Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

  Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.425 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.246 εκατ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου.

  Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

  α) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
  β) Μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ ή 18,7%.
  Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
  α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 20,9%,
  β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 339 εκατ. ευρώ ή 6,8 %,
  γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 9,8%,
  δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 17,9%,
  ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 27,8%,
  στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
  ζ)  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 32,2%,
  η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
  θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 55 εκατ. ευρώ ή 12,2% εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 52 εκατ. ευρώ ή 12%,
  ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 220 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
  ια) Φόροι κεφαλαίου κατά 23 ή εκατ. ευρώ 29,1%,
  ιβ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
  ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ ή 39,1%,
  ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,8% εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 14,2%,
  ιε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 99,5%.

  Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.325 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.219 εκατ. ευρώ).

  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.267 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  Δαπάνες 4μήνου

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -  Απριλίου 2020 σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ ανήλθαν στα 18.172 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.064 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.108 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

  α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 720 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

  β) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 658 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (κατά 582 εκατ. ευρώ) και

  γ) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 119 εκατ. ευρώ. 

  Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου  - Απριλίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 1.175 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 922 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Κυκλοφορεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  29 Απριλίου 2021