Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Απρ-2020 16:37

  Οι προτάσεις της OKE για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας

  Οι προτάσεις της OKE για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κείμενο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία δημοσίευσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ).

  Σύμφωνα με την ΟΚΕ, "η Ελλάδα και όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο πανδημίας, το οποίο αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις: στην οικονομία, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αναμένεται σημαντική ύφεση, στις επιχειρήσεις (αναστολή λειτουργίας, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης) και στην αγορά εργασίας, όπου αναμένεται σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας".

  Όπως σημειώνει, "η αναγκαιότητα άμεσης απόκρισης σε αυτήν την παγκόσμια έκτακτη ανάγκη είναι επιτακτική για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενότητα της κοινωνίας, το μέλλον της εργασίας, τη βιώσιμη σχέση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

  Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει με σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις την έκταση των συνεπειών της πανδημίας στην κοινωνία, την οικονομία και την απασχόληση. Είναι βέβαιο όμως ότι θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα πολιτικής, πέραν από τα αναγκαία αμυντικά και επιδοματικά, καθώς πολλές από τις βεβαιότητες στην οικονομία και την κοινωνία βρίσκονται σε οριακό και αμφισβητήσιμο σημείο ή και έχουν ανατραπεί.

  Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας για την επόμενη ημέρα είναι σημαντικό, όπως άλλωστε ορίζει το Σύνταγμα, να είναι αποτέλεσμα και κοινωνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της ΟΚΕ, με την άμεση και ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών δυνάμεων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών".

  Η ΟΚΕ, συμμεριζόμενη τις αγωνίες των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της κοινωνίας, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, που συμμετέχουν σε αυτήν, κάνει μία πρώτη σύνθεση των απόψεών τους, συμβάλλοντας στη συζήτηση των απαραίτητων μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση και διαχείριση των αλλαγών/κρίσεων στην αγορά εργασίας.

  Ειδικότερα, στην ενότητα "ο κοινωνικός διάλογος για την κρίση και οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων" του κειμένου παρέμβασης, τονίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  "Οι κοινωνικοί εταίροι, αξιολογώντας ως αναγκαία για τη δημόσια υγεία τη λήψη των μέτρων περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, επισημαίνουν τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην εθνική οικονομία και, συγκεκριμένα, στο ΑΕΠ, την απασχόληση, το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος.

  Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας θα είναι σημαντικές (εκτίναξη της ανεργίας, σημαντική επέκταση της τηλεργασίας, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις). Μεταξύ των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνονται η αναγκαιότητα:

  - προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας και όχι μόνον- ή κυρίως -της ανεργίας,

  - διαμόρφωσης μίας αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης και ενός πλαισίου προστασίας των θέσεων απασχόλησης, των θέσεων παραγωγικής εργασίας, αλλά και των εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφάλεια ή έχει μεταβληθεί το καθεστώς εργασίας τους (τηλεργασία, μεταβολές στις βάρδιες),

  - άμεσης συμπλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία (ψήφιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασαφήνιση των υποχρεώσεων παροχής εξ αποστάσεως εργασίας) και η θέσπιση ελέγχων για την εξ αποστάσεως εργασία (νέες λειτουργίες του ΣΕΠΕ), σύμφωνα με τις σύγχρονες και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές,

  - διεύρυνσης, τουλάχιστον για ένα εύλογο διάστημα, των δικαιούχων επιδοματικής στήριξης, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι μακροχρόνια άνεργοι ή να μην αποκλείονται οι πολύ χαμηλά αμειβόμενοι, με ποσά που θα είναι αναλογικά προς το πλήθος των προστατευόμενων τέκνων κάθε οικογένειας και ιδιαίτερη προσαύξηση για τις πολύτεκνες οικογένειες,

  - ειδικής μέριμνας για τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, με έμφαση στους εποχικά εργαζόμενους, ώστε να αμβλυνθούν οι εισοδηματικές απώλειες από τη συρρίκνωση της απασχόλησης στον τουρισμό,

  - διεύρυνσης των προγραμμάτων για τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων και των ηλικιωμένων ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών με βάση το πλήθος των παιδιών τους και ακόμη περισσότερο των πολύτεκνων οικογενειών, στον τομέα, για παράδειγμα, της τηλεκπαίδευσης, της τηλεϊατρικής, κλπ,

  - αξιοποίησης κεφαλαίων της Ε.Ε. για τη στήριξη των κρατών-μελών στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν οικονομική και εισοδηματική στήριξη για τους εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι ή διακόπηκε η εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων και των εργαζομένων με άτυπες μορφές απασχόλησης.

  Όσον αφορά τους κλάδους που θα πληγούν περισσότερο, όπως επισημαίνεται είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση, και οι μεταφορές, ενώ υπάρχει και ο βάσιμος φόβος ότι σημαντικό πλήγμα θα δεχτούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνολικά, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από περιορισμένη πρόσβαση στη ρευστότητα. Μεσοπρόθεσμα, οι κλάδοι αυτοί αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικό βαθμό αναδιάρθρωσης ως προς το είδος και τη μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  Είναι προφανές ότι το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει νέα κόστη προσαρμογής/μετάβασης για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με ευνοϊκούς όρους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην Ευρώπη, οι εκτιμώμενες απώλειες εσόδων είναι > 50% για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, 80% για τα πρακτορεία και τους tour operators και 90% για τις αεροπορικές εταιρείες και τις κρουαζιέρες. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, για να βοηθήσει τον τουριστικό τομέα να ξεπεράσει την κρίση και, στις 22 Απριλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τη σύσταση σχετικής Επιτροπής.

  Παράλληλα, είναι σαφές ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας σε υπολειτουργούσες επιχειρήσεις θα αποτελέσει δύσκολη άσκηση μεσοπρόθεσμα, ειδικά αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια υψηλότερης ύφεσης".

  Οι αναλυτικές προτάσεις των κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας και την οικονομία περιλαμβάνονται στο κείμενο παρέμβασης, το οποίο επισυνάπτεται.

  ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Κυκλοφορεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  29 Απριλίου 2021