Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Μαρ-2020 12:06

  Δημόσιο: Τι αλλάζει με τους περιορισμούς κυκλοφορίας, τις άδειες εργαζομένων ΕΟΠΥΥ, προθεσμίες προσφυγών

  Δημόσιο: Τι αλλάζει με τους περιορισμούς κυκλοφορίας, τις άδειες εργαζομένων ΕΟΠΥΥ, προθεσμίες προσφυγών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Εγκύκλιο με την οποία δίδει νέες διευκρινίσεις το ΥΠΕΣ  για τους δημοσίους υπαλλήλους σε σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορίας που ισχύουν  από σήμερα, αλλά και από την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει :

  Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Σύμφωνα με τις κατεπείγουσες έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ώρα 06:00 έως και 6.4.2020 και ώρα 06:00 .

  Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Προβλέπεται ότι, πέραν του περιορισμού ή της διεύρυνσης κατά 50% των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι δυνατή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

  Δ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

  Οι διευκολύνσεις αυτές εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

  Ε. ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

  Επισημαίνεται ότι για τις άδειες ειδικού σκοπού για  τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσία.

  ΣΤ.ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

  Η άδεια ειδικού σκοπού  δύναται να χορηγείται συνεχόμενη ή και διακεκομμένη και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο υπάλληλος να επιστρέφει την πέμπτη ημέρα στην εργασία του προκειμένου να στοιχειοθετήσει εκ νέου δικαίωμα για την άδεια ειδικού σκοπού. Αντίθετα, η χορήγηση ή μη καθώς και η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της, όπως την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων, τη δυνατότητα εκ νέου ανάθεσης της φροντίδας των βρεφών και νηπίων στους οικείους, εφόσον αυτά δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και από τις διευκολύνσεις ή τον τρόπο εργασίας του/της συζύγου στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, ανά τετραήμερο γίνεται ο τρόπος υπολογισμού της άδειας ειδικού σκοπού και όχι η χορήγησή της.

  Ζ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

  Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

  Η. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  Προβλέπεται ότι αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορονοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά. Οι προαναφερόμενες διατάξεις αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Ως εκ των ανωτέρω παρακαλούνται τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς για την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και της παρούσας εγκυκλίου στις υγειονομικές επιτροπές αρμοδιότητάς τους και τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας προκειμένου να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των ανωτέρω. Επίσης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού παρακαλούνται για τη μνεία των διατάξεων αυτών στα σχετικά παραπεμπτικά τους έγγραφα προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, αλλά και για την αποστολή πλήρους φακέλου προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση αυτών ρυθμίσεων.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ