Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 07-Ιουν-2019 08:29

  Με "πλαφόν" η ένταξη οφειλών στις 120 δόσεις για τους "συνταξιοδοτήσιμους"

  Με "πλαφόν" η ένταξη οφειλών στις 120 δόσεις για τους "συνταξιοδοτήσιμους"
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Εκτός ρύθμισης θα μείνουν όσοι επαγγελματίες οφείλουν στα ταμεία πάνω από 20.000 ευρώ.

  Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις της ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Μαΐου.

  Πιο συγκεκριμένα, να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση, θα πρέπει να εξοφλήσει εφάπαξ το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ποσό και έπειτα να εντάξει το υπολειπόμενο στην εν λόγω ρύθμιση. 

  Για παράδειγμα, αν χρωστά 23.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει και, μάλιστα, σε 2 μήνες, το ποσό των 3000 ευρώ και, έπειτα, να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ. 

  Το προαναφερθέν ανώτατο "πλαφόν" χρεών προς ρύθμιση αφορά τον τέως ΟΑΕΕ, στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές. 

  Όσον φορά τις οφειλές των αυταπασχολούμενων μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων προς το τέως ΕΤΑΑ, το "πλαφόν" ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, ενώ για τα χρέη των αγροτών, το "πλαφόν" αντιστοιχεί στα 6000 ευρώ.   

  Αναλυτικότερα, από τις 17 Μάιου (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος των 120 δόσεων) ισχύει ότι  ποσά οφειλής έως 20.000 για τον τέως ΟΑΕΕ και έως 15.000 ευρώ για το τέως ΕΤΑΑ, συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα, για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

  Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 1η Οκτωβρίου 2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

  Ασφαλισμένος ο οποίος θα υπαχθεί σε ρύθμιση των 120 δόσεων και η οφειλή του είναι μικρότερη από τα παραπάνω όρια (σ.σ. 20.000 για τον τέως ΟΑΕΕ και 15.000 για το τέως ΕΤΑΑ) δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

  Ειδικότερα για τον ΟΓΑ, οι οφειλέτες δικαιούνται απονομή σύνταξης λόγω γήρατος εφόσον υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€.

  Η αλλαγή ποσού οφειλών στον ΟΓΑ αφορά και στις άλλες κατηγορίες σύνταξης (αναπηρίας, θανάτου).

  Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για παρακράτηση οφειλών από διαδοχική ασφάλιση.

  Οι παραπάνω οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50€ και προκειμένου για τον ΟΓΑ, τα 30€.

  Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

  *Έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης.

  *Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης:

  - Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

  - Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση απόφασης, παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

  - Οι επόμενες δόσεις, παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.

  - Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης, όπως προαναφέρθηκαν. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

  Σε περίπτωση που η οφειλή που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ξεπερνά τα προαναφερθέντα όρια  (σ.σ.: έως 20.000 ευρώ για τον τέως ΟΑΕΕ, 15.000 για το τέως ΕΤΑΑ, έως 6000 ευρώ για τον τέως ΟΓΑ) θα ακολουθείται η έως σήμερα οριζόμενη διαδικασία κοινοποίησης οφειλής για το ποσό που υπερβαίνει το κατά περίπτωση δυνάμενο να παρακρατηθεί. Εφόσον το ποσό αυτό καταβληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η υπόλοιπη οφειλή θα παρακρατηθεί κατά τα ανωτέρω.

  Πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών

  Στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν:

  - Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 17 Μαΐου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2019.

  - Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση από 17 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στην συνέχεια υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2019.

  - Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημα τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17 Μαΐου 2019  έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2019.

  - Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17 Μαΐου 2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

  - Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

  - Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως 17 Μαΐου 2019 δεν έχει έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

  Πρόσωπα, για τα οποία δεν μπορεί γίνει επανυπολογισμός οφειλών

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων ήδη  συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, δηλαδή κατά την 17η Μαΐου 2019, με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

  Σε περίπτωση που καταβλήθηκαν ποσά για εφάπαξ εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό, η οφειλή είναι δυνατόν να υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, μετά από αίτηση του οφειλέτη, ως εξής: Η αρχική οφειλή, χωρίς να συνυπολογιστεί τυχόν καταβολή, υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νέας ρύθμισης.

  Από το ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα προκύψει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί.

  Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, εντάσσεται στην ρύθμιση των 120 δόσεων.

  Αν το ποσό της οφειλής που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.

  Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

  Την ίδια δυνατότητα συνέχισης της ρύθμισης θα έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, καθώς από τις καταστατικές διατάξεις πρώην Φορέων δεν προβλεπόταν η απόρριψη του αιτήματος (πχ ΟΑΕΕ).

  Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών μηνών από την λήξη της δίμηνης προθεσμίας το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την λήξη της προθεσμίας.

  Στην περίπτωση διακοπής συνταξιοδότησης λόγω λήξης του δικαιώματος, π.χ. σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου (τέκνων ή επιζώντων συζύγων που θα τελέσουν νέο γάμο), ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση και να αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό των δόσεων.

  Στις ακόλουθες περιπτώσεις που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν θα υποβάλει αίτημα για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση οφειλών, οι δόσεις στις οποίες θα διενεργείται η παρακράτηση της οφειλής από τη σύνταξη είναι 120, με τα ελάχιστα ποσά προβλεπόμενης δόσης που προαναφέρθηκαν.

  Τα παραπάνω αφορούν αιτήματα συνταξιοδότησης:

  - Που θα υποβληθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης των 120 δόσεων, δηλαδή από την 17η Μαΐου 2019 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

  - Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (δηλαδή πριν τη 17η Μαΐου), γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

  - Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (δηλ. πριν την 17η Μαΐου), γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή την οποία και εξόφλησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης

  - Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου  (δηλ. πριν την 17η Μαΐου), δεν θα γνωστοποιηθεί οφειλή δεδομένου ότι αυτή μπορεί να παρακρατηθεί και εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

  - Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (δηλ. πριν την 17η Μαΐου) και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

  Διαβάστε ακόμη:

  - Στην "καραντίνα" 80.000 οφειλέτες για να βγουν στη σύνταξη μέσω 120 δόσεων

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ