Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 20-Απρ-2019 20:00

  Το τελικό σχέδιο των 120 δόσεων για τα Ταμεία

  Το τελικό σχέδιο των 120 δόσεων για τα Ταμεία
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Με αγωνία περιμένει ο επιχειρηματικός κόσμος τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Το νομοσχέδιο στο οποίο θα περιλαμβανόταν η σχετική ρύθμιση αναμενόταν μάταια να κατατεθεί στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

  Πλέον, μειώνονται οι πιθανότητες να κατατεθεί έως τη Μ. Τρίτη. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο –σύμφωνα με πολιτικές πληροφορίες– είναι να κατατεθεί μετά το Πάσχα.

  Παρ' όλα αυτά, στο υπουργείο Εργασίας έχουν καταλήξει στον βασικό κορμό της νέας ρύθμισης. Σύμφωνα με αυτόν, στον εν λόγω διακανονισμό θα μπορούν να ενταχθούν όλα τα ασφαλιστικά χρέη των εργοδοτών και των αυταπασχολουμένων έως τέλος του 2018, πλην εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμίσεις του "εξωδικαστικού συμβιβασμού" και του νόμου Κατσέλη.

  Οι οφειλές αυτές θα μπορούν εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις, ενώ εθελοντικός θα είναι πιο πριν ο επαναϋπολογισμός των χρεών των αυτασφαλισμένων στον τέως ΟΑΕΕ (π.χ. έμποροι, βιοτέχνες κ.λπ.) και στο τέως ΕΤΑΑ (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι) με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση θα είναι, πιθανότατα, δεκτές έως 30 Σεπτεμβρίου.

  Ποια χρέη εντάσσονται

  Πιο αναλυτικά, τα χρέη τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση είναι τα ακόλουθα:

  Χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων προς τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ

  Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές των επαγγελματιών -εφόσον το επιθυμεί καθένας εξ αυτών- που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι κύριες οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 επαναϋπολογίζονται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης τον οποίο αφορούν, σύμφωνα με τα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου (20% για κύρια ασφάλιση). Οι οφειλές του 2017-2018, αλλά και προ του 2002, δεν μπορούν να επαναϋπολογιστούν και άρα θα μείνουν ως έχουν.

  Ως βάση επαναϋπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μεταξύ 2002 και 2016 ορίζονται τα 586 ευρώ/μήνα. Όλες οι προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2002 και 2016 επαναϋπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει και "κουρεύονται" κατά 85%.

  Οφειλές αγροτών προς τον τέως ΟΓΑ

  Όλα τα χρέη των ασφαλισμένων προς Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018, με όλες τις προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων.

  Χρέη εργοδοτών

  Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων κ.λπ. ως εξής:

  - Για εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής προβλέπεται έκπτωση 100%.

  - Για τμηματική καταβολή της κύριας οφειλής παρέχεται έκπτωση 50%.

  Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

  Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν χωρίς να έπρεπε σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31/12/2018 μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων από το ποσό της σύνταξης, η υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων συνεπάγεται την παρακράτηση των δόσεων για την εξόφληση της εναπομείνουσας οφειλής από το ποσό της σύνταξης.

  Ασφαλιστικές εισφορές από περισσότερες αιτίες

  Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες (π.χ. ένας εργοδότης χρωστά στο τέως ΙΚΑ, αλλά και ταυτόχρονα στον τέως ΟΑΕΕ για τη δική του αυτασφάλιση), οι οφειλές από κάθε αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς (δηλ. μπορεί να γίνει άλλη ρύθμιση για το ΙΚΑ και άλλη για τον ΟΑΕΕ) και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις δόσεις που προκύπτουν από κάθε ρύθμιση.

  Οφειλές που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις

  Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε παλαιότερη "ενεργή" ρύθμιση, πλην όμως χάνονται τα προτερήματα προηγούμενων ρυθμίσεων.

  Χρέη που τελούν σε αναστολή είσπραξης

  Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με επιλογές του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2019 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου.

  Οφειλές όσων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης

  Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της, είναι κάτω από το όριο που ορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις (15.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ, 20.000 για το τέως ΟΑΕΕ), ο οφειλέτης δικαιούται σύνταξη.

  Κρίσιμες λεπτομέρειες

  - Στις 120 δόσεις δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή στον νόμο Κατσέλη.

  - Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων ή την εξόφληση σε λιγότερες δόσεις.

  - Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, μπορεί να χορηγείται στον οφειλέτη ασφαλιστική ενημερότητα διμηνιαίας ισχύος, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

  - Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις και δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.

  - Η ρύθμιση δεν χάνεται αν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

  - Η απώλεια της ρύθμισης φέρνει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την αναβίωση της παλιάς οφειλής μείον το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.  

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων