Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Φεβ-2019 16:34

  Στη Βουλή η σύμβαση για την επέκταση της παραχώρησης του Ελ. Βενιζέλος

  Στη Βουλή η σύμβαση για την επέκταση της παραχώρησης του Ελ. Βενιζέλος
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Στη Βουλή προς κύρωση κατατέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος”, διαδικασία που έλαβε χώρα με σημαντική καθυστέρηση. Ενδεικτική, εξάλλου, της καθυστέρησης που υπήρξε είναι, προ ημερών, η επιστολή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), βάσει της οποίας η κοινοπραξία εταιρειών πληρώνει 330 χιλ. ευρώ ημερησίως για την καθυστέρηση στην κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

  Τι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση

  Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών (Κύρωση της από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβασης Παράτασης της "Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου”, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με το ν.2338/1995 (Α’202)”, το τίμημα για την παράταση της ΣΑΑ ανέρχεται σε 1.115.000.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται σε ποσοστό 10,30% ετησίως σε περίπτωση που η καταβολή του λάβει χώρα μετά την 31.12.2018 (άρθρο 2.2 της Σύμβασης Παράτασης).

  "Πλέον της καταβολής του τιμήματος για την παράταση της ΣΑΑ, η εταιρεία του αεροδρομίου συνεχίζει να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο την ήδη προβλεπόμενη στην ΣΑΑ ετήσια αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι, πλέον του ανωτέρω τιμήματος και της ετήσιας αμοιβής, το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά από την παράταση της ΣΑΑ σωρευτικά σημαντικά φορολογικά, κοινωνικά και άλλα άμεσα ή έμμεσα οφέλη”.

  Τι προηγήθηκε

  Όπως ακόμη αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, "το ΤΑΙΠΕΔ και η Εταιρεία Αεροδρομίου, σε εφαρμογή του άρθρου 4§2 της ΣΑΑ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την παράταση της Συμβατικής Περιόδου προτού συμπληρωθεί διάστημα δέκα (10) ετών πριν από τη λήξη της.

  Ως αποτέλεσμα των ως άνω διαπραγματεύσεων καταρτίσθηκε σχέδιο σύμβασης παράτασης της ΣΑΑ κατά 20 έτη από το σημερινό συμβατικό χρόνο λήξης της (11.06.2026), ήτοι μέχρι τις 11.06.2046. Η σύμβαση παράτασης εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 261/13.09.2017 (Β’ 3294) απόφαση της ΔΕΑΑ και στις 30.09.1917 υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία Αεροδρομίου , ουδέποτε, όμως κυρώθηκε με νόμο.

  Παράλληλα, από τον Ιούνιο 2017 είχε εκκινήσει η διαδικασία εκπλήρωσης των συμφωνηθεισών αιρέσεων και προϋποθέσεων για την θέση σε ισχύ της σύμβασης παράτασης και την οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η αίρεση του ελέγχου της σύμβασης παράτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) απαίτησε μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των εκτενών διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Αύγουστο του 2018 και ενώ η άνω διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, το ΤΑΙΠΕΔ και η Εταιρεία Αεροδρομίου κατήρτισαν νέο σχέδιο σύμβασης παράτασης, προς αντικατάσταση της από 30.09.2017 σύμβασης, αφού είχε προηγηθεί και επιστολή της Εταιρείας Αεροδρομίου , με την οποία είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής διαφοροποιημένης οικονομικής προσφοράς.

  Στη βάση του άνω σχεδίου η Εταιρεία Αεροδρομίου, κατόπιν προσκλήσεως, υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ στις 30.08.2018 το μονογεγραμμένο από τον ίδιο νέο σχέδιο σύμβασης παράτασης και την επ’ αυτής νέα οικονομική προσφορά του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, στις 14.09.2018, ενέκρινε την άνω οικονομική προσφορά της Εταιρείας Αεροδρομίου (επί του νέου σχεδίου σύμβασης παράτασης) ύψους 1.115.000.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Στη συνέχεια (04.10.2018), το ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το άνω εγκεκριμένο νέο σχέδιο σύμβασης παράτασης για έλεγχο νομιμότητας. Με την 700/2018 Πράξη του, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του νέου σχεδίου σύμβασης για την παράταση της ΣΑΑ.

  Βάσει των σχετικών επισημάνσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιήθηκε περαιτέρω το κατά τα παραπάνω σχέδιο σύμβασης.

  Επίσης, στις 08.12.2018 δημοσιεύτηκε στο Συμπλήρωμα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια (VEAT), η οποία περιλαμβάνει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την παράταση της διάρκειας της ΣΑΑ.

  Όσον αφορά στην πλήρωση των αιρέσεων των άρθρων 3.1.β και 3.1.γ της Σύμβασης Παράτασης, σύμφωνα με την από 11.12.2018 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες της εν λόγω Γ ενικής Διεύθυνσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παράταση της ΣΑΑ δεν εγείρει ανησυχίες ως προς τη συμβατότητά της με το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 12.12.2018 απόφασή της έκρινε ότι η παράταση της ΣΑΑ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι ο ΔΑΑ θα καταβάλει τίμημα που σέβεται τις συνθήκες της αγοράς για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

  Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 92/21.01.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (Β' 85) εγκρίθηκε το σχέδιο της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο σύμβασης παράτασης και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να την υπογράψει εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Η σύμβαση παράτασης (ως ορίσθηκε ανωτέρω, η "Σύμβαση Παράτασης") υπεγράφη στις 24 Ιανουαρίου 2019 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας αεροδρομίου”    

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων