Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 03-Φεβ-2019 12:00

  Προεκλογικό σπριντ για την εξόφληση των 100.000 εκκρεμών συντάξεων

  Προεκλογικό σπριντ για την εξόφληση των 100.000 εκκρεμών συντάξεων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Υπερωρίες για όλο το 2019 αποφάσισε η διοίκηση του  Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών  (ΕΤΕΑΕΠ) και για τους 600 υπαλλήλους του. 

  Και αυτό, κυρίως, για να επιταχυνθεί ο ρυθμός καταβολής των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ.

  Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν κοντά 80.000 επικουρικές συντάξεις και άλλα 22.000 εφάπαξ. Ο δε ρυθμός καταβολής των νέων συντάξεων κυμάνθηκε μεταξύ Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2018, γύρω στις 2000-3000  ανά μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ''Ήλιος''. 

  Το κόστος καταβολής τους μαζί με αναδρομικά  ανέρχεται μεταξύ 12 -16 εκατ. ευρώ. 

  Συνεπώς το συνολικό κόστος για την καταβολή 80.000 εκκρεμών επικουρικών συνάξεων φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση της διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ προβλέπει  απογευματινή υπερωριακή εργασία 144.000 ωρών. Η εργασία αυτή θα αφορά  στους 600  υπαλλήλους του Ταμείου, για το έτος 2019 είτε αυτοί είναι μόνιμοι, είτε  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ανά υπάλληλο αντιστοιχούν μέχρι 120 επιπλέον ώρες εργασίας κατά το α'  εξάμηνο του έτους και άλλες 120 ώρες υπερωρίες κατά το δεύτερο. Μ΄ άλλα λόγια, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, κάθε υπάλληλος μπορεί να εργασθεί 240 επιπλέον ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου. Δεδομένου, ότι κάθε υπάλληλος στο δημόσιο εργάζεται 1920 ώρες ετησίως, οι υπερωρίες τις οποίες αποφάσισε η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ προσθέτουν έως 12% περισσότερες ώρες εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε λίγο παραπάνω από μισή μέρα εργασίας κάθε εργάσιμη εβδομάδα (σ.σ. πενθήμερο / 8ωρο ανά μέρα). 

  Η σχετική  εργασία  θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 10 μμ προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες:

  * Συντόμευση του χρόνου απονομής της επικουρικής σύνταξης. 

  * Συντόμευση διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης. 

  * Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων απονομής εφάπαξ παροχών. 

  * Επεξεργασία μεγάλου όγκου αναπροσαρμογών συντάξεων και τροποποιήσεων συνταξιοδοτικών αποφάσεων άμεσων και έμμεσων συνταξιούχων. 

  * Διοικητικά και οικονομικά θέματα των εντάξεων των υπαλλήλων (κατατάξεις υπαλλήλων, ενιαία μισθοδοσία - μητρώο προσωπικού και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού σε ενιαία βάση, έλεγχος τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασης, παροχή στοιχείων στις υπερκείμενες αρχές, εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας). 

  * Εργασίες που αφορούν τη διεκπεραίωση θεμάτων των επιμέρους ενταχθέντων Ταμείων, Τομέων και Κλάδων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 (τακτοποίηση αρχείων, εκκρεμότητες, προετοιμασία για το κλείσιμο των χρήσεων των εντασσομένων Ταμείων και των ενιαίων χρήσεων Πρόνοιας και Επικούρησης). 

  *Ενημέρωση και ενοποίηση χαρτοφυλακίου, συμφωνίες λογαριασμών τραπεζών, ενοποιήσεις και εναρμόνιση λογαριασμών των ενταχθέντων Ταμείων, Τομέων και Κλάδων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016. 

  * Εξέταση αιτήσεων επιστροφής εισφορών και εξαγοράς προϋπηρεσίας. 

  *Παροχή στοιχείων σε διάφορους φορείς. 

  * Ενημέρωση μητρώων ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών. 

  * Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων, την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και λοιπών συναφών απαιτήσεων. 

  *  Βεβαίωση εισφορών, έκδοση διακανονισμών 

  * Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και σχετική αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες φορείς. 

  * Καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων τρέχοντος και παλαιότερων ετών. · Επέκταση διαδικασίας εφαρμογής μηχανογραφήσεως του κανονισμού άμεσων και έμμεσων συνταξιούχων. 

  *Ταυτοποιήσεις μητρώου συνταξιούχων με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

  * Παρακολούθηση είσπραξης μηνιαίων εισφορών ασφαλισμένων. 

  * Ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων. 

  * Καταχώριση εισφορών στα μηχανογραφικά προγράμματα του Ταμείου, καθώς και σύνταξη υποφακέλων με στοιχεία αυτοτελώς ασφαλισμένων. 

  * Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης. 

  * Μηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών των οργανικών μονάδων του Ταμείου μέσω της δημιουργίας, διαχείρισης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής και βάσεων δεδομένων, data entry, εργασιών για την προμήθεια, διαχείριση και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού και αναλωσίμων. 

  * Μηχανογράφηση των υπηρεσιών, διαδικασίες διασύνδεσης με φορείς και λήψης δεδομένων από φορείς, ψηφιοποίηση του αρχείου, ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και του Εφάπαξ Βοηθήματος. 

  * Παροχή στοιχείων για θέματα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και απόψεων για το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 

  * Τήρηση αρχείων και διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

  *Τακτοποίηση ατομικών φακέλων υπαλλήλων λόγω ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

  * Έλεγχος των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. 

  * Διενέργεια προληπτικών, τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως προς την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. 

  *Διεκπεραίωση ερωτημάτων των πολιτών και επεξεργασία αιτημάτων επίσπευσης. 

  * Υποστήριξη ιστοσελίδας του Ταμείου. 

  * Λήψη οργανωτικών μέτρων και μέτρων για την βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, της απλούστευσης διαδικασιών και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων. 

  *Λήψη οργανωτικών μέτρων και μέτρων για την βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, της απλούστευσης διαδικασιών και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων.  

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ