Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 04-Δεκ-2018 13:23

  ΤτΕ: Αυξήθηκε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων τον Οκτώβριο

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΤτΕ: Αυξήθηκε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων τον Οκτώβριο

  Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Οκτώβριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων αυξήθηκε, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

  Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,70 εκατοστιαίες μονάδες.

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,58%. 

  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%. 

  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 14,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο  επιτόκιο μειώθηκε κατά 199 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,82%. 

  Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,93%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 αυξήθηκε κατά 101 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,08%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,42%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 118 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,99%, από 3,81% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  διαμορφώθηκε στο 2,90%, από 3,00% τον προηγούμενο μήνα. 

  Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

  Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Οκτώβριο του 2018, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,00 εκατοστιαίες μονάδες.

  Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,29%. Σχεδόν αμετάβλητο στο 4,29% παρέμεινε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων. 

  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,61%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη διαμορφώθηκε στο 0,81% από 0,84% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,13%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,12%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,73%. Σχεδόν αμετάβλητο στο 4,56% παρέμεινε και το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών.

  Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

   

   

  Αύγουστος   2018

  Σεπτέμβριος   2018

  Οκτώβριος    2018

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Μίας ημέρας από νοικοκυριά

  0,09

  0,09

  0,09

  Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

  0,14

  0,15

  0,16

  Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

  0,59

  0,60

  0,58

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

  0,27

  0,29

  0,28

  ΔΑΝΕΙΑ

  Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  14,35

  14,32

  14,47

  Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  5,14

  5,13

  5,09

  Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

  6,93

  6,91

  6,93

  Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο[1]

  10,71

  10,81

  8,82

  Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

  3,85

  3,97

  4,98

   -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

  5,13

  5,29

  5,08

   -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

  4,48

  4,15

  4,42

   -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

  3,78

  3,81

  4,99

  Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

  2,97

  3,00

  2,90

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

  4,69

  4,75

  4,98

    Περιθώριο επιτοκίου*

  4,42

  4,46

  4,70

   

  Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

   

   

  Αύγουστος     2018

  Σεπτέμβριος   2018

  Οκτώβριος   2018

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

  0,61

  0,61

  0,61

  Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

  0,86

  0,84

  0,81

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

  0,30

  0,30

  0,29

  ΔΑΝΕΙΑ

  Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  2,14

  2,14

  2,13

  Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

  6,05

  6,07

  6,12

  Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  3,75

  3,74

  3,73

  Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

  4,56

  4,57

  4,56

  Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

  4,31

  4,31

  4,29

    Περιθώριο επιτοκίου*

  4,01

  4,01

  4,00

   

  [1] Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων