Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 10-Ιαν-2018 16:30

  Πολυνομοσχέδιο: Μείωση των συμβασιούχων με "παράθυρο" αναπροσαρμογής τους

  Πολυνομοσχέδιο: Μείωση των συμβασιούχων με "παράθυρο" αναπροσαρμογής τους
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Κατά 1.662 (ή σε ποσοστό 3,6%) πρέπει να μειωθούν φέτος οι συμβασιούχοι οι οποίοι μισθοδοτούνται αποκλειστικά από το κράτος, σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα της γ΄αξιολόγησης.

  Και αυτό προκειμένου να μειωθεί ο μέσος όρος των συμβασιούχων του 2018 σε σχέση με το 2016, όπως προβλέπει το τελευταίο επικαιροποιημένο Μνημόνιο (σ..σ. Ιούνιος 2017). Ωστόσο, στην ίδια διάταξη αφήνεται "παράθυρο" για "αναπροσαρμογή" αυτού του πλαφόν (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω), εφόσον αυτό έχει την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου. 

  Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η ρητή απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

  Εξάλλου, στο εν λόγω ν/σ περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο την "αποκομματικοποίηση" του Δημοσίου κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής γενικών γραμματέων. 

  Φρένο στους νέους συμβασιούχους 

  Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή ορίζεται ότι:

  1) Το 2018, ο μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης, που απασχολείται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και η μισθοδοσία του οποίου επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, όπως αποτυπώνεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

   

   

  2016

  2018

  2018

  Μέσος όρος έτους

  Μάρτιος

  Ιούνιος

  Μέσος όρος έτους

  Συμβάσεις εκτάκτου προσωπικού

  47584

  48598

  48126

  45922

   


  Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, όπως ιδίως οι ανάγκες που απορρέουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ο αριθμός του προσωπικού που υπάγεται στο προηγούμενο εδάφιο αποτυπώνεται ειδικά στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 

  2) Οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε περιπτώσεις:

  α) συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται η ορισμένης διάρκειας εργασιακή σχέση του υπαλλήλου ως αορίστου χρόνου, ή
  β) κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστήνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του μέσου όρου της παραπάνω διάταξης μπορούν να διενεργούνται αρκούσης της τήρησης των ορίων δαπανών (σ.σ. Δηλαδή εφόσον τηρούνται τα όρια) για μισθούς και συντάξεις που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021. 

  Για την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο μέσος όρος της παραπάνω διάταξης με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, κατόπιν έκθεσης που συντάσσεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

  3) Απαγορεύεται η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται με οιαδήποτε σχέση ορισμένης διάρκειας που καταρτίζεται κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων για τις προκηρύξεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου.

  "Αποκομματικοποίηση" του Δημοσίου

  Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις για την εμπέδωση της "αποκομματικοποίησης" του Δημοσίου, η οποία αποτελεί από τις κορυφαίες -όσο και ανεκπλήρωτες ακόμα- μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

  1) Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  2) Έως τις 30.06.2018 ολοκληρώνεται η πλήρωση όλων των θέσεων πάσης φύσης στελεχών στην δημόσια διοίκηση, καθώς και η πλήρωση όλων των θέσεων των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων.Κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την τοποθέτηση των επιλεγμένων στις θέσεις γενικών γραμματέων, αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων.

  3) Σε περίπτωση κένωσης με οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού αυτή πληρούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγμένων στις θέσεις των γενικών γραμματέων κλπ. συμπέσουν χρονικά με τις θητείες των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, προϊσταμένων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, οι αρμοδιότητες των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του πολιτικού συντονισμού και στην αποτελεσματική υιοθέτηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της."

  Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται κατά περίπτωση Γενικοί και Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς καθώς και οι γενικές και κατά περίπτωση ειδικές γραμματείες και οι προϊστάμενοι αυτών των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (τομέας Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών)".
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων