Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Οκτ-2017 16:50

  Eurobank: Πού αποδίδεται η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών

  Eurobank: Πού αποδίδεται η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην αύξηση των καταθέσεων για τέταρτο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η Eurobank, στο τελευταίο οικονομικό δελτίο "7 Ημέρες Οικονομία".

  Μάλιστα, με δεδομένο ότι η καταναλωτική δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει υψηλότερη από το αντίστοιχο διαθέσιμο εισόδημά τους, δηλαδή η αποταμίευση είναι αρνητική (-9,9% ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος το 2017 Q2), οι αναλυτές της Eurobank καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στη βραχυχρόνια περίοδο η κύρια πηγή ενίσχυσης των καταθέσεων των νοικοκυριών δεν μπορεί να είναι άλλη από τη μείωση του αποθησαυρισμού ή από την εισροή κεφαλαίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Στη μακροχρόνια περίοδο και με την υπόθεση εισόδου της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης, το σύνολο των καταθέσεων των νοικοκυριών δύναται να ενισχυθεί από τη δημιουργία νέου πλούτου (θετική αποταμίευση). 

  Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, το σύνολο των καταθέσεων (και ρέπος) των κατοίκων εσωτερικού (γενική κυβέρνηση, ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά) παρουσίασε οριακή μηνιαία αύξηση κατά €56,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος για το σκέλος της χρηματοδότησης ήταν αρνητικό στα -€972,4 εκατ. 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το σύνολο των καταθέσεων (και ρέπος) των κατοίκων εσωτερικού ανήλθε στα €133,2 δις τον Σεπτέμβριο 2017. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2017 και τον Δεκέμβριο 2016 καταγράφηκε αύξηση της τάξης των €56,2 και €1.046,2 εκατ. αντίστοιχα. Στις 3 βασικές κατηγορίες οικονομικών φορέων που συνθέτουν το σύνολο των κατοίκων εσωτερικού οι μηνιαίες και οι σωρευτικές μεταβολές τον Σεπτέμβριο 2017 είχαν ως ακολούθως: στην κατηγορία της γενικής κυβέρνησης (υπόλοιπο καταθέσεων 10,6 δις τον Σεπτέμβριο 2017) σημειώθηκε μηνιαία αύξηση κατά €88,3 εκατ. ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 η σωρευτική μεταβολή ήταν αρνητική στα -€149,4 εκατ. ή -1,4%. Στην κατηγορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπόλοιπο καταθέσεων 21,9 δις τον Σεπτέμβριο 2017) καταγράφηκε μηνιαία πτώση της τάξης των - €239,1 εκατ. και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 η συνολική μεταβολή ήταν θετική στα €1.266,4 εκατ. ή 6,1%. Τέλος στην κατηγορία των νοικοκυριών το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε στα €100,7 δις τον Σεπτέμβριο 2017 παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση της τάξης των €207,1 εκατ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 η σωρευτική μεταβολή ήταν οριακά αρνητική στα -70,8 εκατ. ή -0,1%

  Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ενίσχυσης του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2017 

  Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές (ή αλλιώς καθαρές εξαγωγές), παρουσίασε θετική ετήσια μεταβολή για 5ο συνεχή μήνα τον Αύγουστο 2017. Διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα €2.148,8 εκατ. από €2.064,9 εκατ. τον Αύγουστο 2016 (αύξηση κατά €83,9 εκατ.). Ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών στην προαναφερθείσα μεταβολή; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα παραθέτουμε αναλυτικά τις ετήσιες μεταβολές των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών (και των αντίστοιχων ισοζυγίων) για τον Αύγουστο 2017. 

  Η αξία του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς χώρες της αλλοδαπής διαμορφώθηκε στα €6.675,7 εκατ. (τρέχουσες τιμές) τον Αύγουστο 2017 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης των €758,1 εκατ. ή 12,8%.1 Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κυρίως από την κατηγορία των ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ενίσχυση €496,5 εκατ. ή 16,4%) και ακολούθησαν: αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία (€152,9 εκατ. ή 12,2%), υπηρεσίες μεταφορών (€123,5 εκατ. ή 17,9%), λοιπές υπηρεσίες (€39,5 εκατ. ή 11,3%) και πλοία (€1,0 εκατ. ή 11,0%). Η κατηγορία των καυσίμων είχε αρνητική συνεισφορά παρουσιάζοντας πτώση -€55,3 εκατ. ή -9,4%.

  Οι ελληνικές εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από χώρες της αλλοδαπής ανήλθαν στα €4.526,8 εκατ. τον Αύγουστο 2017 καταγράφοντας ετήσια ενίσχυση της τάξης των €674,1 εκατ. ή 20,2%. Η κατηγορία των καυσίμων παρουσίασε την υψηλότερη μεταβολή (€418,5 εκατ. ή 60,5%) και ακολούθησαν: αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία (€178,5 εκατ. ή 7,7%), υπηρεσίες μεταφορών (€61,5 εκατ. ή 15,8%), λοιπές υπηρεσίες (€38,2 εκατ. ή 15,8%) και πλοία (€5,1 εκατ. ή 47,7%). Οι εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών σημείωσαν πτώση -€27,7 εκατ. ή -14,3%.

  Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ετήσια αύξηση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών τον Αύγουστο 2017 (€83,9 εκατ.) ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €587,5 εκατ. (ταξιδιωτικό €524,2 εκατ., μεταφορών €62,0 εκατ. και λοιπών υπηρεσιών €1,3 εκατ.) και της συρρίκνωσης του ισοζυγίου αγαθών κατά -€503,6 εκατ. (καύσιμα -€473,8 εκατ., αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία -€25,7 εκατ. και πλοία -€4,1 εκατ.). 

  Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε αρνητική ετήσια μεταβολή της τάξης των -€74,2 εκατ. Η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών το 1ο τρίμηνο 2017 κατά -647,3 εκατ., της αύξησής του κατά €471,8 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2017 και της ενίσχυσής του κατά €101,3 εκατ. το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2017.2 Η παρατηρηθείσα ενίσχυση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών για το πεντάμηνο Απριλίου – Αυγούστου 2017 προήλθε κυρίως από τον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών. Πιο αναλυτικά, το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά €236,7 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2017 και κατά €692,8 εκατ. το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2017. Βάσει των παραπάνω μεταβολών εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αρχική εκτίμηση για θετική συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα (από το 2ο τρίμηνο 2017 και έπειτα) επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ