Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 21-Οκτ-2017 09:07

  Δύο στα τρία φιλανθρωπικά ιδρύματα δηλώθηκαν στο Εθνικό Μητρώο

  Δύο στα τρία φιλανθρωπικά ιδρύματα δηλώθηκαν στο Εθνικό Μητρώο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου πρέπει να εγγραφούν όλα τα  ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας στο ειδικό Εθνικό Μητρώο το οποίο έχει συστήσει το Υπ. Εργασίας.

  Στενοί συνεργάτες της καθ΄ ύλην αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, κας. Θεανώς Φωτίου αναφέρουν στο Capital.gr πως μέσα σε ενάμισι μήνα από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, έχουν λάβει κωδικούς εγγραφής  900 από τα 1460 ιδρύματα τα οποία  ήταν καταγεγραμμένα στις σχετικές καταστάσεις του Υπουργείου.

  Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμφανίστηκαν οικειοθελώς και άλλα 180 κοινωνικά ιδρύματα, τα οποία ζήτησαν κωδικούς εγγραφής. 

  Είχε προηγηθεί η αποστολή 1460 επιστολών του Υπ. Εργασίας στα αντίστοιχα ιδρύματα, με τα οποία καλούνταν να εγγραφούν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

   Μ΄ άλλα λόγια, από τα συνολικά 1640 φιλανθρωπικά ιδρύματα της χώρας (1460 που γνώριζε ήδη το Υπ. Εργασίας και άλλα 180 τα οποία δεν ήταν καταγεγραμμένα στις καταστάσεις του),έχουν καταρχάς απογραφεί τα 1.080,δηλαδή το 65% του συνόλου.  

  Από αυτά, τα 240 έχουν κάνουν πλήρη εγγραφή αφού προσκόμισαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

  Τα υπόλοιπα 560 ιδρύματα (επί συνόλου 1640) έχουν περιθώριο άλλων 40 περίπου ημερών για να απογραφούν στο Μητρώο του Υπ. Εργασίας. 

  Οι ίδιες πηγές του Capital.gr από το Υπ. Εργασίας επισημαίνουν πως τα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν ηλεκτρονικά τα ιδρύματα τα οποία εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από τα ίδια τα ιδρύματα και τις υπηρεσίες του αρμοδίου Υπουργείου.

  Στην ιστοσελίδα του Μητρώου  στην οποία μπορεί να εγγραφούν τα ιδρύματα υπάρχει "εκπαιδευτικό υλικό" με σχετικές οδηγίες.

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία:

  - "Το Εθνικό Μητρώο Φορέων υποστηρίζεται από δικτυακό ιστότοπο (website) που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  - Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται μέσω σύγχρονου διαδικτυακού φυλλομετρητή (web browser) με όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που αποδίδεται σε χρήστη -εκπρόσωπο του φορέα που θέλει να απογραφεί, μετά από αίτηση του.

  - Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει αναλυτική διεπαφή χρήστη (User Interface) που θα επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (κατ’ ελάχιστο):

  -Επωνυμία φορέα

  - ΑΦΜ, ΔΟΥ φορέα

  -Έδρα και τυχόν υποκαταστήματα ή σημεία παρουσίας του φορέα

  -Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του φορέα (επιλογή από κατάλληλη κωδικοποίηση)

  - Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα

  - Παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

  - Αριθμό ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ακριβώς ή κατά προσέγγιση (εύρος τιμών)

  - Ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών και αριθμός εργαζομένων και εθελοντών ανά ειδικότητα

  -Δυναμικότητα θέσεων, κλινών κτλ (ανάλογα με το είδος του φορέα).

  - Το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει την επισύναψη ηλεκτρονικών εγγράφων σε φορητή μορφή εγγράφου, συγκεκριμένου μέγιστου μεγέθους, αλλά και την συνοπτική καταγραφή των κυριότερων στοιχείων τους μέσω σχετικών πεδίων, αν θεωρείται σκόπιμο, για τις ακόλουθες πληροφορίες που σχετίζονται με τον φορέα της παρούσας απόφασης:

  - οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών)

  -  ακίνητη και κινητή περιουσία

  - καταστατικό

  - συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

  - Για τις εγγραφές του μητρώου, θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων του χρήστη και του χρόνου που έγιναν αλλαγές, προσθήκες ή και διαγραφές στα επιμέρους στοιχεία, όπως και το αντικείμενο της αλλαγής.

   
  Πότε δίδεται, πότε αφαιρείται η άδεια λειτουργίας ενός ιδρύματος

  Βάσει του ίδιου νόμου, τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής /αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από ένα κοινωνικό ίδρυμα.

  Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι :

  - "Στους φορείς, στους οποίους χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και, μεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών , η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο.

  Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

  - Με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός ενός μηνός από την έκδοσή της, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

  Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει εγγράφως την ΗΔΙΚΑ για την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της άδειας λειτουργίας του φορέα, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση αυτή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.
   
  Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενημέρωσης, ή της πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου, εκ μέρους των φορέων αυτών, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο  μήνες.

  Μετά το πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα.

  - "Οι φορείς που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας" 

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020