Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Αυγ-2017 20:35

  Νέες ανατροπές σε συντάξεις - εισφορές - εργασιακό

  Νέες ανατροπές σε συντάξεις - εισφορές - εργασιακό
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:05

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

  Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο -σκούπα με 118 άρθρα για θέματα τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας, τις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και τις συντάξεις.  

  Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (στην οποία αναγράφονται συνοπτικά τα άρθρα) το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει τα ακόλουθα:

  ·         Παρέχεται η δυνατότητα στους αυταπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

  ·         Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού του αντιστοιχεί στα 15 χρόνια ασφάλισης .

  ·         Ορίζεται ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

  ·         Προστίθεται στους χρόνους που θεωρούνται ως συντάξιμοι και ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών μέχρι ένα μήνα κατ΄έτος με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών.

  ·       Προβλέπεται ότι το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει προγραμματοποιηθεί έως και την 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση το υφιστάμενο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%) , το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης (αντί των αποδοχών που υπολογίζονται για την έκδοση κύριας σύνταξης).

  ·         Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων –λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 χρόνων (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται χρόνος ασφάλισης και πριν την 1/1/2002 και μέχρι τη συμπλήρωση 5 ή 10 ετών, κατά περίπτωση.

  ·         Ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.

  ·         Προβλέπεται ότι η σύνταξη δικαιούχου που έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε αδίκημα μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

  ·         Καταργούνται διατάξεις που ορίζουν πως το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές μόνο για όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου ,όχι κατά αναπλήρωση ή ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία. 

  ·         Προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους αμείβονται από 1/1/2017 με βάση τα ειδικά μισθολόγια (νόμος 4472/2017)

  ·         Αναγνωρίζεται ότι το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Αυτό ισχύει για όσους αποχώρησαν από 13/5/2017 και έπειτα.

  ·         Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης που κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2016 στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 ετών (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002.

  ·         Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς τους ασφαλισμένους που εξαιρούνται από την προσαύξηση της σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών.

  ·         Ορίζεται το αρμόδιο όργανο για τον χαρακτηρισμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών των ασφαλισμένων στα οριζόμενα ειδικά ταμεία.

  ·         Προβλέπεται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και ο χρόνος που αναγνωρίζεται στην πρόσθετη ασφάλιση αγροτών που αναγνωρίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 20% επί του 70% του προβλεπομένου,κατά την υποβολή της αίτησης κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

  ·         Συμπληρώνεται διάταξη του νόμου 4387/2016 (σ.σ. νόμου Κατρούγκαλου) ως προς τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται για όσους διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

  ·         Θέματα όπως η συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών  ή οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ πλην της σύστασης οργανικών μονάδων μπορούν να ρυθμίζονται και με απόφαση του Υπ. Εργασίας μετά από πρόταση του διοικητή ΕΦΚΑ.

  ·         Επανακαθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

  ·         Προβλέπεται α) η πρόσβαση του συνόλου των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών για τη διευκόλυνση αιτημάτων παροχής σχετικών πληροφοριών και β) υποχρέωση παροχής στο ΚΕΑΟ κάθε διαθέσιμης πληροφορίας από τρίτους (φορείς της γενικής κυβέρνησης και κρατικές υπηρεσίες) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

  ·         Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών ,όπως προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

  ·         Υπάγονται από 1/1/2017 και εφεξής , στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί) και του πρώην ΤΑΝ (νομικοί):

  -          Οι αυταπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφουν στο  Τεχνικό  Επιμελητηριο Ελλάδας

  -          Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα,

  Από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος στην αρμόδιο Δ.Ο.Υ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθούν σε περίοδο ασφάλισης από 1/1/2017 έως και την ισχύ της υπό ψήφισης ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται ,πλην των εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.

  Τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου και για τα οποία προκύπτει ,διακοπή της ασφάλισης τους στον ΕΦΚΑ,μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλιση τους.

  ·         Προβλέπεται η ατελής σημείωση στα υποθηκοφυλακεία και δήλωση στα γραφεία κτηματογράφησης και τα κτηματολογικά γραφεία της ακίνητης περιουσίας των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ και ήδη ΕΤΕΑΕΠ ταμείων, τομέων ,κλάδων και λογαριασμών.

  ·         Επανακαθορίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς που θα διέπει κατηγορίες αιρετών οργάνων (δημαρχους, περιφερειάρχες , βουλευτές) του Δημοσίου σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους για κύρια ασφάλιση, επικουρική, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ.

  ·         Οι γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται , δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους που πάσχουν από αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης .

  ·         Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς ,με απόφαση του Υπ. Εργασίας, και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ,υπαλλήλων μεταξύ των ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ-ΟΓΑ –ΝΑΤ με μεταφορά της οργανικής θέσης τους, με την ίδια εργασιακή σχεση,κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

  ·         Αίρεται η καταληχτική ημερομηνία της 30/6/2017 και ισχύει εις το διηνεκές , το δικαίωμα που είχε παραχωρηθεί σε συνταξιούχους λήψης αναπηρικής σύνταξης και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας ,προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σχετικές παροχές για ένα εξάμηνο,εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΑΠ, χωρίς υπαιτιότητά τους, ιατρική κρίση περί ποσοστού αναπηρίας. 

  ·         Επανακαθορίζεται :
  -ο χρόνος ηλικίας του ανασφάλιστου διαζευγμένου συζύγου (ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ,αντί του 35ου που ισχύει_ για τη διατήρηση ως άμεσα ασφαλισμένου του δικαιώματος παροχών ασθενείας σε είδος

  -          Ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα , για τη συνέχιση του προαναφερομενου δικαιώματος.

  ·         Επανακαθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας μίας επιχείρησης ,όταν κριθεί ότι υπάρχουν παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

  ·         Ορίζονται οι περιπτώσεις που επιβάλλεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνολου της επιχείρησης .

  ·         Προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στην "Εργάνη"  κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπεργασία και η νόμιμη  υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων . Είναι η υποχρεωτική και η τήρηση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού στο ΟΠΣ –ΣΕΠΕ σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο.

  ·         Ορίζεται η διαδικασία αναγγελίας από τον εργοδότη για κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελία της σύμβασης στην "Εργάνη".

  ·         Αποκλείονται οι οικονομικοί κλπ. φορείς από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων εφόσον αυτοί έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

  ·         Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος μητρότητας και σε αυτές που κυοφορούν , τις τεκμαιρόμενες μητέρες καθώς και σε όσες υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως 2 ετών.

  ·         Η ειδική γονική άδεια χορηγείται και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών.

  ·         Προσδιορίζεται χρονικό διάστημα 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί εργατικών διαφορών.

  ·         Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιδότηση ανεργίας στις περιπτώσεις που ο άνεργος έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη.

  Αναλυτικά στη στήλη "σχετικά αρχεία" η έκθεση του ΓΛΚ και η αιτιολογική έκθεση

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ