Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Δεκ-2013 00:04

  Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την τρόικα

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Των Γιάννη Αγγέλη – Δήμητρας Καδδά

  Τη λύπη του για την έλλειψη προόδου των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα "παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί" εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του για το ρόλο της τρόικας. Ζητά αναθεώρηση μνημονίων μετά από επαναϋπολογισμό πολλαπλασιαστών,  παρεμβάσεις για λογοδοσία της τρόικας και αλλαγή λήψης αποφάσεων στο Eurogroup. Προτείνει επίσης  να διερευνηθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.

  Τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για να διορθώσουν ανισορροπίες 10ετιών αναφέρει κάνοντας πάντως λόγο και για έναν πολύ δύσκολο ρόλο της τρόικας.

  Στην πρόταση ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο και τις λειτουργίες της τρόικας  στις χώρες σε πρόγραμμα προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  - Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ θα πρέπει να λαμβάνονται βάσει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε απόκλιση θα διαιρέσει και θα αποδυναμώσει την Ένωση συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ.

  - Υπενθυμίζει ότι ο ESM θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  - Να εξετάσει την τροποποίηση της Συνθήκης του ESM για αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία

  - Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής

  - Απολογισμό τρόικας για πολλαπλασιαστές αλλά και να εξετάσει την αναθεώρηση των μνημονίων με βάση τα αποτελέσματα

  - Για τη βελτίωση της λογοδοσίας της Επιτροπής όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα ως μέλος της τρόικας να παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων. Τακτική υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  - Επαναξιολόγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Eurogroup για την τροποποίηση του Μνημονίου ώστε να υπάρχει στα κράτη μέλη που λαμβάνουν βοήθεια κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να διασφαλιστεί κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

  - Διερεύνηση της αλλαγής της Συνθήκης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός του κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση προς το ΔΝΤ.

  Στην πρόταση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν μία σειρά από παράμετροι υπόψη:

  - Ότι τα προγράμματα ήταν βραχυπρόθεσμα πρωτίστως ώστε να αποφευχθεί μια μη ελεγχόμενη χρεοκοπία και να σταματήσει η κερδοσκοπία στο δημόσιο χρέος.

  - Ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να διασφαλιστεί πως τα χρήματα από τα δάνεια θα επιστραφούν, αποφεύγοντας έτσι μια μεγάλη οικονομική ζημία στους ώμους των φορολογουμένων των χωρών που παρέχουν τη βοήθεια και πετυχαίνοντας τη διασφάλιση των πόρων.

  - Ότι αυτό απαιτεί επίσης το πρόγραμμα για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και την αποτελεσματική μείωση του χρέους σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

  - Ότι τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για την πλήρη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες μερικές φορές.

  Το κοινοβούλιο:

  - Αναγνωρίζει ωστόσο ότι ήταν τεράστια η πρόκληση που αντιμετώπισε η τρόικα καθώς, μεταξύ άλλων, "ο φόβος της κατάρρευσης της ζώνης του ευρώ ήταν προφανής, πολιτικές συμφωνίες έπρεπε να γίνουν, η παγκόσμια οικονομία ήταν σε ύφεση".

  - Εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις, ενώ επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί αν έχουν ενημερωθεί τα εθνικά κοινοβούλια και σημειώνει περαιτέρω τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτών των πρακτικών σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών.

  - Εκφράζει τη λύπη του για συστάσεις μακριά από τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας και των στρατηγικών Ευρώπη 2020.

  - Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία περιλαμβάνουν εκτενείς παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας και δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες.

  - Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 2008 η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, επισημαίνει ιδιαίτερα την απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

  - Χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος για την Ιρλανδία, το αναμενόμενο τέλος του προγράμματος για την Πορτογαλία και "εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί".

  - Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα στατιστικά δεδομένα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα με ειδική αναφορά για την Ελλάδα περί "απάτης μεγάλης κλίμακας" στις στατιστικές τα έτη που προηγήθηκαν

  - Σημειώνει επίσης ότι η οικονομική βοήθεια και το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα, δεν εμπόδισαν την ελεγχόμενη χρεοκοπία, ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη και αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση η οποία έγινε εμφανής όταν οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις τέθηκαν σε ισχύ.

  - Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες του προγράμματος από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής βοήθειας δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αντίθετα, έχει αυξηθεί πολύ.

  - Σημειώνει τον διπλό ρόλο της Επιτροπής στην Τρόικα και ως εκπρόσωπος των κρατών μελών και ως θεσμικό όργανο της Ε.Ε. και προειδοποιεί ότι έτσι μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων στο εσωτερικό της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην Τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ιδίως σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι κρατικές ενισχύσεις.

  - Επισημαίνει την γενικά αδύναμη δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικα στις χώρες του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. 

  Η έκθεση κατατέθηκε την Τετάρτη από τους Othmar Karas και Liem Hoang Ngoc. Σημειώνεται ότι εντός Ιανουαρίου, αρμόδια αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου θα βρεθεί σε Λισαβόνα (6-7/1), Αθήνα (8-9/1), Λευκωσία (10-11/1) και Δουβλίνο (16-17/1). Η ακρόαση του Επιτρόπου Rehn έχει προγραμματιστεί στις 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, ακολουθεί ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Trichet (14/1) και του διευθυντή του ESM κ. Regling.

  Η παρουσίαση του προσχεδίου της έκθεσης θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου.

  Δείτε ολόκληρη την έκθεση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ